Berichten

Kort radioamateurnieuws – week 23, 2022

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Geannuleerd: RF-webinar van 12 juni over RF-stralingspreventie door Pedro ON7WP, 
  2. 18 en 19 juni: SSB/CW-contest VERON op 50 MHz, 
  3. OSCAR 100 AWARD, 
  4. Militair gebruik 6m-band tot 18 juni in België, 
  5. RAZzies juni 2022 als PDF-download beschikbaar

Lees meer

Lezing over Elektromagnetische Laagfrequente Golven (ELF)

Lezing over Elektromagnetische Laagfrequente Golven (ELF) bij A63

ELF1Dinsdag 3 november zal in zalencentrum De Buorskip aan de Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag Gerrit Westera PA0GEW uit Bathmen ons komen vertellen over dit lage frequentie gebied.  Aanvang 19.30 uur.

In het gebied onder ca. 22 kHz zitten EM-golven en zelfs onder 50 Hz, wat dus wel heel laagfrequent is. Veel van die signalen zijn verklaarbaar, waaronder die van speciale stations en ook natuurlijke EM golven, zoals bv. de zogeheten Schumann resonanties.

ELF2Nu hebben enkele Duitse onderzoekers vastgesteld dat er, vooral onder de 50 Hz, signalen zitten die duidelijk kunstmatig lijken te zijn. Maar wie die signalen produceert en met welk doel, is raadselachtig. In zijn lezing zal hij hier meer over vertellen en ook voorbeelden laten horen.

Gerrit zal ook een toelichting geven op natuurlijke EM-golven en gaat hij vertellen wat je nodig hebt om die signalen te ontvangen, en zal een verslag doen van zijn eigen experimenten. Zijn verhaal zal een combinatie zijn van theorie en praktijk.

Tenslotte zal hij de toehoorders een punt van overweging meegeven, namelijk of er een relatie is tussen de frequenties van de elektrische signalen in ons brein en de frequenties van ELF golven.

ELF3Ook dit belooft dus zeker weer een interessante lezing te worden dus je bent van harte uitgenodigd om naar deze avond te komen.

Onze afdelingsavonden worden meestal gehouden op de eerste dinsdagavond in de maand in zalencentrum De buorskip aan de vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. De aanvang is altijd om 19.30 en de deur gaat open om 19.00 uur.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze aktiviteiten dan kunt u zich inschijven voor de nieuwsbrief via onze website: www.a63.org

Graag tot ziens,   Roel Pot PD0OYF

Stralingshygiëne radiofrequente straling

Stralingshygiëne bij radiofrequente (RF- en ELF-) straling

Stralingshygiëne bij radiofrequente (RF- en ELF-) stralingIn de serie stralingshygiëne voor Dummy’s is deel 5, “Stralingshygiëne radiofrequente (RF- en ELF-) straling“, bedoeld om achtergrond informatie te geven voor de lezer met belangstelling voor dit lastige onderwerp. Vooral zij die met enige vorm van straling uitzendende toestellen in aanraking kunnen komen, zoals het gebruiken van zendinrichtingen.

De leerstof wordt in deze instructie niet vanuit de puur theoretische kant benaderd, maar richt zich op de praktijksituatie. Er wordt uitleg gegeven over de definities, aard, biologische effecten, normen en veiligheidsmaatregelen. Afsluitend worden enkele wetenswaardigheden van GSM- en UMTS-installaties, het bereken van veldsterkten en ELF-straling besproken.

Met deze basisuitleg wordt beoogd meer inzicht te geven over de wijze waarop de lezer kan om gaan met de hieraan verbonden risico´s.

Veel leesplezier, Willem (PA0WJG)

Commentaar Gezondheidsraad op het EU-rapport BioInitiative

Commentaar van de Gezondheidsraad op het EU- rapport “BioInitiative”

Commentaar van de Gezondheidsraad op het EU- rapport "BioInitiative"Op 31 augustus 2007 is een rapport gepubliceerd dat steeds vaker een rol speelt in de discussie rond elektromagnetische velden en gezondheid: het BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Het rapport geeft aanbevelingen om te komen tot limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die aanzienlijk lager zijn dan de limieten die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden en krijgt in toenemende mate aandacht in de samenleving.

Lees meer