Verenigingsraad 2015 neemt drie voorstellen aan

Verenigingsraad 2015 neemt drie voorstellen aanAfgelopen zaterdag vond in Dok Zuid in Apeldoorn de 76e Verenigingsraad (VR) van de VERON plaats. I.v.m. het 70-jarig bestaan van de VERON op 21 oktober, was er voor de deelnemers aan deze VR gebak. De behandeling van de voorstellen werd voorafgegaan door het verslag over 2014 en de kascontrole. Verkiezingen van de voorzitters van commissies en leden van het Hoofdbestuur. Een presentatie over de nieuwe huisstijl en de VERON promotie “Open deur bij de zendamateur”. En de rede van de algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF. Op deze VR werden zes voorstellen behandeld.

Voorstel 1 van afdeling A54 Etten-Leur werd aangenomen. Het Hoofdbestuur moet er bij AT op aandringen dat de geldende EMC-normen beter gehandhaafd worden.

Peter Zwamborn PE1GEX, lid van het HB en contactpersoon voor de EMC-EMF Commissie geeft aan dat het probleem regelmatig wordt besproken in het AO (amateuroverleg) . Nederland is een klein land in een grote wereld en we hebben het niet alleen voor het zeggen. Er moeten meer klachten worden ingediend bij het Agentschap Telecom en deze moeten ook gemeld worden bij de EMC-EMF Commissie. Het HB beschouwd het voorstel als een bemoediging. Jan Janssen PA0JMG, voorzitter van de EMC-EMF Commissie bevestigt dat er veel geklaagd wordt maar dat er verrassend weinig meldingen naar het Agentschap Telecom worden gedaan. Vaak wordt ten onrechte gewezen op smart meters of slimme meters terwijl deze niet storen. De echte storingsbronnen blijken in de praktijk PLC, ondeugdelijke LED verlichting en schakelende voedingen te zijn. Tevens geeft Jan aan dat momenteel mede vanuit de IARU (CISPR) internationale normen worden ontwikkeld om het LED probleem op te lossen. Vaak is de oorzaak dat door installateurs alleen de halogeenlampen vervangen worden en de oude bedrading en voedingen gewoon in gebruik blijven. Met alle nare gevolgen van dien.

Voorstel 2 van afdeling A51 Bergen op Zoom kreeg geen meerderheid. Het voorstel was om het maximaal vermogen N-amateurs te verhogen naar 100 Watt PEP.

Voorstel 3 van afdeling A51 Bergen op Zoom bleek op een eerdere VR al gedaan te zijn. Het is namelijk gewoon toegestaan om de convo’s per e-mail te versturen, lichtte HB lid Guido van den Berg PAØGMM toe. Veel afdelingen doen dit ook al. Het voorstel werd dan ook niet aangenomen.

Voorstel 4 van afdeling A40 Twente werd aangenomen. Het Hoofdbestuur moet de VERON stand op de Ham Radio in Friedrichshafen professionaliseren en de inrichting een duidelijker beeld laten scheppen van de Nederlandse zendamateur. Kersverse voorzitter van de PR-Commissie Jean-Paul Suijs PA9X, licht toe dat het HB al eerder in 2015 het besluit had genomen om in 2015 niet deel te nemen. Bij de PR-Commissie ligt al de opdracht om zich te buigen over de toekomstige deelname van de VERON aan Ham Radio, en de invulling hiervan.

Voorstel 5 van afdeling A27 Kanaalstreek kon niet rekenen op een meerderheid. Het voorstel hield in dat het hoofdbestuur zich in CEPT verband moet inzetten voor een nieuwe categorie zendmachtiging op basis van de Britse Foundation License.

Voorstel 6 van afdeling A46 Zaanstreek, een voorstel dat het hoofdbestuur opdracht geeft om meer bestuurszaken te publiceren in de Electron is aangenomen. De laatste jaren lijkt het aantal publicaties vanuit het bestuur afgenomen en leden vinden dat zij hierdoor niet altijd op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen het bestuur en dus de vereniging. Het landelijk hoofdbestuuur heeft aangegeven hier invulling aan te geven nu er ook meer capaciteit binnen het bestuur beschikbaar is.

De datum voor de volgende VR is voorlopig vastgesteld op zaterdag 16 april 2016. Het HB moedigt leden aan om al weer na te denken over voorstellen voor 2016. Als tip geeft men mee om goed te kijken of een beoogd voorstel wellicht al eens gedaan is in een eerdere VR.