Algemene Vergadering IARU-R1 2020

IARU-R1-logoOp 27 juni maakte Don Beattie, voorzitter van IARU Regio 1 (IARU-R1), bekend dat in verband met de coronacrisis de jaarlijkse Algemene Vergadering dit jaar uit twee delen zal bestaan. Het dagelijks bestuur (Executive Committee) van de IARU-R1 besloot hiertoe na overleg met de aangesloten verenigingen, waaronder de VERON. Een flinke meerderheid bleek het voorstel van het bestuur te steunen. Het eerste deel van de Algemene Vergadering zal nog dit jaar online plaatsvinden, terwijl het tweede deel wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Tijdens de tweede bijeenkomst zullen de deelnemers elkaar weer persoonlijk ontmoeten.

Eerste deel Algemene Vergadering

De eerste bijeenkomst is van 11 tot 15 oktober 2020 en zal de gebruikelijke onderwerpen behandelen, veelal vanuit de verschillende commissies. Het gaat dan met name om de volgende commissies:

  • C2: Commissie financiële zaken
  • C3: Commissie algemene zaken en organisatie
  • C4: HF-commissie
  • C5: VHF/UHF- en microgolfcommissie
  • C7: EMC-commissie

Tweede deel: verjonging

Amateurradio is een prachtige hobby en biedt geweldige mogelijkheden voor degenen die erbij betrokken raken. Maar de IARU en haar aangesloten verenigingen staan ​​voor een aantal zeer belangrijke uitdagingen. Zij zullen namelijk de instroom van nieuwe radioamateurs verder moeten stimuleren en hun eigen meerwaarde en ondersteunende rol blijvend moeten demonstreren aan de nieuwkomers.

Dit tweede deel van de conferentie zal deze belangrijke onderwerpen verkennen en een mogelijke weg vooruit in kaart brengen. Daartoe zullen workshops gehouden worden met actieve deelname van alle aanwezige ledenverenigingen, hopelijk inclusief een groot aantal “nieuwe” radioamateurs.

Datums

De uiterste inleverdatum voor onderwerpen voor de online-bijeenkomst in oktober is 10 juli 2020. Vanwege de aanhoudende onzekerheden rond COVID-19, zal het IARU-R1-bestuur later dit jaar de waarschijnlijke datum voor de bijeenkomst in 2021 bekendmaken. De uiterste inleverdatum voor bijdragen aan dat evenement zal tien weken voorafgaand aan het evenement zijn. Dat zal dan tevens de deadline zijn voor voordracht van kandidaten voor het dagelijks bestuur (Executive Committee) voor de periode 2021 – 23.