26e Algemene Conferentie van IARU Regio 1

De 26e Algemene Conferentie van IARU Regio 1 wordt samen met Servische radioamateurvereniging SRS georganiseerd. De conferentie is in Hotel Palisad in Zlatibor in Servië. De plenaire openingsvergadering is op woensdag 1 november 2023 en de laatste plenaire vergadering op zaterdag 4 november 2023.

Deze Algemene Conferentie 2023 is een reguliere conferentie waar de deelnemers elkaar persoonlijk ontmoeten. Aangesloten IARU-verenigingen die niet naar Servië kunnen afreizen, kunnen de conferentie echter ook volgen via videostreams.

Ook de commissie- en werkgroepbijeenkomsten kunnen in hybride vorm gehouden worden (zowel persoonlijk als online).

Commissievergaderingen

De IARU-R1-commissies HF (C4 ), VHF+ (C5) en EMC (C7) plannen online vergaderingen vóór de conferentie en komen ook tijdens de conferentie bijeen, waarschijnlijk in hybride vorm om deelname op afstand mogelijk te maken.

IARU Regio 1 Algemene Conferentie

De werkgroepen Emergency Communications en SRLC/PRC (Spectrum) zullen tijdens de conferentie bijeenkomen, waarschijnlijk eveneens in hybride vorm.

Tijdens de 26e Algemene Conferentie zal het special event station YT26IARU actief zijn. Mogelijk activeert de Servische radioamateurvereniging SRS deze speciale call gedurende de gehele periode van 15 april tot 31 december.

Meer informatie over de Algemene Conferentie van IARU Regio 1

Op de volgende websites is aanvullende informatie te vinden.