Zonnepaneelinstallaties: 91% voldoet niet aan EU EMC richtlijn

Zonnepaneelinstallaties: 91% voldoet niet aan EU EMC richtlijnMaar 9% van de in 2014 onderzochte PV-installaties (zonnepanelen) voldoet volledig aan de EMC richtlijn van de EU. Uit een rapport, gepubliceerd door de EMC administrative co-operation working group van de EU blijkt dat zonnepaneelinstallaties niet aan de technische en administratieve eisen voldoen. In het totaal heeft de EMC ADCO in 14 landen installaties getest waaronder ook Nederland. Om tevens een zo goed mogelijk beeld te krijgen is een breed scala aan producten getest variërend in prijs, leverancier en fabrikant. Over het geheel blijken maar 5 van de 55 geteste installaties volledig aan de eisen voldoen.

Al meer dan 15 jaar waarschuwt VERON en de leden dat elektronische apparaten onnodig storing veroorzaken voor radio-ontvangst. Niet alleen voor zendamateurs maar ook voor de overige inwoners van de EU. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangst van DAB+, Digitenne, WiFi, zelfrijdende auto, draadloze deurbellen, draadloze luidsprekers, draadloze autosleutels en GPS. Maar ook de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenauto) ondervinden regelmatig problemen met het C2000 systeem.

Doel en tijdlijn

Het testen van de PV-installaties is gestart op 1 januari 2014 en 6 maanden later gestopt op 1 juni 2014. De MSA (Market Surveillance Authorities) voerden de testen uit volgens een eigen tijdschema. Het doel van deze test is om te beoordelen of de EUT (Equipment Under Test) wel aan de gestelde eisen voldoen. Met inachtneming van de de EMC-richtlijn zoals die zijn opgesteld door de EU. Deze test is ook bedoeld om consumenten en economische partijen in de markt bewuster te maken van de noodzaak dat apparatuur aan deze EMC-richtlijn voldoet.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Land van herkomst zonnepaneelinstallaties

In het totaal zijn er in dit onderzoek 55 installaties getest. Dit aantal is echter te laag om statistische conclusies te trekken. Maar de resultaten zijn op zijn minst zorgwekkend. Van de 55 geteste installaties zijn er 5 die aan zowel de administratieve als technische eisen voldoen. En geen enkele van de installaties van buiten de EU voldoet aan deze normen.

Administratieve eisen zonnepaneelinstallaties

De zonnepaneelinstallaties ook wel PV-installaties zijn beoordeeld op de aanwezigheid en formaat van de CE-Markering. Ook zijn de installaties onderzocht op beschikbaarheid en conformiteit van de technische documentatie (DoC). Over het geheel zijn 21 installaties volledig voorzien van de juiste administratieve documenten wat overeenkomt met 38%. 95% is voorzien van de juiste CE-Markering, bij 1 ontbrak de CE-markering volledig. 56% voldeed aan de EC Decleration of Conformity (DoC). Bij 19 leveranciers is de technische documentatie opgevraagd (op vrijwillige basis). Hiervan zijn 17 technische documenten bij de MSA ontvangen. 63% voldeed volledig aan de gestelde eisen, 37% niet.

67% voldoet niet aan de Emissie-eisen

Hint: zonnepanelen werken het beste als je deze ook richting de zon plaatst.

De uitkomst van de meetresultaten zijn vergeleken met de geharmoniseerde norm. Als er een norm werd overschreden is een afkeur genoteerd. 36 van de 54 geteste installaties bleken niet te voldoen aan de gestelde eisen. Wat tijdens deze test neerkomt dat 67% van de installaties niet voldoen aan de gestelde emissie eisen. alle details zijn na te lezen in het oorspronkelijke document dat te downloaden is van de EU website.

Niet omdat het moet maar omdat het kan

Recent is gebleken dat de emissie beneden de 150 kHz bij een aantal typen producten erg hoog kan zijn. Waarbij deze producten het spanningsnet behoorlijk kunnen verstoren.

Dit onderzoek is een uitstekende gelegenheid om hier onderzoek naar te doen en informatie te verzamelen van emissies tussen de 9 – 150 kHz. EN 55011, tabel 8 staan de emissie eisen voor inductiekookplaten.  Dit is geen eis voor PV-installaties maar er is verder geen eis om deze emissie mee te toetsen. Deze test is alleen voor het verzamelen van gegevens. Aldus het EMC ADCO rapport over de PV-installatie test.

