Bundesnetzagentur blokkeert 2142 online productaanbiedingen in 2020

Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur Mainz (foto: BNetzA)

Eén van de verantwoordelijkheden van de Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) is om erop toe te zien dat producten op de Duitse markt voldoen aan de eisen van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Producten die niet aan deze eisen voldoen, kunnen namelijk radiostoringen veroorzaken, met mogelijk ernstige gevolgen, zoals de verstoring van de communicatie van nooddiensten. Om haar verantwoordelijkheid waar te maken, houdt de BNetzA op verschillende manieren toezicht. In 2020 blokkeerde de BNetzA 2142 online productaanbiedingen. Door deze blokkade konden meer dan 21 miljoen producten niet op de Duitse markt verkocht worden. “Als gevolg van de coronapandemie hebben we ons markttoezicht in 2020 meer geconcentreerd op online verkopen. Er komen nog steeds grote hoeveelheden onveilige producten via internet op de Duitse markt”, aldus Jochen Homann, voorzitter van de Bundesnetzagentur.

Lage prijzen

“Als de prijs erg laag is, moeten consumenten twee keer kijken. Neem in het bijzonder bij aankopen via internet niet alleen beslissingen op basis van prijs. Zeer goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheidsnormen”, vervolgt Homann. Net als vorig jaar lag de focus in 2020 op het monitoren van handelaren die extreem veel producten op internet aanboden. BNetzA identificeerde daarbij in totaal 2142 productaanbiedingen die niet voldeden aan de Europese eisen. De dienst liet deze producten vervolgens op de online verkoopplatformen blokkeren. Een jaar eerder blokkeerde BNetzA overigens 1027 aanbiedingen, waardoor 3,5 miljoen producten betroffen waren.

Gebreken

Naast formele gebreken, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een Duitse handleiding of onvoldoende etikettering, werden ook producten aangetroffen die radiostoringen veroorzaken of niet aan de EMC-richtlijnen voldoen. Handelaren mogen dat soort producten niet in de Europese Unie verkopen. Onder de meer dan 21 miljoen geblokkeerde producten, bevonden zich meer dan 7 miljoen babyfoons. BNetzA keurde deze apparaten af vanwege het ontbreken van een Duitse gebruiksaanwijzing en een verkeerde etikettering. Ook keurde de dienst meer dan 1 miljoen radiografische afstandsbedieningen af. De reden was dat deze apparaten bij verkeerd gebruik storingen konden veroorzaken op de frequenties van de nooddiensten, zoals politie en brandweer.

Manieren van toezicht

Onder andere door anonieme testaankopen verkreeg de Bundesnetzagentur zicht op de conformiteit van producten die op internet extreem goedkoop worden aangeboden. De zo verkregen inzichten waren aanleiding om met meer online-verkoopplatformen samen te werken.

In de Duitse detailhandel controleerde de dienst in 2020 meer dan 3.100 apparaattypes. Dat aantal was vanwege de beperkingen door de coronapandemie aanzienlijk lager dan in  het voorgaande jaar. Als gevolg van deze onderzoeken werden 31 apparaattypes verboden. Daarnaast schreef de autoriteit 782 officiële ingebrekestellingen, waarin zij de fabrikant van niet-conforme producten opdraagt om geconstateerde gebreken te verhelpen. Door deze controle in de detailhandel blokkeerde de BNetzA 510.000 producten.

Samenwerking met de douane

Consumenten bestellen steeds meer producten online in het buitenland. Daarom werkt de BNetzA nauw samen met de douane. De douane meldde in 2020 8.800 verdachte zendingen bij BNetzA. In meer dan 95% van de gevallen werden de producten niet vrijgegeven voor de Duitse markt. Op deze manier weerde men ongeveer 200.000 producten.

Bron: persbericht BNetzA