BNetzA lost in 2019 bijna 4000 storende interferenties op

Meetwagen BNetzA

Meetwagen BNetzA (foto: wikimedia)

De Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) is onder andere verantwoordelijk voor de opsporing en het helpen oplossen van radiostoringen en elektromagnetische incompatibiliteit. In Nederland ligt deze verantwoordelijkheid overigens bij Agentschap Telecom (AT). In 2019 wist de test- en meetdienst van de BNetzA 4000 storingsgevallen op te lossen. De dienst meldt dat ondanks te sterke groei in frequentiegebruik, het totale aantal storingsmeldingen alleszins meevalt.

Bundesnetzagentur

“Wij zorgen ervoor dat frequenties in Duitsland efficiënt en zonder interferentie te gebruiken zijn. De ontwikkelingen in de technologie maken echter dat wij steeds meer frequenties in ons dagelijks leven gebruiken. Ondanks dit toenemende frequentiegebruik, is het niveau van interferentie bevredigend laag”, aldus Peter Franke, vicepresident van BNetzA.

De dienst loste niet alleen radiostoringen op van bijvoorbeeld beveiligingsdiensten of industriële bedrijven, maar ook van meer dan 1200 gewone burgers. De storingen hadden betrekking op tal van verschillende toepassingen. Daaronder bevonden zich bijvoorbeeld: mobiele radio, draadloos internet, DSL-verbindingen, autoradio’s, draadloze hoofdtelefoons en zelfs garagedeuropeners.

Taken van de test- en meetdienst BNetzA

De test- en meetdienst is niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van radiostoringen en het uitvoeren van preventieve controles op het frequentiegebruik. Daarnaast controleert de dienst bijvoorbeeld of gebruikers van zendinstallaties zich aan de daarbij horende verplichtingen houden. Ook de controle of producten voldoen aan de EMC-toleranties behoort tot hun takenpakket. Bovendien zorgt de dienst ervoor dat bij grote evenementen de meest uiteenlopende radiotoepassingen storingvrij kunnen verlopen.

Beschikbaarheid van de test- en meetdienst

De test- en meetdienst van de BNetzA is op 19 verschillende locaties in Duitsland aanwezig met meetvoertuigen om alle taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden een meetlaboratorium voor markttoezicht en een satellietmeetpunt geëxploiteerd.

Voor consumenten en bedrijven die een radiostoring willen melden, is de dienst 24 uur per dag bereikbaar. De hulp van de test- en meetdienst is in principe kosteloos voor de storingsmelder. Ook de eventuele veroorzaker van de storing hoeft zich geen zorgen te maken over kosten. Dat geldt natuurlijk niet als hij de storing bewust of door illegale activiteiten veroorzaakt.

 

Bron: Persbericht Bundesnetzagentur