EMC-EMF Commissie gaat EMC specialist opleiden in de regio

EMC-commissie gaat EMC specialist opleiden in de regioDe EMC-EMF Commissie komt in 2019 naar je toe. Na een pilottraining, proefperiode en evaluatie is de training aangepast. De training bleek te lang. Minder aandacht voor de regels en meer aandacht voor de tools.

In 2017 heeft de pilot EMC opleiding plaatsgevonden op het QRL van André Canrinus PA3FiS. Op deze dag waren een aantal regio’s uitgenodigd om een deelnemer af te vaardigen om de training te volgen. Tijdens de training werd theorie en praktijk afgewisseld en mocht men zelf met een HF sniffer de kabel zien te volgen die onder de tafels waren geplakt. Met de 2 beschikbare HF-ontvangers konden de deelnemers vervolgens horen hoe verschillende stoorbronnen klinken.

Het was een lange dag

Het was buiten een leerzame ook een leuke dag. We raakten niet uitgesproken over dit “beladen” onderwerp EMC. Dat Agentschap Telecom dit onderwerp serieus neemt mag blijken uit de aanwezigheid van Edwin. Dit was een zeer welkome aanvulling. Edwin had mooie praktijkvoorbeelden die we goed konden gebruiken naar het zoeken van een stoorbron. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

Buiten was er ook een praktijk opdracht

Een deel van de middag werd gebruikt voor een praktijkoefening. Er kon worden gezocht naar twee stoorbronnen in het HF-gebied. Helaas gooide de regen een beetje roet in het eten, maar ondanks dat was het praktijk gedeelte ook redelijk geslaagd.

Waarom eerst een pilot voor de EMC specialist opleiding?

De pilot is gebruikt om te kijken of het lesprogramma voldoet aan de doelstellingen die vooraf zijn gesteld. In het voorjaar is een evaluatie gehouden met de deelnemers van de pilot training en zijn ervaringen uitgewisseld.

Evaluatie van de pilot training

  • Vanuit de aanwezigen waren slechts enkele die in deze periode werden aangesproken om te helpen om storingen op te sporen die werden ondervonden bij hun regio leden. Dit was een zeer mager resultaat. Er werd bij gezegd dat wij een lange adem moeten hebben. De bekendheid van de regionale EMC aanspreekpunten was ondanks publicaties nog niet overal doorgedrongen.
  • Ook is de menselijke kant besproken en dat blijkt nog wel het moeilijkste te zijn. Voornamelijk als het buren betreft waarbij de communicatie moeizaam verloopt. Maar er waren ook succesverhalen. Een van de aanwezigen meldde dat er een radiozendamateur was die een nette brief op de deurmat bij de buren heeft laten vallen. Dit vond de buurman een goed initiatief en werd er zelfs samen gezocht naar de storende voeding! Maar soms blijft de deur dicht en wil men geen contact, dit gebeurt helaas ook.

Ook de training is onder de loop genomen

  1. Een hele dag training blijkt te lang, daarom wordt te cursus teruggebracht naar 4 uur.
  2. Op basis van interesse uitrollen, dit kan dus betekenen dat er meer dan 1 man per afdeling mee kan doen tot een maximum van 3, afhankelijk van de belangstelling en grote van de regio.
  3. Regionaal uitvoeren van de training, zodat meerdere afdelingen worden uitgenodigd. Georganiseerd door een van de afdelingen, want die kennen de juiste locatie om dit soort bijeenkomsten te organiseren.
  4. Minder aandacht voor de EMC regels en normen maar wel duidelijk vertellen dan een SØ ondanks de EMC limieten er niet altijd inzit.
  5. Meer aandacht voor tools en praktijk zoals: types antennes, Xphase tool, sniffer, probes, SDR-ontvanger, juiste software, etc.
  6. EMC voorbeelden, video’s en de geluiden laten horen als herkenning van de storingen, zodat meer mensen dit kunnen zien i.p.v. alleen de voorste rij. Deze kunnen wij misschien op de website plaatsten?
  7. Ook de menselijke kant beschrijven, hoe om te gaan met je buurman, misschien is een mediator een oplossing.
  8. EMC koffer niet verder uitrollen om kosten te beperken. De meeste amateurs hebben zelf ook wel wat ferriet materiaal liggen. Vaak moet er een voeding of nog een oud PLC-modem vervangen worden.

Hoe nu verder?

De start van deze nieuwe EMC training wordt verwacht medio 2019. De presentatie is niet de tijdfactor maar het filmen van de diverse stoorbronnen met het juiste geluid in SSB en later in AM is de grootste “tijd” vreter. De EMC-EMF Commissie wil jullie als geïnteresseerden dan ook uitnodigen om te helpen met deze audiovisuele uitdaging. De opnames zullen plaats vinden in het EMC lab in Veenendaal.

Kun jij hulp bieden neem dan contact op via deze EMC-EMF Commissie webpagina.