Bundesnetzagentur bevestigt verbod storende “watervitalizer”

De Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) maakte kort geleden het verbod op de verkoop en het gebruik van een watervitalizer van de firma Wassermatrix AG uit Zwitserland definitief. Het dure apparaat veroorzaakte radiostoring op de 2m-band, waarover de Duitse toezichthouder vorig jaar diverse klachten ontving.

Het voorlopige verkoopverbod, dat eerder dit jaar inging, is nu dus omgezet in een definitieve maatregel. De Duitse toezichthouder motiveerde het besluit uitvoerig in de officiële publicatie Amtsblatt 11/2021. We geven hier een (uitvoerige) samenvatting.

Watervitalizer?

watervitalizer

handsonde watervitalizer

Volgens de fabrikant zou de watervitalizer water met een handsonde van energie voorzien en daarmee het zelfgenezende vermogen van het lichaam activeren. Het toestel kost ongeveer €8.000,- en is meer dan 2.400 keer gekocht door consumenten in Duitsland. Consumenten die de watervitalizer kochten, mogen het apparaat wel houden, maar niet meer gebruiken.

Onderzoek Bundesnetzagentur

Nadat BNetzA talloze storingsmeldingen over het apparaat ontvangen had, startte de test- en meetdienst een onderzoek in het meetlaboratorium van Kolberg. De dienst stelde daarbij vast dat de watervitalizer een onjuiste conformiteitsverklaring had en dat het ontoelaatbare RF-interferentie veroorzaakte.

Het apparaat voldeed dus niet de eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Zo bleek het apparaat de limieten die gelden voor RF-interferentie in het bereik 30 -1000 MHz aanzienlijk te overschrijden. Op 144,02 MHz bleek het stoorniveau zelfs 65,3 dB boven de grenswaarde te liggen.

Hoorzitting

Toezichthouder BNetzA informeerde de fabrikant tijdens een hoorzitting over de bevindingen en stelde hem in de gelegenheid om commentaar te leveren. Daarop gaf de fabrikant aan vrijwillige maatregelen te willen nemen. BNetzA constateerde echter dat geen van de voorgestelde maatregelen de non-conformiteit zouden wegnemen. Daarom droeg de toezichthouder de fabrikant op om de geconstateerde gebreken op te lossen.

De fabrikant beloofde de toestellen niet langer op de Duitse markt te zullen verkopen zonder een bijbehorende afschermcabine. Uit eigen onderzoek van BNetzA bleek echter dat de toestellen alsnog onveranderd te koop werden aangeboden.

Voorlopige maatregel

Omdat de fabrikant geen corrigerende maatregelen nam binnen de termijn die daarvoor staat, nam BNetzA zelf passende, voorlopige maatregelen om het op de markt brengen van het apparaat en het gebruik ervan op de Duitse markt te verbieden.

In Amtsblatt 5/2021 van 10 maart 2021 informeerde BNetzA de Duitse marktdeelnemers over de opgelegde marktbeperking. Marktdeelnemers zijn al degenen die betrokken zijn bij het in de markt brengen van de toestellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de importeur en de eventuele dealers. Betrokken marktdeelnemers hadden vervolgens vier weken de tijd om hun standpunt en eventuele gegronde bezwaren door te geven.

De Bundesnetzagentur ontving geen reacties.

Informeren Europese Commissie en EU-lidstaten

Omdat de watervitalizer ook in andere EU-lidstaten wordt verkocht, informeerde BNetzA op 10 maart 2021 de overige Europese markttoezichthouders en de Europese Commissie over de zaak. Die hadden vervolgens tot 31 mei 2021 de gelegenheid om te reageren en eventuele bezwaren tegen de opgelegde maatregelen te melden.

Omdat noch de andere Europese markttoezichthouders noch de Commissie bezwaar maakten, werd het verkoopverbod van de vitalizer op 16 juni 2021 definitief.

Meer informatie: