Nieuwe ICNIRP-aanbeveling over blootstelling aan EM-velden

De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) publiceerde kortgeleden een nieuwe aanbeveling over de maximale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden berichtte daar vorige week over op zijn website.

Vanwege het belang van deze nieuwe ICNIRP-aanbeveling voor radioamateurs publiceren wij ook hier (met toestemming, waarvoor dank) de eerste bevindingen van het Kennisplatform.

Eerste indruk

De ICNIRP geeft met deze aanbeveling [1] deels nieuwe waarden voor de limieten aan elektromagnetische velden waaraan mensen maximaal blootgesteld mogen worden. De limieten bieden dezelfde bescherming als de voorgaande. Omdat de onderbouwing beter is, wijken de nieuwe limieten bij een aantal frequenties af van eerdere ICNIRP-blootstellingslimieten. De nieuwe aanbeveling is een verbetering voor (5G) mobiele apparatuur die nu nog niet op de markt is. De voorgestelde limieten in deze nieuwe aanbeveling zijn, net als in de vorige aanbeveling, afhankelijk van de frequenties, de tijdsduur en het deel van het menselijk lichaam dat blootgesteld wordt.

Europa

De nieuwe limieten zijn ingewikkelder dan de vorige. Het is nog onbekend of Europa de nieuwe aanbeveling gaat toepassen. De Europese productnormen voor het op de markt brengen van bijvoorbeeld mobiele telefoons zijn gebaseerd op de Europese aanbeveling van 1999 [2]. Deze aanbeveling is weer gebaseerd op de ICNIRP-aanbeveling van 1998. Tussen toen en nu zijn er diverse nieuwe aanbevelingen van de ICNIRP verschenen. Zo verschenen in 2010 aanbevelingen voor laagfrequente velden, en nu dus voor hoogfrequente velden. Nieuwe inzichten en betere onderbouwing zijn de redenen voor ICNIRP om deze aanbevelingen te doen.

De Europese aanbeveling is tot op heden niet veranderd. Dat komt waarschijnlijk onder andere vanwege de complexiteit van de verandering van de Europese afspraken. Bovendien speelt waarschijnlijk een rol dat de limieten niet strenger geworden zijn. Of deze nieuwe ICNIRP-aanbeveling gaat doorwerken in productnormen voor apparatuur (CE-markering) of in het plaatsingsbeleid van zenders (antenneconvenant, nationale regelgeving) is dus nog de vraag.

Meetmethode

De meetmethode om vast te stellen of een apparaat of zender aan de limieten voldoet, zal waarschijnlijk complexer worden. Normcommissies zullen de blootstellingseisen voor mensen gaan vertalen naar eisen voor producten die mensen gebruiken. Er komen extra factoren bij. Bijvoorbeeld het normaal en afwijkend gebruik van de apparatuur. Daarnaast gaat ook een rol spelen welke delen van het menselijk lichaam wel of niet door het apparaat worden blootgesteld. Het is aan de Raad van de Europese Unie en aan nationale overheden om te besluiten of de nieuwe ICNIRP-aanbeveling wordt voorgeschreven als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de meetmethoden en validatietechnieken. Tot die tijd blijven de oude limieten van de Europese aanbeveling uit 1999 [2] van kracht.

5G

Specifiek voor 5G-systemen (die nu nog niet op de markt zijn) zijn de limieten voor blootstelling een beetje strenger geworden. Zo is de meettijd voor het bepalen van de limiet voor blootstelling van het hele lichaam  van de gebruikelijke 6 minuten verlengd naar 30 minuten. Ook zijn de limieten aangepast voor lokale blootstelling die korter duurt dan 6 minuten.

Over het Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid, zoals het platform voluit heet, is een samenwerkingsverband tussen organisaties met kennis van EMV. In het Kennisplatform werken de volgende organisaties samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een adviserende rol.

Het platform geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. De deelnemende organisaties treden gezamenlijk naar buiten met begrijpelijke informatie over elektromagnetische velden en gezondheid. Het Kennisplatform betrekt daarnaast ministeries, klankbordgroep-organisaties en de Gezondheidsraad bij zijn activiteiten.

Voor meer informatie over het platform verwijzen wij naar de website: Kennisplatform EMV.

Referenties

Meer informatie