WRC-19 succesvol voor radioamateurs – de belangrijkste besluiten op een rij

WRC-19Na 25 lange dagen is gisteren de World Radiocommunication Conference beëindigd. Dat gebeurde in een speciale ceremonie, waarin de deelnemende landen de eindconclusies ondertekenden. Een aantal van de genomen besluiten van de WRC-19 hebben consequenties voor ons zendamateurs.

De belangrijkste besluiten van WRC-19

  • De IARU streefde naar een harmonisering van de 50-54 Mhz-band voor zendamateurs in Regio 1 (Europa, Afrika en Midden-Oosten). Dat is gelukt: heel Regio 1 krijgt een primaire toewijzing van tenminste 500 KHz. Daarnaast komt er een secundaire toewijzing van ten minste 2 MHz (50.0-52.0 MHz) in de hele regio. Een uitzondering geldt voor de Russische Federatie. Rusland stelt namelijk alleen 50.080-50.280 MHz op secundaire basis voor amateurs beschikbaar.
  • Kleine commerciële en wetenschappelijke satellieten met een korte levensduur krijgen een eigen frequentietoewijzing (137/149 MHz). Er is daarom geen noodzaak meer dat deze satellieten nog langer gebruik maken van de 2 meter- en 70cm-amateurbanden.
  • Mobiele 5G-toepassingen zullen de status van de amateurdienst in de 47 GHz-band niet veranderen. Ook is er bescherming voor onze 24 GHz-band.
  • In de 5 GHz-band werd naar uitbreiding gezocht voor WIFI-toepassingen. Onder andere is daarbij het frequentiebereik 5725-5850 MHz onderzocht, een bereik dat deel uitmaakt van de secundaire toewijzing aan radioamateurs. Gelukkig besloot men tot uitbreiding voor WIFI buiten het amateurspectrum, voornamelijk in het bereik 5150-5250 MHz.
  • Zendamateurs in Brazilië en enkele andere Zuid-Amerikaanse landen krijgen een primaire toewijzing in de 430 MHz-band.
  • Voor systemen voor draadloze energieoverdracht (WPT-EV) verandert er voorlopig niets. Wel zijn er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek naar storende interferenties van deze systemen in het RF-spectrum. Hiertoe heeft de IARU sterk aangedrongen.
WRC-19 50 MHz overleg

vlnr: PB2T, VE3QN, EI3IO, DK4VW, K1ZZ, VK1DSH, G6JYB. Foto: DK4VW

De 23cm-band op agenda WRC-2023

Ondanks de inspanningen van de IARU, staat de 23 cm-band toch op de agenda van de WRC-23. Dit agendavoorstel betreft een langjarige studie naar de bescherming van ontvangers van satellietnavigatiesystemen (zoals Galileo) tegen mogelijke interferenties door zendamateurs. De studie is echter minder vergaand dan de Europese Commissie en de CEPT wensten. Zij gaat namelijke niet over eventuele aanpassingen van de toewijzing van de 23 cm-band aan radioamateurs, maar richt zich eerder op technische maatregelen en operationele procedures ter voorkoming van storende interferenties.

Intensieve voorbereiding

De 25 lange dagen van deze conferentie werden voorafgegaan door 4 jaar van intensieve voorbereidingen. Voorbereidingen, waarbij de IARU voortdurend in allerlei verbanden en bij allerlei organisaties onze belangen behartigt. Ook voor de komende WRC-23 zal dat het geval zijn.

Onze toekomst bepaald op WRC

Wij hebben op de website en in Electron ruim aandacht gegeven aan de WRC. Tenslotte hangt onze hobby af van de toestemming om delen van het frequentiespectrum te mogen gebruiken. Zoals we al eerder meldden, is het spectrum van 8.3 kHz tot 275 GHz volledig bezet. Er zijn zelfs al bestemmingen geïdentificeerd boven de 275 GHz.

Elk voorstel voor uitbreiding en nieuwe toewijzingen betekent delen met bestaande gebruikers. De druk van onder andere commerciële partijen om toegang tot delen van het spectrum is immens. Voor een bestaande dienst als de onze is elke WRC, waar we niets hoeven in te leveren een succes. De WRC-19 is ook daarom zeer succesvol. We hebben immers kunnen afsluiten met het binnenhalen van een nieuwe, primaire allocatie in de 50 MHz-band!

Door een VERON-lidmaatschap steunt u automatisch het werk van de IARU. Op die manier draagt u eraan bij dat u als radioamateur de ruimte hebt en behoudt om uw hobby in de volle breedte te beoefenen. Nog geen lid? Dat kan vandaag nog veranderen: lid worden van de VERON.

Meer informatie

De laatste weken publiceerden wij onder andere de volgende artikelen over de WRC-19 en aanverwante onderwerpen:

 

Bron: RSGB

Vertaling en interpretatie: Erwin van der Linden, PE1CUP, en Poll van der Wouw, PA3BYV