Commentaar Gezondheidsraad op het EU-rapport BioInitiative

Commentaar van de Gezondheidsraad op het EU- rapport “BioInitiative”

Commentaar van de Gezondheidsraad op het EU- rapport "BioInitiative"Op 31 augustus 2007 is een rapport gepubliceerd dat steeds vaker een rol speelt in de discussie rond elektromagnetische velden en gezondheid: het BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Het rapport geeft aanbevelingen om te komen tot limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die aanzienlijk lager zijn dan de limieten die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden en krijgt in toenemende mate aandacht in de samenleving.

Vanuit uw ministerie is belangstelling getoond voor een oordeel van de Gezondheidsraad over het BioInitiative rapport. In dit briefadvies geeft de commissie Elektromagnetische velden van de Raad daarom, gehoord de Beraadsgroep Straling en Gezondheid, een oordeel op hoofdlijnen over de wetenschappelijke waarde van dit rapport.

Meer lezen over de methodiek achter de totstandkoming van het BioInitiative rapport? Lees dan dit PDF document.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement