Zonnepanelen storen radioverkeer ook in Zwitserland

Zonnepanelen storen radioverkeer in ZwitserlandZendamateurs wisten het al langer: zonnepanelen storen radioverkeer. En dat blijkt ook in Zwitserland het geval. Photovoltaik, een Duits vakblad voor fotovoltaïsche techniek besteed hier uitgebreid aandacht aan. Dat meldt de USKA, de Zwitserse vereniging van radioamateurs. In enkele artikelen komen de panelen, de bekabeling en zogenaamde optimizers als stoorbron aan bod. Tevens beschrijven ze een poging een storing veroorzaakt door optimizers te verhelpen. Hieruit blijkt dat ook de installatiebranche oog heeft voor deze storingen. Zij moeten het tenslotte ook weer verhelpen. Maar beter nog voorkomen.

De DC-string als storingsbron

Het eerste artikel betreft een interview met Heinrich Häberlin, HB9AZO. Hij is emeritus hoogleraar in de electrotechniek. Häberlin heeft zelf ook zonnepanelen. Daarnaast heeft hij een standaardwerk  over fotovoltasiche installaties uitgegeven. Hij zegt onder andere, dat een CE-merk geen garantie geeft, dat er geen storing onstaat. Verder somt hij de storingsbronnen op en geeft aan, waar je eventuele onstoringsmiddelen het beste kunt plaatsen. Zogenaamde optimizers verergeren de kans op storing, aldus Häberlin. Optimizers worden namelijk standaard niet voorzien van ferriet. Maar als er klachten komen moet dat achteraf alsnog. PLC (Power Line Communication), waarmee de optimizers communiceren is een andere bekende bron van storing.

Optimizers kunnen storen

Als zonnepanelen in Zwitserland het radioverkeer storen onderzoekt BAKOM, het Zwitserse Bundesamt für Kommunikation dit. In het tweede interview geeft Emmanuel de Raemy, expert bij BAKOM, zijn visie hierop. Opvallend is dat, bij alle negen gemelde storingsgevallen optimizers de storingsbron waren. Met alleen zonnepanelen en een DC-AC-omvormer waren nooit problemen. Ook met micro-omvormers (elk paneel zijn eigen omvormer) hadden ze nog geen problemen. Maar misschien is dat omdat er nog weinig van dat type installaties in Zwitserland zijn. Hij gaat ook in op de beperkingen van de normering en regelgeving. Overigens is voor de toezichthouder altijd de eigenaar van de zonnepanelen aansprakelijk voor de storing. Die moet zich dan wenden tot installateur, importeur en fabrikant. Maar ondersteuning bij het oplossen van de storing door deze partijen kan BAKOM niet afdwingen. Daarvoor moet je dan weer dure en ingewikkelde juridische paden bewandelen.

Onvoldoende ondersteuning van de fabrikant

Zonnepanelen storen radioverkeer in ZwitserlandIn het laatste artikel komt een zendamateur aan het woord. Hij heeft forse storing van de zonnepanelen van zijn buurman. Dat zijn 54 zonnepanelen met optimizers. De BAKOM meet storing op 3.5, 11, 14 en 18 MHz. De storingen bevinden zich op 50 kHz afstand. BAKOM sommeert de eigenaar het op te lossen. Maar de fabrikant van de optimizers wijst elke verantwoordelijkheid af. Het kunnen volgens de fabrikant immers niet de optimizers zijn. Overigens geeft deze fabrikant wel een handleiding uit om dit soort storing op te heffen. Hulp blijft evenwel uit, anders dan het aanbod om de optimizers tegen aankoopprijs terug te nemen. De demontage moest de klant dan wel zelf betalen.

Honderdveertien ferrietkernen

klapferrietDe installatie is onderverdeeld in vier strings. Drie strings worden eerst aangepakt. Dat heeft al een duidelijke vermindering van de storing tot gevolg. De oplossing bestaat ten eerste uit het leggen van de kabels in metalen kabelgoten. Daarnaast klapferriet, en wel twee ferrietkernen per module en twee per optimizer. Er is namelijk zowel om de ingangs- als de uitgangskabels van de optimizer ontstoring nodig. Het heeft hoge kosten met zich meegebracht. En niet alleen voor het ontstoringsmateriaal. Maar vooral het telkens weer het dak op moeten en de daarbijhorende manuren waren kostbaar.

Onwetendheid is geen excuus

Als zonnepanelen het radioverkeer storen is onwetendheid ook in Zwitserland geen excuus. En storing verjaart niet, zo merkt het vakblad Photovoltaik op. Ook als er jaren later een zendamateur in de buurt komt wonen en storing ondervindt moet de eigenaar van de installatie de storing verhelpen. Dan kan hij zich voor schadeloosstelling tot de installateur te wenden. Die is immers verantwoordelijk voor een juiste aflevering van de installatie. Aanpakken van het probleem voor het ontstaat lijkt de aangewezen weg.

Bron: USKA, photovoltaik 2/2020 DC Optimierer , vakblad Photovoltaik

Verdere info: PV_installatie_en_het_vermijden_van_storing