Artikelen door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Spanje: tijdens lockdown zenden zonder licentie

De Spaanse radioamateurvereniging URE verkreeg kort geleden toestemming van haar telecomtoezichthouder om niet-gelicentieerden een amateurstation te laten gebruiken. De toezichthouder verleende deze toestemming voor de periode van de lockdown i.v.m. het coronacrisis. Gebruik van een amateurstation door personen zonder licentie mag overigens alleen onder toezicht van een zendamateur.

STAYHOME als speciale suffix

STAYHOME is een wel zeer bijzondere suffix in de roepnaam van een zendamateur. Speciale roepnamen zijn zeer gebruikelijk om bijvoorbeeld extra aandacht te vestigingen op jubilea. Zo stimuleert de VERON haar leden om dit jaar het getal 75 in hun roepnaam op te nemen, ter herinnering aan het 75-jarig bestaan van de VERON in 2020. […]

Wisseling ISS-bemanning soberder door pandemie

Het coronavirus beïnvloedt veel aspecten van het maatschappelijk leven. Zelfs het wisselen van de ISS-bemanning verandert erdoor. De lancering van de nieuwe bemanning en de ontvangst van de oude bemanning op aarde zal een stuk soberder verlopen. De ARRL bericht daarover op haar website. Wij geven hier graag de Nederlandstalige bewerking van dat artikel.

Torenhoge radiostoring opgelost door Ofcom

Net zoals Agentschap Telecom beschikt ook het Britse Ofcom over een spectrumbewakingsdienst die in actie komt bij radiostoring. Enige tijd geleden ontving de dienst een wel heel bijzondere storingsmelding van de Britse luchtverkeersleiding. De oplossing van die storing was welhaast nog uitzonderlijker en vergde behoorlijk wat speurwerk. Ofcom berichtte daar kortgeleden over op haar website. […]

Nieuwe ICNIRP-aanbeveling over blootstelling aan EM-velden

De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) publiceerde kortgeleden een nieuwe aanbeveling over de maximale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden berichtte daar vorige week over op zijn website. Vanwege het belang van deze nieuwe ICNIRP-aanbeveling voor radioamateurs publiceren wij ook hier (met toestemming, waarvoor dank) de eerste bevindingen van […]