Zonnepaneelinstallaties: 92% voldoet niet aan EU-EMC-richtlijn

Storing op garagedeuropeners door zonnepaneel installatiesSlechts 8% van onderzochte zonnepaneelinstallaties voldoet volledig aan de EMC-richtlijn van de EU. Dat blijkt uit een Europees onderzoek uit 2019, waarvan de resultaten onlangs bekend werden.

Dat is een verslechtering ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek uit 2014. Toen bleek nog dat 9% van de onderzochte apparaten aan de EMC-richtlijn voldeed.

In het bijzonder de naleving van de technische vereisten nam sterk af: van 33% in 2014 naar 25% in 2019.

Het belang

Elektronische apparaten die niet voldoen aan de EMC-richtlijn kunnen storing veroorzaken in de radio-ontvangst. Dat is niet alleen een bron van ergernis voor radioamateurs, maar ook voor andere inwoners van de EU. Denk bijvoorbeeld aan storing in de ontvangst van DAB+, Digitenne, WiFi, zelfrijdende auto’s, draadloze deurbellen, draadloze luidsprekers, draadloze autosleutels en GPS.

World Forum Den Haag (Foto: Wikipedia)

World Forum Den Haag (Foto: Wikipedia)

Maar ook de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenauto) ondervinden problemen. Zo moesten bijvoorbeeld in 2019 zonnepaneelinstallaties in de buurt van het World Forum uitgeschakeld worden om de veiligheid van conferentiedeelnemers te kunnen waarborgen. Wij berichtten daar toen over: Zonnepanelen World Forum uitgeschakeld i.v.m. storing C2000

Het onderzoek

De EMC Administrative Cooperation Working Group (EMC ADCO) voert regelmatig onderzoek uit naar de elektromagnetische compatibiliteit van technische apparaten. De EMC ADCO is een werkgroep van de samenwerkende EMC-markttoezichthouders uit de verschillen EU-landen. Voor Nederland is de EMC-markttoezichthouder Agentschap Telecom (AT).

In de periode van januari 2019 tot 30 september 2019 onderzocht de EMC ADCO zonnepaneelinstallaties voor consumentengebruik. Daaraan deden in totaal zes Europese toezichthouders mee, waaronder Nederland. Met het onderzoek wilde men onder andere nagaan of er een verbetering was ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek in 2014.

Tijdens een EMC-onderzoek onderzoekt men of producten zowel aan technische als aan administratieve vereisten voldoen.

Technische vereisten

Om de technische compatibiliteit vast te stellen, worden de volgende drie aspecten onderzocht:

  1. Storingsniveau op de netaansluiting van de installatie, in het frequentiebereik 0,15 tot 30 MHz;
  2. Storingsniveau op de gelijkspanningsaansluiting (DC-poort) van de installatie, in het frequentiebereik 0,15 tot 30 MHz;
  3. Uitgestraald storingsniveau in het frequentiebereik 30 tot 1000 MHz

Opvallend is dat toezichthouders uitgestraalde RF-storing in het HF-bereik, van 0,15 tot 30 MHz, niet onderzoeken. Helaas is het zo –  zeker voor radioamateurs – dat de van toespassing zijnde standaarden dit inderdaad niet voorschrijven. De VERON pleit al enkele jaren voor het opnemen van limieten voor emissieniveaus in het HF-frequentiebereik.

Administratieve vereisten

Naast technische eisen kent de EMC-richtlijn ook administratieve eisen, die eveneens werden onderzocht door de toezichthouders. Met name dient een installatie voorzien te zijn van een (correcte) CE-markering en te beschikken over een (correcte) EU-conformiteitsverklaring (DoC). In een DoC verklaart de fabrikant onder meer dat de installatie getest is volgens de van toepassing zijnde standaarden. Zo’n DoC is een voorwaarde voor het mogen voeren van een CE-markering.

Naast eisen met betrekking tot CE-markering en DoC, bestaan er ook nog eisen ten aanzien van de technische documentatie van een product. Deelnemende toezichthouders beoordeelden die op vrijwillige basis.

Onderzochte zonnepaneelinstallaties

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van zonnepaneelinstallaties in Europa, werd een quasi-willekeurige steekproef uitgevoerd over alle prijsklassen en alle landen van oorsprong. Deelnemende toezichthouders mochten daarbij ook producten op het internet kopen (eBay, Amazon, Alibaba, enz.).

De toezichthouders selecteerden uiteindelijke 12 systemen, waarvan er 9 afkomstig waren uit China en 3 uit de EU zelf.

Resultaten

  1. Slechts 3 installaties van de 12 (25%) bleken te voldoen aan de technische vereisten. Dat is een slechtere score dan in 2014, toen nog 33% van de installaties voldeed.
  2. De naleving van de administratieve vereisten ging eveneens achteruit: in 2019 voldeed 33% aan alle administratieve vereisten, terwijl dat in 2014 nog 38% was.
  3. Slechts 1 installatie (8%) voldeed zowel aan de technische als aan de administratieve vereisten, terwijl dat in 2014 nog subtiel hoger lag (9%).

Overigens was het aantal onderzochte systemen in 2019 relatief klein: 12 ten opzichte van 55 in het eerdere onderzoek.

Meer informatie