Ook de PLC-petitie getekend?

Spontaan gereageerd op het verzoek de PLC petitie te steunen?

Ook de PLC-petitie getekend?Waarschijnlijk hebben velen onder u spontaan gereageerd op het verzoek om de PLC-petitie van DJ5IL (1) te steunen. In diverse amateurfora is het een stevig onderwerp van gesprek geweest. Een goede zaak want de ontwikkeling van PLC voor de hogere frequenties, dat wil zeggen voor breedbandtoepassingen boven de 30 MHz, gaat ook nog door.

De vraag naar meer bandbreedte neemt alsmaar toe en de beschikbare bandbreedte beneden de 30 MHz is door de vele actieve- en passieve notches, met name aangebracht voor de bescherming van onze amateurbanden, beperkt. Ook de steeds nog toenemende storing op het lichtnet beperkt de nuttige datastroom.

Het is jammer dat het hoofddoel van de petitie er op is gericht de Europese Commissie te bewegen om de eerste uit een serie van productnormen voor PLC, namelijk de EN 50561-1 (2) in te trekken. Wij zijn van mening dat we ons beter op toekomstige ontwikkelingen kunnen richten, en wel om de volgende redenen.

Een oproep tot het intrekken van een reeds in de Official Journal of the EU (OJEU), zeg maar de “Staatscourant” van de Europese Unie, gepubliceerde norm zal weinig kans van slagen hebben, omdat ondanks de bezwaren van de vorige EMC-consultant van CENELEC (3) een meerderheid van de landen voor de norm heeft gestemd. Nederland heeft zich, mede op grond van de bezwaren van de VERON, onthouden van stemming. Wij waren overigens om dezelfde redenen tegen de norm als de EMC-consultant van CENELEC. Het gevaar dat andere fabrikanten ook voor hun producten gaan pleiten voor het toelaten van hogere stoorniveaus is inderdaad reëel. Samenvattend kunnen we het volgende vaststellen:

  • Niet alleen de IARU-Region 1, maar ook de DARC waren voor de norm met als argument: “beter iets dan niets”.
  • Met de invoering van de 35 dB notches voor de amateurbanden beneden de 30 MHz zal de storingskans voor de amateurs klein zijn, mits gebruik wordt gemaakt van een goede antenneinstallatie.
  • Op dit moment ligt er een ontwerpnorm voor ter beoordeling door de nationale commitees (in Nederland is dat het NEC EMC, waarin overigens ook de VERON is vertegenwoordigd) voor PLC in de frequentieband 30 MHz – 87,5MHz (4). Proefondervindelijk moeten we nog vaststellen wat de maximaal toelaatbare veldsterktes kunnen zijn. Overigens is voor de 50 – 52 MHz en 70 – 70.5 MHz banden ook weer in permanente notches ter onderdrukking van het PLC-signaal voorzien.
  • Het is niet uit te sluiten dat de PLC-fabrikanten het frequentiegebied beneden de 30 MHz weer zullen verlaten, als ze over meer bandbreedte kunnen beschikken boven de 30 MHz. De notches en de andere “excluded” frequenties beperken de beschikbare bandbreedte met meer dan 20%. Dit is er ook de oorzaak van dat KPN zijn modems in eerste instantie verkoopt zonder de notches te activeren. Pas als een amateur klaagt worden ze ingeschakeld.
  • De VERON steunt de “verhuizing” van PLC naar frequenties boven de 30 MHz, onder voorwaarde van bescherming van bestaande diensten.

De keuze voor het al dan niet tekenen is aan u, maar blijf PLC- en andere storingen aan ons en AT melden!

Jan Janssen, PA0JMG
Voorzitter VERON EMC – EMF Commissie.

  1. Petitie. http://cq-cq.eu/DJ5IL_OB_Reding.pdf
  2. EN 50561-1 Powerline communication apparatus used in low-voltage installations- Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement- Part1: Apparatus for in-home use
  3. CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization. Verantwoordelijk voor de harmonisatie van de elektrotechnische normen in Europa
  4. Draft prEN 50561-3 February 2014 Powerline communication apparatus used in low-voltage installations- Radio disturbance characteristics-Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz.