Hans, ON6WQ tijdelijk voorzitter van IARU STARS

Werkgroep STARS van de IARU krijgt nieuwe voorzitterDe huidige voorzitter van de IARU-R1 STARS werkgroep Riri Azrak OD5RI heeft aangegeven zijn werk niet meer te kunnen combineren met het voorzitterschap van de werkgroep STARS. Daarom zal Riri, OD5RI tot de volgende General Conference tijdelijk optreden als plaatsvervangend voorzitter. Tevens zal Hans ON6WQ, die hiervoor al 21 jaar lang voorzitter is geweest van werkgroep STARS tijdelijk de functie van voorzitter op zich nemen. Maar wat is de IARU-R1 werkgroep STARS eigenlijk?

IARU werkgroep STARS – Support to the Amateur Radio Service

Het werk van de werkgroep STARS is gericht op gebieden binnen IARU-R1 waar weinig tot geen amateurradio-activiteit is. Zo zal STARS amateurdiensten ontwikkelen, beschermen, uitbreiden en promoten waar nodig. IARU kan het beste opkomen voor de amateurdienst als het in alle ITU-lidstaten is vertegenwoordigd door middel van een nationale vereniging. Tevens is van belang dat de verenigingen die lid zijn van de IARU regelmatig constructief overleg hebben met de nationale regelgevende instanties, voor Nederland is dat Agentschap Telecom.  Zo heeft de VERON (samen met VRZA) 2 maal per jaar een constructief overleg met Agentschap Telecom. Al 50 jaar vindt dit overleg 2x per jaar plaats. Hiervan zijn ook de verslagen (AmateurOverleg) op de website te vinden.

Wat doet de werkgroep STARS hiervoor?

Werkgroep STARS helpt bij het oprichten van nationale verenigingen in gebieden waar geen IARU vertegenwoordiging is. Tevens helpt de IARU werkgroep bij het opzetten van clubstations en het ontwikkelen van lesprogramma’s in de regio. Om zo amateurradio verder te promoten en de internationale positie van de IARU verder uit te bouwen.

Om nationale verenigingen op te richten wordt er contact gezocht met radioamateurs in het land. Dit kunnen ook expats zijn die voor langere tijd in het betreffende land verblijven. STARS helpt bij het aangaan van een goede relatie met de nationaal regelgevende autoriteiten door hen het nut van amateurradio uit te leggen. Onder andere door te vertellen hoe de technische opleiding werkt, het nut voor de maatschappij, internationaal begrip en belang van noodcommunicatie. Uiteindelijk kunnen wijzigingen in het nationale radioreglement worden voorgesteld. Dit gebeurd natuurlijk met alle respect voor de nationale regelgevende en de benodigde diplomatie.

Op zoek naar een goede plek

Ook is het uitzoeken van een geschikte plek om een project op te zetten onderdeel van STARS. Meestal is dit een technische-, middelbareschool of universiteit. Tevens hoort het uitwerken van een mogelijk project met de lokale bevolking tot de mogelijkheden. En niet te vergeten het oplossen van problemen zoals het invoeren van apparatuur en cursusleiders.

Daarom lid zijn van een IARU vereniging

U ziet het lidmaatschap van de VERON gaat verder dan Nederland alleen. Op dit moment is in Sharm el Sheikh de World Radio Conference. Hier is de IARU met 14 personen aanwezig om de belangen van de radiozendamateur te behartigen, dus ook die van Nederland. De webredactie volgt de ontwikkelingen in Sharm el Sheikh op de voet en publiceert regelmatig over de gemaakte voortgang. Ook de internationale ontwikkeling van amateurradio wordt via de IARU door de de leden VERON gesteund. Dit maakt de positie van de radiozendamateur sterker.

Word lid van de VERON en maak gebruik van de eindejaars-aanbieding.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?