ITU Radio Regels 2020 online

ITU radio regels onlineVijfentwintig lange dagen duurde de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19). De belangrijkste resultaten voor zendamateurs meldden we al eerder. De International Telecommunication Union (ITU) heeft nu in 2000 pagina’s  alle nieuwe regels neergelegd. Deze regels gaan per 1 januari 2021 in. Ze zijn als een vierdelig boekwerk of CD te verkrijgen. Maar de ITU Radio Regels 2020 zijn ook online te downloaden. We zetten de belangrijkste punten voor zendamateurs nog eens op een rij.

Veranderingen voor radioamateurs

  • De IARU streefde naar een harmonisering van de 50-54 Mhz-band voor zendamateurs in Regio 1 (Europa, Afrika en Midden-Oosten). Dat is gelukt: heel Regio 1 krijgt een primaire toewijzing van tenminste 500 KHz. Daarnaast komt er een secundaire toewijzing van ten minste 2 MHz (50.0-52.0 MHz) in de hele regio. Een uitzondering geldt voor de Russische Federatie. Rusland stelt namelijk alleen 50.080-50.280 MHz op secundaire basis voor amateurs beschikbaar.
  • WRC-19 50 MHz overleg

    IARU deelnemers WRC-19: PB2T, VE3QN, EI3IO, DK4VW, K1ZZ, VK1DSH, G6JYB. Foto: DK4VW

    Kleine commerciële en wetenschappelijke satellieten met een korte levensduur krijgen een eigen frequentietoewijzing (137/149 MHz). Er is daarom geen noodzaak meer dat deze satellieten nog langer gebruik maken van de 2 meter- en 70cm-amateurbanden.

  • Mobiele 5G-toepassingen zullen de status van de amateurdienst in de 47 GHz-band niet veranderen. Ook is er bescherming voor onze 24 GHz-band.
  • In de 5 GHz-band werd naar uitbreiding gezocht voor WIFI-toepassingen. Onder andere is daarbij het frequentiebereik 5725-5850 MHz onderzocht,  een bereik dat ook deel uitmaakt van de secundaire toewijzing aan radioamateurs. Gelukkig besloot men tot uitbreiding voor WIFI buiten het amateurspectrum, voornamelijk in het bereik 5150-5250 MHz.
  • Zendamateurs in Brazilië en enkele andere Zuid-Amerikaanse landen krijgen tevens een primaire toewijzing in de 430 MHz-band.
  • Voor systemen voor draadloze energieoverdracht (WPT-EV) verandert er voorlopig niets. Wel zijn er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek naar storende interferenties van deze systemen in het RF-spectrum. Hiertoe heeft de IARU sterk aangedrongen.

WRC-23

In 2023 is er weer een World Radiocommunication Conference. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Project Team A (PTA) van de WRC-23 voorbereidingsgroep van de CEPT hield haar eerste online bijeenkomst van 7-9 september. Ook de IARU Regio 1 was daarbij aanwezig als vertegenwoordiging van de Europese radioamateurs. Binnenkort vindt de IARU Regio 1 Algemene Vergadering plaats. Oorspronkelijk gepland als een in-persoon-conferentie in Novi Sad, Servië zal het nu online gebeuren. Van de conferentie van 10-16 oktober zal ook dagelijks verslag gedaan worden door de Nederlandse afvaardiging. De VERON vertegenwoordigt alle Nederlandse zendamateurs bij dit internationale orgaan.

Bronnen: