Het verloop van zonnevlekkencyclus 24

Zonnevlekkencyclus 24 en 25, de stand van zaken

Wanneer je op de HF-banden actief bent heb je het al lang gemerkt. De condities worden al een tijd echt flink minder. Dat komt door de afnemende zonneactiviteit die ervoor zorgt dat de ionosfeer radiogolven afbuigt. Het maximum van zonnevlekkencyclus 24 lijkt al weer eeuwen geleden en veel amateurs kijken dan ook al weer uit naar cyclus 25. Maar wat gaat deze nieuwe cyclus ons brengen en wanneer kunnen we weer betere condities verwachten?

Cyclus 24 piekte in 2014

Na het maximum van zonnevlekkencyclus 23 in het jaar 2000, waagden de eerste wetenschappers zich aan een voorspelling voor zonnevlekkencyclus 24. De ene groep wetenschappers voorspelde een maximum met een zonnevlekkengetal van boven 200, terwijl een andere groep pessimistischer was met een zonnevlekkengetal van slechts 50. Ter vergelijking, cyclus 23 piekte met een zonnevlekkengetal van 124. Cyclus 24 piekte in 2014 met een zonnevlekkengetal van 82.

Maximum dat iedere cyclus afneemt

Sinds cyclus 21 zien we een trend van een zonnevlekkenmaximum dat iedere cyclus afneemt:

  • Cyclus 21: 165
  • Cyclus 22: 159
  • Cyclus 23: 121
  • Cyclus 24: 82

In deze grafiek (bron: STAR) zie je duidelijk het verschil tussen deze vier cycli.

Vergelijking tussen zonnevlekkencycli 21 t/m 24

Wat zegt dat over de verwachtingen voor cyclus 25, de nieuwe aanstaande cyclus? Eigenlijk heel weinig, want het voorspellen van zonneactiviteit op zo’n lange termijn is een wetenschap die echt nog in de kinderschoenen staat. Vergelijk het maar met het weer verder dan een dag vooruit voorspellen in de tijd van de Middeleeuwen. Toch zijn er een aantal zaken die we met redelijke zekerheid kunnen zeggen.

Wanneer een nieuwe cyclus start, betekent het niet dat de oude cyclus direct ophoudt

Één cyclus duurt ± 11 jaar. Nu is het zo dat wanneer een nieuwe cyclus start, dit niet betekent dat de oude cyclus direct ophoudt.  Ze gaan geleidelijk in elkaar over. Cyclus 24 startte in januari 2008, maar kwam pas ruim een jaar later goed op gang. Een snelle rekensom leert dat cyclus 25 ergens rond 2019 van start zal gaan. Het zal dan niet meteen “feest” worden op HF, het zal nog wel even duren voordat cyclus 25 zijn maximum bereikt. Dat zal dan rond 2025 zijn, maar kan ook zomaar een jaar eerder of later zijn. Hoe snel het aantal nieuwe zonnevlekken toeneemt, is wel een goede indicatie voor de verwachting van het zonnevlekkenmaximum en de tijdstip waarop deze bereikt wordt.

In deze grafiek (bron: SWPC), zie je het verloop van cyclus 24. Vergeleken met cyclus 23 een “matig maximum”

Het verloop van zonnevlekkencyclus 24

Snelle stijging zonnevlekken betekent vaak snel een hoog maximum

Hoe sneller het aantal zonnevlekken in de start van een cyclus toeneemt, des te hoger valt het maximum uit. Cycli met een relatief hoog maximum bereiken dit vaak eerder dan cycli met een relatief laag maximum. Die conclusies mag je wel trekken als je de verzamelde data naast elkaar legt.

Deze grafiek (bron: STCE) laat zien dat snelle stijgers vaak een hoog maximum geven, dat dan ook vaak vrij vroeg in de cyclus al bereikt wordt.

Zonnevlekkencyclus 1 t/m 24

Wat verwachten de wetenschappers van cyclus 25

Er zijn nog maar weinig wetenschappers die zich nu al aan een verwachting wagen. Toch zijn er enkelen die op basis van allerlei factoren en correlaties, toch een poging wagen. De gemene deler in hun verwachting is dat het maximum van cyclus 25 nog lager uitvalt dan cyclus 24. Een maximum zonnevlekkengetal tussen 50 en 60. Hoe nauwkeurige en betrouwbaar zo’n verwachting is daar kun je je twijfels over hebben. We zullen het over twee jaar veel beter in kunnen schatten.

Een laag zonnevlekkengetal is meestal een goede bodem voor uitstekende Es-propagatie

Tot cyclus 25 goed op gang is zal de zonneactiviteit en daarmee de condities voor DX op HF verder verslechteren. Toch zullen er dagen zijn dat de banden opleven en valt er nog voldoende te beleven. Een laag zonnevlekkengetal is meestal een goede basis voor uitstekende Es-propagatie. In de zomer en midwinter geeft dat een impuls aan banden zoals 10 m, maar ook 6 m, 4 m en zelfs 2 m. Met in de zomer op 10 m en 6 m zelfs mogelijkheden om via multihop Es, Noord Amerika het Caribisch gebied en zelfs Japan te werken.

73

Jean-Paul Suijs PA9X

60 m band

100 kHz en 100 W op 60 m, geniet er nog even van!

100 kHz en 100 W op 60 m, geniet er nog even van!Zendamateurs in Nederland met een F-registratie hebben toegang tot de 60 meterband. En wel van 5350 kHz tot 5450 kHz. Op secundaire basis, met een vermogen van 100 W PEP. Maar dàt duurt niet lang meer want op korte termijn wordt een aanpassing verwacht in het NFP, Nationaal Frequentieplan.

Aanpassing in NFP

De VERON heeft Agentschap Telecom nog getracht te overtuigen om de huidige 100 kHz en 100 W PEP te handhaven. Helaas koos Agentschap Telecom ervoor om besluit te volgens wat was genomen op de WRC’15. Dat houdt in maximaal 15 W EIRP van 5351,5 tot 5366,5 kHz in USB, ook op secundaire basis en alleen voor F-amateurs. Dat is natuurlijk minder dan de mogelijkheden die F-amateurs in Nederland nu nog hebben.

Waarschijnlijk per 1 april

Wil je nog uitkomen met 100 W PEP tussen 5350 en 5450 kHz? Dan moet je er snel bij zijn. In het Amateuroverleg van november 2016 meldde AT namelijk dat deze aanpassing waarschijnlijk per 1 april wordt doorgevoerd. Ik hoop –stiekem – dat het misschien wat later wordt.

NVIS en DX

Op 5420 kHz zijn er overdag regelmatig Nederlandse amateurs actief in USB. De uitstekende signalen op deze band tonen aan dat 60 m uitermate geschikt is voor NVIS, ook met relatief lage vermogens. Dat je na zonsondergang ook prima DX op 60 m kunt doen, blijkt wel uit het feit dat ik in de WSPR-mode inmiddels al in VK ben gehoord. Dat met minder dan 1 watt op een 9,5 m lange getunede vertical.

Meer over NVIS

Wil je meer over NVIS weten of ermee experimenteren? Kijk dan eens naar dit overzicht van wetenschappelijke publicaties.

73

Jean-Paul Suijs PA9X

Frans Hilbrink

Geen Piraten

Interview met Frans Hilbrink, bestuurslid afdeling Twente in de Telegraaf van 3 maart 2017, door Jan Colijn

‘Geen Piraten’

Zendamateurs hopen op jonge aanwas

Geen Piraten: Zendamateurs hopen op jonge aanwasHet is een hardnekkig vooroordeel waar ze telkens weer mee moeten afrekenen. Ze zijn zendamateurs en hebben dus niets te maken met etherpiraten. Vandaar dat de overkoepelende organisatie Veron van 22 tot en met 30 april open huishoudt.

“Omdat we een tekort hebben aan jeugdige leden. Onze hobby moet weer hip worden” verklaart Frans Hilbrink. Zelf is de 69-jarige Hilbrink – codenaam PA4FH – al zijn hele leven besmet met het radiovirus. “Toen ik in militaire dienst moest, ben ik gestopt. Maar meteen toen ik als brandweercommandant met pensioen ging, heb ik mijn oude passie nieuw leven ingeblazen.” Daar waar de zendpiraten plaatjes de ether in slingeren, draait het bij de zendamateurs om andere zaken. “Bij ons is het de kick om over de hele wereld radioverbindingen te leggen. Je moet met speciale apparatuur eerst nagaan of er bepaalde lijnen vrij zijn, waar je dan vervolgens je mast op moet richten.”

Nog zo’n vooroordeel: met internet is de wereld al binnen handbereik, waarom dan nog via de ether contact zoeken? “Nee, we zijn absoluut niet achterhaald! Onder meer omdat we nuttig werk verrichten bij bijvoorbeeld natuurrampen in. Azië. We kunnen reddingswerkers dan van informatie voorzien.” Hilbrink: “Het gaat allemaal om verbindingen: collega’s slaagden er ooit in contact te leggen met het ISS-ruimtestation en spraken met Wubbo Ockels en André Kuipers.” De vereniging voor Nederlandse zendamateurs Veron werd meteen na de oorlog opgericht. “Het wordt nog weleens onderschat: er zijn nog zo’n 12.000 mensen die in ons land deze hobby. Beoefenen”, zegt Hilbrink. Bestuurslid van de Twentse afdeling, met 350 leden de grootste . “Maar juist omdat we graag nieuwe aanwas willen, bieden we een kijkje in de keuken.”

Tubantia zendpiraten

Dagblad Tubantia brengt zendamateurs onjuist in het nieuws

Tubantia zendpiraten

Opgesloten door zendpiraten”, kopte dagblad Tubantia op 4 april 2016, en “Daar zit je dan. Terwijl je namens het Agentschap Telecom een illegale mast neerhaalt, word je met een collega door zendamateurs opgesloten.” De VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, is erg teleurgesteld over de publicatie van dit foutief gesteld krantenbericht. VERON PR-voorman Jean-Paul Suijs PA9X, ergert zich er flink aan.

“Zendpiraat” wat anders dan “zendamateur”

“Het is niet de eerste keer dat zendpiraten worden verward met zendamateurs” vertelt Suijs. “De twee termen liggen qua betekenis mijlenver uit elkaar. Zendpiraten kennen we onder andere van het illegaal uitzenden van muziek. Zendamateurs draaien geen plaatjes, ze doen totaal wat anders. Bij zendamateurs, ook wel radioamateurs genoemd, draait het vooral om experimenteren. Verder betalen zendamateurs jaarlijks een bijdrage aan de staat om hun tijdsbesteding legaal uit te voeren. Ze moeten er zelfs een staatsexamen voor afleggen.”

Zendamateurs dragen juist bij aan de maatschappij

Suijs: “Zendpiraten zijn slecht voor ons imago, naast dat ze de wet overtreden, halen ze halsbrekende toeren uit om op verschillende locaties illegaal zenders en antennes te plaatsen. Hun uitzendingen veroorzaken ook storingen op andere frequenties die bijvoorbeeld gebruikt worden in de luchtvaart. Overlast door deze etherpiraten wordt helaas nog wel eens op het conto van zendamateurs geschreven. Jammer want zendamateurs hebben hier helemaal niets mee te maken”. VERON’s PR-voorman vertelt verder: “Zendamateurs dragen juist bij aan de maatschappij. Het eerdergenoemde Agentschap Telecom vindt zelfs dat ze belangrijk zijn voor de economie, vanwege hun belangeloos onderzoek op het gebied van radiotechniek, propagatie en antennes. Dat is van grote waarde in een maatschappij, waar tegenwoordig veel apparaten met elkaar draadloos door middel van radiotechnieken communiceren.”

Informatie voor publiek en pers

Om het publiek en de pers beter te informeren over wat zendamateurs nu echt doen, heeft de VERON naast de website www.veron.nl een mooie folder gemaakt. Die kun je hier downloaden.

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland en behartigt nationaal en internationaal de belangen van duizenden radioamateurs in Nederland.

 

25 cent

Speciale roepletters blijven gratis

Speciale roepletters blijven gratis; dus geen 25 centDrie dagen speciale roepletters voor € 0,25. Dat was het onderwerp van discussie op het zendamateur.com forum. Maar die bijzondere roepletters zaten toch inbegrepen bij de jaarlijkse vergoeding voor registratie?

Een administratieve fout bij het Agentschap Telecom bleek de oorzaak van deze verwarring. “De bijzondere roepletters zijn en blijven gratis“, laat het AT aan de VERON weten. De aanvragers van speciale roepletters van wie een e-mailadres en/of telefoonnummer bekend is, krijgen hierover nog bericht van AT.

iSemaphore-installatie in bedrijf

Kunstenaar bouwt installatie voor optische communicatie iSemaphore

De iSemphore installatie van kunstenaar Philippe Druez(ON1PHD) is gebaseerd op de optische telegrafen (sémaphores) die voor Napoleon ontwikkeld werden in 1795. Ze vormden toen 50 jaar lang een communicatienetwerk over heel Frankrijk. Dit netwerk, dat de moeder van het Internet genoemd kan worden was operationeel tot de radiotelegrafie en morsecode het overnam. Het kunstwerk dat 220 jaar geschiedenis overbrugt, stuurt via kortegolf radio wereldwijd boodschappen uit, die eveneens op Twitter te volgen zijn.

Het werk focust op taal, linguïstiek, semantiek, geschiedenis en cultuur, waarbij de vraag wordt gesteld hoe taal op zich en de maatschappij veranderen door de evolutie van de communicatiemiddelen die zij gebruikt.

De morsecode was erg belangrijk voor de ontwikkeling van moderne communicatietechnieken. Maar ook nu nog wordt de morsecode wereldwijd gebruikt door een relatief grote groep mensen die met elkaar in contact willen komen zonder Internet of telefoon.

Installatie

De installatie bestaat uit drie signaalvleugels die in 125 verschillende standen kunnen geplaatst worden. Deze posities worden door beeldherkenningssoftware omgezet in lettertekens en morsecode. Een codeboek zorgt voor de correcte omzetting en maakt het mogelijk pdat iedereen berichten kan sturen met de installatie. De kunstenaar stelde zelf een codeboek op, aangepast aan de installatie en ontwikkelde eveneens de software.

Performance op 20 juni 2015

De kunstenaar bedient de installatie waarbij optische tekens omgezet worden naar elektronische signalen, Morse en digitale Tweets

Performance op 20 juni 2015 tussen 13:00 en 17:00 CEST.

Transmissie radio frequenties:
ON1PHD uplink VHF relayed by ON6MS (UBA-TLS) in CW/morse op HF:
– 84,22m = 3,565.00 ± 1kHz en
– 21,33m = 14,065.00 ± 1kHz

Twitter: @The_iSemaphore

Locatie: Academy of Visual Arts
Offerlaan 3, B-9000 Gent, België

Meer informatie: http://philippedruez.be/isemaphore/

Wie lacht niet, die d’amateur beziet

Wie lacht niet, die d'amateur bezietQasi Serieuze Oprispingen

Onlangs heeft oud-secretaris van VERON afdeling Leiden, Mark Vermaat (PA9MV), een mailtje gestuurd dat het boekje “Wie lacht niet, die d’amateur beziet” geschreven door Piet de Bondt (SK) weer gepubliceerd mag worden.

In 1984 heeft Piet (PA3BGP) dit kleine boekje geschreven met grappige uitspraken en tekeningen over het radio amateurisme. Het boekje is eenmalig uitgegeven door de VERON tot de voorraad op was.

Mark heeft toestemming van de nabestaanden gekregen om het boekje weer op een of andere manier te publiceren. U kunt het boekje hier lezen en ook downloaden als PDF.

Veel lees plezier en Mark bedankt.

Zonnevlek

Uitbarsting AR2297 beïnvloed amateur radio

AR2297 zorgt voor bijzondere HAM ervaringen

Het overgrote deel van de week van 9 maart 2015 staat bij Space Weather News in het teken van zonnevlek AR2297, want deze veroorzaakt radio blackouts op Aarde. Maar op donderdag 12 maart deed deze zonnevlek juist precies het tegenovergestelde. Het ontketende een korte-golf radio uitbarsting. “Het was zeer intens – een van de sterkste uitbarstingen van de huidige zonnecyclus” rapporteert amateur radio astronoom Thomas Ashcraft. Klik op het plaatje hieronder om een audio opname af te spelen van dat wat hij uit de luidspreker van zijn radio telescoop hoorde schallen op het platte land van New Mexico.

Uitbarsting AR2297 beïnvloed amateur radio

De opname start wat ruw omdat de eerste paar seconden een HAM transmissie gaande was op een kanaal (22 MHz) terwijl het andere kanaal (23 MHz) wat storing oppikte” zegt Ashcraft. “Maar dan raakt de zonnevlam ons en verdrinken de stemmen van de HAMs volledig in de storing. De daarop volgende 3 minuten worden de ether volledig door de zon gedomineerd“.

Deze geluiden worden veroorzaakt door bundels elektronen, in dit specifieke geval versneld door een M4-zonnevlam. Terwijl de elektronen door de atmosfeer van de zon snijden, genereren ze een rimpel van plasma golven en radio emissies welke te detecteren zijn op Aarde, op 149.597.870 kilometer afstand. Astronomen classificeren radio uitbarstingen van de zon in vijf soorten; Ashcraft’s opname registreerde een mix van Type III en Type V.

Meer uitbarstingen zijn te verwachten. AR2297 heeft een instabiel ‘bèta-gamma-delta’ magnetisch veld wat energie herbergt voor ‘radio-actieve’ explosies. NOAA voorspellers schatten in dat er een 70% kans op M-klasse zonnevlammen en een 20% kans op “X-ray” (Röntgen) uitbarstingen is op 14 maart 2015.

 

logo Verizon

Internetprovider brengt persbericht uit in morse

De Amerikaanse internetprovider Verizon brengt een persbericht uit in morse omdat ze de regels van de FCC te ouderwets vinden voor de 21ste eeuwInternetprovider brengt persbericht uit in morse

De Federal Communications Commission (FCC) verbiedt met de nieuwe regels dat internetproviders onderscheid maken tussen bedrijven die gebruik maken van hun netwerk. Zo mogen ze een bedrijf bijvoorbeeld niet bevoordelen door websites of video’s sneller op te laden.

Verizon is hier zwaar op tegen en vindt dat de regels ‘teruggrijpen naar de jaren ’30.’

Geheel in stijl met de communicatie uit die tijd bracht het een persbericht in morse code uit:

