Vragen Europees Parlement over radiostoringen Powerline-adapters

EU logoTwee Duitse leden van het Europees Parlement stellen schriftelijk vragen aan de Europese Commissie over mogelijke radiostoringen door het gebruik van het lichtnet in een woning voor datacommunicatie (Powerline). Bijzonder is dat de parlementariërs deze vragen stellen namens een burger. Welke burger dat is, is bij ons niet bekend.

Zij stellen in hun schriftelijk vragen dat Powerline-adapters mogelijk wel voldoen aan de huidige EMC-richtlijnen in laboratoriumtests. Echter, bij een eindgebruiker thuis is dat vaak niet het geval. De belangrijkste reden hiervoor is dat de laboratoriumtests de aanzienlijke verschillen in de elektrische bedrading in gebouwen onmogelijk allemaal kunnen nabootsen.

Het lichtnet als antenne

Powerline-adapters verzenden hoogfrequente signalen (data) door de elektrische bedrading van gebouwen. Door deze datacommunicatie gaan de draden als antennes fungeren. Daardoor zenden ze hoogfrequente energie uit. De frequentie van dergelijke energie varieert van 2 MHz tot ongeveer 80 MHz. Hierdoor kunnen verschillende radiocommunicatiediensten storing ervaren. Immers, verschillende diensten, waaronder beveiligingsdiensten, maken gebruik van frequenties binnen het genoemde bereik. Eindgebruikers en gebruikers van radiocommunicatie realiseren zich bijna nooit dat dit kan gebeuren.

Vragen aan de Europese Commissie

De twee parlementariërs vragen de Commissie daarom welke maatregelen zij onderneemt om de beschreven ongewenste effecten te voorkomen.  Concreet stellen zij de volgende vragen:

  1. Welke soorten continue controles worden uitgevoerd op de laboratoriumtestomstandigheden om ervoor te zorgen dat ze echt de werking van de eindgebruiker kunnen weerspiegelen?
  2. Beseft de Commissie dat Powerline-adapters op een aanzienlijk hoger niveau moeten worden getest om te zien of zij echt voldoen aan de geldende normen?
  3. In welke mate (indien aanwezig) worden Powerline-adapters die door eindgebruikers worden gebruikt ter plaatse gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze geen ongewenste effecten veroorzaken?

Op welke termijn de Commissie gaat antwoorden is nu nog niet duidelijk. Echter, zodra wij de antwoorden kennen, zullen wij hierover berichten.

Het originele document is op de volgende plaats in te zien: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000997_EN.html

Over de parlementariërs

De parlementariërs die de Powerline-problematiek aankaarten bij de Europese Commissie zijn Evlyne Gebhardt en Birgit Sippel. Beiden zitten ze namens Duitsland in het Europees Parlement en maken deel uit van de socialistische fractie. Evelyne heeft zitting in het parlement sinds 1994, terwijl dat voor Birgit vanaf 2009 geldt.

Over Powerline

Powerline-adapter

Powerline-adapter (foto: Wikipedia)

Sinds de opkomst van het internet verwacht een ieder dat hij overal in zijn woning toegang tot het internet heeft. Natuurlijk kan dat draadloos via WIFI. Maar vooral als er een stabiele, betrouwbare verbinding nodig is, bijvoorbeeld voor video-overdracht, voldoet WIFI niet altijd. In dat geval is er behoefte aan een bedrade verbinding. Vaak is het dan echter lastig om de daartoe benodigde ethernetbekabeling aan te leggen. In zo’n geval kan men een Powerline-verbinding gebruiken, waarbij data via de bekabeling van het lichtnet wordt verspreid. Daartoe zijn minstens twee Powerline-adapters nodig. De eerste zit in de buurt van de router in het stopcontact en is met een een korte netwerkkabel op de router aangesloten. De tweede bevindt zich in een stopcontact in de buurt van de plek waar de bedrade verbinding nodig is, bijvoorbeeld bij een smart-TV. Opnieuw verbindt een korte netwerkkabel de tweede adapter met bijvoorbeeld de smart-TV.

Al met al buitengewoon praktisch, maar kennelijk niet geheel zonder risico’s, zoals uit de vragen van de twee parlementariërs blijkt.