Defensie maakt zich zorgen over zonnepark Zeewolde

Defensie maakt zich zorgen over zonnepark ZeewoldeNiet alleen het C2000-systeem van Politie, Brandweer en Ambulance ondervindt problemen met de communicatiemiddelen. Maar ook Defensie maakt zich zorgen over de komst van een zonnepark in Zeewolde. Hiervoor heeft Defensie de gang naar de rechter gemaakt. Tegen de afgifte van de omgevingsvergunning kon tot en met 22 juli 2020 beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Het Ministerie van Defensie heeft echter pas op 13 augustus 2020 beroep ingesteld. Doordat Defensie het beroep voor zaak UTR 20/2892 te laat heeft ingediend, is het beroep van eiser (Defensie) niet-ontvankelijk verklaard.

Defensie gaat in hoger beroep

Het Ministerie van Defensie is in hoger beroep gegaan tegen de rechtbankuitspraak UTR 20/2892.

Op dit moment kan Defensie de volgende problemen niet uitsluiten:

  • De elektrotechnische installaties van het zonnepark kunnen ongewenste invloed uitoefenen op de kwaliteit van het antennepark van Defensie in Zeewolde.
  • Ook is het mogelijk dat er interferentie ontstaat door de combinatie van de (radio)straling van de zendinstallatie en de elektrotechnische installaties van het zonnepark. Dit kan leiden tot mogelijke negatieve effecten op installaties in de wijde omgeving.
  • Verder kan het leiden tot een verminderde opbrengst van het zonnepark als gevolg van de zendinstallatie.

Defensie moet altijd haar eenheden kunnen bereiken

De Staatssecretaris van Defensie is verantwoordelijk voor het antennepark Zeewolde, een militaire zendinstallatie die gebruikt wordt voor (korte golf-) radioverbindingen met schepen en militaire eenheden in missiegebieden. Defensie moet te allen tijde haar eenheden, waar ook ter wereld, kunnen bereiken. Het betreft hier derhalve een nationaal belang.

Of landsveiligheid in het geding komt valt op voorhand niet uit te sluiten

De zendinstallatie betreft een vitale installatie, die is bedoeld als achtervanger voor het geval satellieten niet meer (naar behoren) functioneren. Ook de landsveiligheid kan in het geding komen. Maar dit valt op voorhand niet uit te sluiten, zolang de problemen hierboven niet zijn uit te sluiten.

Zonnepark Zeewolde

In de komende jaren investeert Flevoland tientallen miljoenen euro’s om het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden. Zonnepark-ontwikkelaar TPSolar gaat de stroom van een zonnepark aan de Bloesemlaan in Zeewolde vervoeren via een reservenetwerk van Liander. De verwachting is dat TPSolar het zonnepark in 2023 in gebruik neemt.

Niet alleen zonnepanelen verstoren radiosignalen

Radiozendamateurs ondervinden al meer dan 15 jaar problemen door apparaten die storing veroorzaken. Maar inmiddels ondervinden ook de hulpdiensten zoals Politie, Brandweer en Ambulance storing door ongewenste emissie. Dat betreft niet alleen zonnepanelen. Ook ledverlichting, laders van mobiele telefoons, voedingen van laptop of PC kunnen flink van zich laten horen op frequenties waar deze niet thuishoren. De International Amateur Radio Union, kortweg IARU, waar VERON onderdeel van uitmaakt, maakt zich op dit moment sterk voor WPT. Wireless Power Transmission is bedoeld om in de toekomst elektrische auto’s draadloos te kunnen laden. Dit gaat om flinke vermogens, wel tot 20.000 Watt. Iets waarvan de harmonischen veel storing kunnen veroorzaken als deze niet voldoende worden onderdrukt. Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden. IARU-R1 was daarom aanwezig bij de WPT-vergaderingen van de ITU. Een verslag van deze vergadering staat op de website van IARU-R1.

Radiozendamateurs waren de eersten die het opmerkten

In een presentatie van Agentschap Telecom is te zien dat radiozendamateurs de eersten waren die storingsklachten over zonnepaneelinstallaties meldden. Dat betrof toen voornamelijk de korte golf, van 3 – 30 MHz, maar inmiddels zijn de hogere frequentiebanden daar bijgekomen. Communicatie wordt ernstig verstoord of is zelfs helemaal onmogelijk, en dat alleen tijdens daglicht. Inmiddels is er een heel scala aan storende apparaten bijgekomen.

Meer informatie