IARUMS meldt storing door over de horizon radar Rusland

IARUMS meldt storing door over de horizon radarHet zal velen onder u, die regelmatig op HF actief zijn, vast al opgevallen zijn. De laatste maanden is er een toename van storing die veroorzaakt wordt door “Over The Horizon Radar” (OTHR). Dit komt vooral veel voor in onze exclusieve 20 meter band. Soms zelfs op drie frequenties tegelijkertijd. Maar omdat elke uitzending 14kHz breed is neemt dat een fors deel van de amateurband in. De OTHR waar het om draait is de Russische militaire “Contayner 2.0”. Ook via het IARUMS zijn deze verstoringen al geregeld gerapporteerd.

Het IARUMS (IARU Monitoring System)

In het IARUMS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen bij het signaleren van “intruders” op de – vooral exclusieve – amateurbanden. Voor Nederland is de VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak. De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-Bureau/HF-commissie. Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs. Deze groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen verstoringen door intruders volgens een bepaald protocol. Eens per maand worden de waargenomen verstoringen samengevat in een VERON-rapport dat dan naar de IARUMS-coördinator gaat.

DK2OM verzamelt alle rapporten en verwerkt deze tot de IARUMS nieuwsbrief

Voor onze IARU-regio “R1” is dat Wolf Hadel DK2OM. Deze zamelt de rapporten van alle binnen IARUMS-R1 actieve radioamateurorganisaties. Die vervolgens worden verwerkt in een openbare Newsletter. Waardoor alle radioamateurs ter wereld toegang krijgen tot de informatie betreffende de intruders. Zodra de maandelijkse Newsletter beschikbaar is is die ook te vinden via de VERON-website.

Nieuwe intruders krijgen extra aandacht

Plotseling opgekomen nieuwe verstoringen krijgen extra aandacht. Door ze op te nemen in een bericht “Latest Intruder News”. Ook te vinden via de VERON-website.

Rapportage naar de ITU

Uiteraard rapporteert de IARUMS R1 coördinator ook naar het hoogste IARUMS-echelon. Van daaruit vinden rapportages hun weg naar de bijeenkomsten van de ITU.

De nationale IARUMS-teams rapporteren tevens aan hun eigen telecomautoriteit. Dus het VERON IARUMS-team rapporteert maandelijks aan AT en doet bij AT ook tussentijds melding van een aanhoudende ernstige verstoring van de exclusieve amateurbanden door intruders. Zoals kortgeleden is gebeurd naar aanleiding van de Russische OTHR.

Welke Intruders zijn er?

Indringers van onze amateurbanden zij er in veel soorten en maten. Zowel qua oorsprong als de gebruikte modulatietechnieken. De meest voorkomende zijn:

  • militaire stations en diplomatieke communicatie,
  • visserijschepen,
  • omroepstations (soms bewust, soms onbewust vanwege een fout in de zender),
  • piraten,
  • taxi’s (in oost Europa vooral in FM op de 10m band).
  • Soms hoort het IARUMS team in de 10m band ook signalen van boeien/drijvende bakens op zee.

EMC

Storing als gevolg van EMC valt niet binnen het werkgebied van IARUMS. EMC is vooral een lokaal gebeuren. IARUMS jaagt op verstoorders over de landsgrenzen heen. Vandaar dat de EMC problemen bij de VERON worden aangepakt door de EMC-commissie.

Rusland gaat tien tot twaalf OTHR radar stations plaatsen

De IARU R1 HF Manager Tom Kamp DF5JL wees ons op een artikel op “RT”, voorheen bekend als “Russia Today”. In dat artikel is het plan uiteengezet om verspreid over het hele Russische grondgebied 10 tot 12 OTHR-stations in te richten. Van het uiterste oosten van Siberië tot in Kaliningrad. Daar bovenop werken de Russen aan de inrichting van een kustradar aan de Pacifische kust, “Sunflower” genaamd. Ook deze maakt gebruik van frequenties in de HF-banden en zal naar verwachting op gezette tijden ook op de amateurbanden storing veroorzaken.

Voor het geval je meer over deze OTHR en de plannen wilt weten, ga dan naar de bron: https://www.rt.com/op-ed/446157-hypersonic-radar-missile-russian/.

Vind jij het werk van IARUMS ook belangrijk?

Word lid van de VERON en maak gebruik van ons online aanmeldformulier.