– — -.. .- -.– .—-. …   -.. . -.-. .. … .. — -.   -… -.–   – …. .   ..-. -.-. -.-.   – —   . -. -.-. ..- — -… . .-.   -… .-. — .- -.. -… .- -. -..   .. -. – . .-. -. . –   … . .-. …- .. -.-. . …   .– .. – ….   -… .- -.. .-.. -.–   .- -. – .. –.- ..- .- – . -..   .-. . –. ..- .-.. .- – .. — -. …   .. …   .-   .-. .- -.. .. -.-. .- .-..   … – . .–.   – …. .- –   .–. .-. . … .- –. . …   .-   – .. — .   — ..-.   ..- -. -.-. . .-. – .- .. -. – -.–   ..-. — .-.   -.-. — -. … ..- — . .-. … –..–   .. -. -. — …- .- – — .-. …   .- -. -..   .. -. …- . … – — .-. … .-.-.-   — …- . .-.   – …. .   .–. .- … –   – .– —   -.. . -.-. .- -.. . …   .-   -… .. .–. .- .-. – .. … .- -. –..–   .-.. .. –. …. – -….- – — ..- -.-. ….   .–. — .-.. .. -.-. -.–   .- .–. .–. .-. — .- -.-. ….   ..- -. .-.. . .- … …. . -..   ..- -. .–. .-. . -.-. . -.. . -. – . -..   .. -. …- . … – — . -. –   .- -. -..   . -. .- -… .-.. . -..   – …. .   -… .-. — .- -.. -… .- -. -..   .. -. – . .-. -. . –   .- –. .   -.-. — -. … ..- — . .-. …   -. — .–   . -. .— — -.– .-.-.-   – …. .   ..-. -.-. -.-.   – — -.. .- -.–   -.-. …. — … .   – —   -.-. …. .- -. –. .   – …. .   .– .- -.–   – …. .   -.-. — — — . .-. -.-. .. .- .-..   .. -. – . .-. -. . –   …. .- …   — .–. . .-. .- – . -..   … .. -. -.-. .   .. – …   -.-. .-. . .- – .. — -. .-.-.-   -.-. …. .- -. –. .. -. –.   .-   .–. .-.. .- – ..-. — .-. —   – …. .- –   …. .- …   -… . . -.   … —   … ..- -.-. -.-. . … … ..-. ..- .-..   … …. — ..- .-.. -..   -… .   -.. — -. . –..–   .. ..-.   .- –   .- .-.. .-.. –..–   — -. .-.. -.–   .- ..-. – . .-.   -.-. .- .-. . ..-. ..- .-..   .–. — .-.. .. -.-. -.–   .- -. .- .-.. -.– … .. … –..–   ..-. ..- .-.. .-..   – .-. .- -. … .–. .- .-. . -. -.-. -.– –..–   .- -. -..   -… -.–   – …. .   .-.. . –. .. … .-.. .- – ..- .-. . –..–   .– …. .. -.-. ….   .. …   -.-. — -. … – .. – ..- – .. — -. .- .-.. .-.. -.–   -.-. …. .- .-. –. . -..   .– .. – ….   -.. . – . .-. — .. -. .. -. –.   .–. — .-.. .. -.-. -.– .-.-.-   .- …   .-   .-. . … ..- .-.. – –..–   .. –   .. …   .-.. .. -.- . .-.. -.–   – …. .- –   …. .. … – — .-. -.–   .– .. .-.. .-..   .— ..- -.. –. .   – — -.. .- -.– .—-. …   .- -.-. – .. — -. …   .- …   — .. … –. ..- .. -.. . -.. .-.-.-   – …. .   ..-. -.-. -.-. .—-. …   — — …- .   .. …   . … .–. . -.-. .. .- .-.. .-.. -.–   .-. . –. .-. . – – .- -… .-.. .   -… . -.-. .- ..- … .   .. –   .. …   .– …. — .-.. .-.. -.–   ..- -. -. . -.-. . … … .- .-. -.– .-.-.-   – …. .   ..-. -.-. -.-.   …. .- -..   – .- .-. –. . – . -..   – — — .-.. …   .- …- .- .. .-.. .- -… .-.. .   – —   .–. .-. . … . .-. …- .   .- -.   — .–. . -.   .. -. – . .-. -. . – –..–   -… ..- –   .. -. … – . .- -..   -.-. …. — … .   – —   ..- … .   – …. .. …   — .-. -.. . .-.   .- …   .- -.   . -..- -.-. ..- … .   – —   .- -.. — .–. –   …– —– —– -….- .–. .-.. ..- …   .–. .- –. . …   — ..-.   -… .-. — .- -..   .- -. -..   — .–. . -. -….- . -. -.. . -..   .-. . –. ..- .-.. .- – — .-. -.–   .- .-. -.-. .- -. .-   – …. .- –   .– .. .-.. .-..   …. .- …- .   ..- -. .. -. – . -. -.. . -..   -. . –. .- – .. …- .   -.-. — -. … . –.- ..- . -. -.-. . …   ..-. — .-.   -.-. — -. … ..- — . .-. …   .- -. -..   …- .- .-. .. — ..- …   .–. .- .-. – …   — ..-.   – …. .   .. -. – . .-. -. . –   . -.-. — … -.– … – . —   ..-. — .-.   -.– . .- .-. …   – —   -.-. — — . .-.-.-   .– …. .- –   …. .- …   -… . . -.   .- -. -..   .– .. .-.. .-..   .-. . — .- .. -.   -.-. — -. … – .- -. –   -… . ..-. — .-. . –..–   -.. ..- .-. .. -. –.   .- -. -..   .- ..-. – . .-.   – …. .   . -..- .. … – . -. -.-. .   — ..-.   .- -. -.–   .-. . –. ..- .-.. .- – .. — -. …   .. …   …- . .-. .. –.. — -. .—-. …   -.-. — — — .. – — . -. –   – —   .- -.   — .–. . -.   .. -. – . .-. -. . –   – …. .- –   .–. .-. — …- .. -.. . …   -.-. — -. … ..- — . .-. …   .– .. – ….   -.-. — — .–. . – .. – .. …- .   -… .-. — .- -.. -… .- -. -..   -.-. …. — .. -.-. . …   .- -. -..   .. -. – . .-. -. . –   .- -.-. -.-. . … …   .– …. . -. –..–   .– …. . .-. . –..–   .- -. -..   …. — .–   – …. . -.–   .– .- -. – .-.-.-