Hier zijn 37 zonnepaneelinstallaties getest waarvan er 14 aan de eisen die voor inductiekookplaten worden gebruikt voldoen. Wat betekent dat 62% van de installaties niet voldoen aan de eisen die gesteld worden voor inductiekookplaten

Studie DC kant van de zonnepaneelinstallaties

10 van de 14 MSA (Market Surveillance Authorities) heeft hier ook aan deelgenomen. 42 van de installaties zijn getest en 18 voldeden aan de emissie eisen (EN 61000-6-3) die aan de DC power poort is gesteld.

Aanbevelingen EMC ADCO

De EMC ADCO doet in 2014 een aantal aanbevelingen

  • De resultaten van de campagne moeten in heel Europa en de andere landen waar de producten vandaan komen breed worden gepubliceerd. Publiciteit moet gericht zijn op alle marktdeelnemers op het gebied van zonnepanelen industrie.
  • De resultaten van de optionele metingen (studie) van deze campagne moeten worden doorgestuurd naar de Europese Normalisatie-instellingen. Zodat met de uitkomst van dit onderzoek rekening kan worden gehouden bij het ontwikkelen van  normen voor de zonnepaneel omvormers.
  •  Op nationale basis moeten trainingen worden georganiseerd voor markttoezichtmedewerkers die moeten samenwerken met de EMC DIF om het gebruik te harmoniseren. De EMC DIF moet worden gebruikt voor informatie-uitwisseling en verzoeken om samenwerking.
  • Overwogen moet worden om na een bepaalde periode een soortgelijke test te doen om het effect te beoordelen.
  • Herhaling van een vergelijkbaar onderzoek na een bepaalde periode te herhalen.

Van 2014 naar nu

Agentschap Telecom is in Nederland belast met de naleving en handhaving van de EMC-normen en steekt vooral in op voorlichting. Niet alleen de PV-installateur maar ook de consument moet zich bewust zijn van de gevolgen als een PV-installatie niet aan de EMC-richtlijn voldoet. AT heeft in samenwerking met verschillende partijen metingen en een onderzoek uitgevoerd. Ook heeft AT contact opgenomen met de branche vereniging van PV-installateurs. Tevens is op de website van AT een artikel te vinden hoe storing te voorkomen. Zo wordt er veel gedaan om problemen aan de voordeur te voorkomen.

Ook bij de ledverlichting is dit de strategie van Agentschap Telecom en vooral gericht op voorlichting. Hier heeft het tot een flinke verbetering geleid. Inmiddels voldoet 93% van de ledverlichting die hier in de winkel te koop is aan de EMC-richtlijn. Wat moeilijk blijft is de doe-het-zelver, de niet gekwalificeerde PV-installateur en de parallel import uit landen die het niet zo nauw nemen met de EMC-richtlijn. Hier blijft de oplettendheid van de consument van belang om alleen in zee te gaan met een erkende PV-installateur.

VERON EMC Commissie pleit voor aanpassing norm

De VERON EMC-EMF commissie pleit voor een toevoeging in de norm om radiated (stralende) emissie < 30 MHz omdat dit voor ons als amateurs de meeste verstoringen geeft op onze geliefde korte golf banden. Ook is installatie van de apparatuur in de praktijk niet het zelfde als tijdens de officiële EMC metingen. Bij een EMC metingen worden de PV-panelen gesimuleerd door gebruik te maken van een speciale voeding, tevens is de DC-leiding veel korter bij dit soort metingen.

Zo kan bijvoorbeeld een voeding volledig aan de EMC-richtlijn voldoen maar in de praktijk (in situ) toch niet voldoen aan de emissie-eisen omdat de bekabeling anders is uitgevoerd.

Een systeem die bestaat uit allemaal CE gemarkeerde (en goed gekeurd op EMC) onderdelen wil nog niet zeggen dat het “gehele systeem” ook voldoet aan de EMC richtlijn. Er zal altijd gemeten moeten worden aan het gehele systeem. Er zijn enkele uitzonderingen zoals de multimedia systemen thuis. Onbewust sluit de consument, met de juiste vaak meegeleverde bekabeling, alles netjes aan. De afscherming zoals bij de USB, HDMI kabels en TV coax (mits voorzien van Kabelkeur) is dan netjes afgemonteerd.

Maar EMC testen op systemen niveau wordt nogal eens “vergeten”. Zoals verlichting. Eén lamp voldoet aan de EMC richtlijn maar een hele kantoor? Dan is nog maar de vraag. Zeker omdat je weet dat deze producten een hoge dichtheid hebben per m2. Misschien moeten de emissie limiet van een veel gebruikte lamp per m2 een X aantal dB onder de limiet blijven. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar of de fabrikanten hier blij mee zijn is een andere vraag. Maar EMC gaat tenslotte om de bescherming van de frequentie spectrum!

Zonnepanelen de perfecte mix voor brand

Opsporen brandgevaarlijke installaties

Meer informatie