WRC-19: IARU-update week 3

WRC-19Met nog slechts tweeënhalve dag te gaan voor het inhoudelijke werk, staan de conferentiedeelnemers van de WRC-19 voor een moeilijke opgave. Zij moeten namelijk nog consensus bereiken over verschillende kwesties. Volgens planning zal de laatste plenaire vergadering op donderdagmiddag 21 november om 12:00 uur eindigen. Deze vergadering dient ertoe om teksten goed te keuren die in de Final Acts (slotakte) worden opgenomen. Lees hier de update van week 3 van de WRC-19.

Agendapunten WRC-23

De agenda voor de WRC-23 is nog niet bekend. De keuze uit de meer dan drie dozijn agendavoorstellen blijkt een moeilijke opgave. Elk van de voorgestelde agendapunten vereist voorbereidende studies in de periode 2020-2023. Daarbij beschikt de ITU echter slechts over de middelen om ongeveer de helft uit te voeren. Ook bestaat er tegen sommige voorstellen een sterke oppositie. Daarnaast zijn er weer andere die zelfs in deze fase van de conferentie nog steeds slecht gedefinieerd zijn. De verantwoordelijke commissie heeft nog één dag om de agenda rond te krijgen. Dat wordt een lange dag…

50 Mhz in Regio 1

Het bereikte compromis waarover wij vorige week berichtten, heeft ook de evaluatie op werkgroep- en comiténiveau doorstaan. Helaas is er op het laatste moment een (politiek) conflict ontstaan doordat in de voetnoten een land in het Nabije Oosten werd opgenomen dat geen volledig ITU-lid is. Daardoor kon de plenaire vergadering het bereikte compromis vorige week nog niet goedkeuren. Bij het oplossen van dit conflict zal het nodig zijn om de leiding van de WRC-19 te betrekken dan wel de algemeen secretaris van de ITU.

Kortdurende satelliettoepassingen

Vorige week berichtten wij over het onderwerp over frequentietoewijzingen voor kortdurende satelliettoepassingen (zoals Cubesats). De discussies gaan over het spectrum in de buurt van 137 MHz (downlink) en 149 MHz (uplink). Tot nu toe is er echter geen overeenstemming bereikt over de bescherming van bestaande diensten rondom de voorgestelde uplink-frequentie (149 MHz).

In het verleden werden de 2 m-band en de 70 cm-band nogal eens gebruikt/misbruikt voor genoemde satelliettoepassingen, terwijl er geen enkele relatie was met de amateurdienst. Daarom hebben ook wij een indirect belang bij het welslagen van de onderhandelingen over dit onderwerp.

5725-5850 MHz

Dit deel van de secundaire amateurspectrum is het onderwerp van een nog onopgelost conflict. Het conflict gaat over parameters die gebruikt worden in deze band voor draadloze netwerktoepassingen (WAS/RLAN).

Frequenties boven 275 GHz

Frequenties boven de 275 GHz zijn nog niet toegewezen aan bepaalde diensten. Wel zijn er in de Radio Regulations al verschillende banden in het bereik van 275 GHz tot 1000 GHz geïdentificeerd voor passief gebruik (alleen ontvangen). Het betreft hier toepassingen voor onder andere radio-astronomie, ruimteonderzoek en aardobservatie vanuit satellieten. Dit passieve gebruik sluit overigens het latere actieve gebruik (zelfs door radioamateurs) niet uit. Zo heeft de WRC-19 een aantal banden in het 275-450 GHz-spectrum geïdentificeerd voor zowel mobiele als niet-mobiele actieve toepassingen (land-mobile and fixed services). Telecom-autoriteiten wordt aangeraden om de genoemde passieve toepassingen te beschermen tegen eventuele schadelijke interferenties van de nieuwe actieve toepassingen.

Aandachtspunt IARU

Na het bereiken van het compromis over de 50 MHz-band, besteedt het IARU-team nu vooral veel energie aan het uitleggen waarom het voorgestelde WRC-23-agendavoorstel over de 23 cm-band (1240-1300 MHz) onnodig en ongewenst is.

Dit agendavoorstel betreft een langjarige studie naar mogelijke interferenties tussen radioamateurs en het Galileo-navigatiesysteem in de 23 cm-band. De IARU onderkent de zorgen en wil op geen enkele manier dat de radioamateurdienst het Galileo-systeem stoort. Daartoe zijn aanbevelingen voor het werken op deze band overigens al aangepast. Ook zal zij waar nodig aanvullende aanbevelingen ontwikkelen en wereldwijd uitrollen. Daarnaast loopt er al onderzoek naar dit onderwerp binnen de CEPT, waaraan de IARU deelneemt. De IARU acht het doorzetten van dat onderzoek effectiever dan het nu opstarten van nieuw onderzoek op WRC-niveau.

Video IARU-voorzitter Tim Ellam

Ondanks dat IARU-voorzitter Tim Ellam, VE6SH, de conferentie aan het einde van de tweede week verliet, is hij toch nog zichtbaar. Er is namelijk een video-interview met hem van zes minuten. Deze wordt afgespeeld op monitoren verspreid over de zalen van het conferentiecentrum. Bekijk het zelf.

 

 

 

Bronnen: IARU-R1 en DARC

Interpretatie en vertaling: Poll van der Wouw, PA3BYV en Erwin van der Linden, PE1CUP