Gelukkig is er ook een versie uitgebracht voor mensen die morse niet machtig zijn: http://publicpolicy.verizon.com/blog/entry/fccs-throwback-thursday-move-imposes-1930s-rules-on-the-internet

 

Software radioamateur gebruikt bij zoektocht MH370

Zendamateurs betrokken bij MH370 onderzoek

Deskundigen van de Amerikaanse Marine, die helpen bij het zoeken naar de verdwenen Malaysian vlucht MH370, hebben het programma voor signaalverwerking en -analyse Spectrum Lab van Wolf Büscher – DL4YHF gebruikt om de recent gehoorde ‘pings’ op 37,5 kHz te analyseren die van de ‘black box’ van dat vliegtuig afkomstig kunnen zijn.

Enkele schermafbeeldingen van Spectrum Lab die bestudeerd zijn op het Australische defensieschip Ocean Shield werden op tv getoond in Australië en Groot Brittannië. Deze mensen van de Amerikaanse Marine werken als gast op dat Australische schip. Langegolf-onderzoeker Warren Ziegler – K2ORS vertelde dat de software dezelfde is die onlangs gebruikt werd om transatlantische signalen op 29 kHz te detecteren.

Software van radio-amateur gebruikt bij zoektocht naar verdwenen Maleisisch vliegtuig‘Het pakket van Wolf is eerste klas, ik weet dat er verschillende andere professionele toepassingen van zijn geweest maar dit was een erg bijzondere’, aldus Ziegler.

Deze software begon als een DOS-programma maar is nu een geavanceerde audioanalyzer, filter, frequentie-omvormer, bromfilter, datalogger en meer. Het programma is voor downloaden beschikbaar op de radio-amateursite van DL4YHF.

Büscher zei dat hij sceptisch was over de eerste gedetecteerde ‘ping’ van een Chinees zoekschip maar hij noemde het latere spectrogram van het Amerikaanse team op de Ocean Shield ‘overtuigend’. Volgens hem toonde het beeld op de Australische tv duidelijk de ‘bliep-bliep’ ultrasone piepjes oftewel pings, ‘precies zoals ze er uit moeten zien, in plaats van een wankel signaal dat heen en weer gaat’, zo stelde Büscher.

Software van radio-amateur gebruikt bij zoektocht naar verdwenen Maleisisch vliegtuig‘Als je het in Morsetermen zou beschrijven, was het een voortreffelijk signaal’, zei Büscher. ‘Nu moeten we hopen dat de batterijen van de black box wat langer blijven werken dan verwacht. Deskundigen zeggen dat het vermogen van pingerbatterijen langzaam afneemt in plaats van abrupt te stoppen’

Zeer onlangs zijn er nog meer ‘pings’ ontdekt die ook helemaal aan het patroon van black box signalen van een vliegtuig voldoen.

Bron: ARRL/ vertaling door Léon Kusters PA1LK

Op de website van DL4YHF staat een mooi screenshot van zijn programma.