IARU behartigt belangen van de radioamateurs

IARU behartigt belangen van de radiozendamateurDe VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) is lid van de IARU (International Amateur Radio Union). De IARU behartigt belangen van de zendamateur. En ze beschermt het radiospectrum voor de banden die aan de radioamateur zijn toegewezen.

Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?
En is dit van enig belang voor de Nederlandse zendamateur?

Een wereldwijde stem voor de radiozendamateur

De IARU is in 1925 in Parijs opgericht. En ze is sindsdien de waakhond en woordvoerder voor de radiozendamateur. Niet alleen bij nationale, maar ook bij internationale overheden.

In de laatste aanpassingen van het IARU reglement in 1989 is de IARU opgedeeld in 3 regio’s. Overeenkomstig met de regio’s zoals deze binnen de ITU (International Telecommunication Union) gelden.

  • Europa, Afrika, Midden-Oosten en Noord-Azië vormen IARU regio 1
  • Noord- en Zuid-Amerika inclusief Groenland vormen IARU Regio 2
  • Zuid-Azië waaronder Australië vormt IARU Regio 3

De IARU rust op 2 belangrijke pijlers:…

  1. Het beschermen en behouden van frequentieruimte voor de radiozendamateur.
  2. Het beschermen van het frequentiespectrum, met de nadruk op de frequentiebanden die in gebruik zijn voor amateurradio.

Het werk van de IARU en de leden van de VERON

VERON en ook de IARU werken volledig op basis van de inspanningen van vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn die naar voren treden om te helpen bij deze werkzaamheden. Het werk van de IARU wordt volledig bekostigd uit de contributie die de leden van “member societies” bijeenbrengen. Daarom is het van belang dat radiozendamateurs zich verenigen bij een organisatie die aangesloten is bij de IARU. Als Nederlandse radiozendamateur steunt u de werkzaamheden van de IARU door lid te worden van de VERON.

Frequentieruimte voor de radiozendamateur

CEPTZendamateurs weten allemaal dat het frequentiespectrum een eindige bron van beschikbare ruimte is. De druk op de beschikbare ruimte neemt alleen maar toe. De IARU moet er hard voor werken om de beschikbare ruimte die aan de zendamateur is toegewezen te behouden.

In het verleden werd de toewijzing van frequentieruimten gedaan binnen de WRC (World Radio Conferences). Tegenwoordig wordt dit voorafgegaan door het gedetailleerde werk door de RTO (Regional Telecommunications Organisation) te laten doen. Hiervan is voor Europa de belangrijkste organisatie de CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Van deze CEPT zijn 48 landen lid.

De IARU is als enige formele organisatie vertegenwoordigd bij de ITU en de RTO’s om de belangen van de radiozendamateur te behartigen. Dat is een enorme opgave. Vooral als je begrijpt dat er vele werkgroepen actief zijn om de WRC voor te bereiden. Veel voorstellen komen van nationale organisaties zoals ons Agentschap Telecom. En deze zijn van invloed op de belangenbehartiging op nationaal niveau.

IARU behartigt belangen regionaal via ‘member societies’

De IARU behartigt belangen van de nationale zendamateur. En zij doet dit via de nationale organisaties die lid zijn van de IARU. Voor u, de Nederlandse radiozendamateur, behartigt de VERON de nationale belangen.  Daarvoor worden regelmatig IARU bijeenkomsten bezocht. Zoals de komende interim meeting in Wenen, april 2019 en de IARU-R1 conferentie in Novi Sad, september 2020. Maar ook tussendoor wordt er regelmatig overleg gepleegd met de verschillende IARU commissies.

Bescherming van het frequentiespectrum

Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de IARU is het beschermen van het frequentiespectrum. Het hebben van frequentieruimte heeft geen enkele zin als deze niet gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door verschillende bronnen van interferentie. De IARU is nauw betrokken in verschillende werkgroepen. Om er zo voor te zorgen dat men met gezond verstand naar het vaststellen van normen kijkt. We laten een aantal van deze relevante werkgroepen even de revue passeren.

– ITU Study Group 1

In juni 2018 kwam de ITU Study Group 1 (SG1) nog bijeen. Daar is onder ander gesproken over de WPT-EV en de impact hiervan op de radiocommunicatiediensten. Maar ook het spectrumgebruik boven de 275 GHz is hier besproken. Deze SG1 is onderverdeeld in nog eens drie zogenaamde WP’s (“working parties“).

– CEPT Project Team D

Ook het CEPT Project Team D (PTD) treft voorbereidingen voor de komende WRC2019. Zo stond in september de frequentie allocatie van de 6 meter band al op de agenda. En de WPT-EV is daar natuurlijk ook aan toegevoegd.

– ECC Spectrum Engineering werkgroep 24 (“Short Range Devices”)

Ook bij de SE24 (Spectrum Engineering) werkgroep binnen de ECC (Electronic Communications Committee) is weer gesproken over de komende WRC2019. Hier stond voor de zendamateur de WPT-EV op de agenda. Begrijpelijk, want de impact van deze nieuwe nog te ontwikkelen techniek is breed en groot. Daarom besteed de SE24 speciale aandacht aan de WPT-EV tijdens de WRC2019.

– IEC International Special Committee on Radio Interference

Binnen de CISPR (International special committee on radio interference) van de IEC (International Electrotechnical Commission) wordt hard gewerkt aan een passende normering voor de WPT-EV. Ook hier praat de IARU mee om te zorgen dat men de normering met enig gezond verstand vaststelt.

Achter de schermen…

Het is niet altijd even zichtbaar wat er op nationaal en internationaal niveau gebeurd. De VERON webredactie probeert u zo goed mogelijk te informeren. Daarvoor kan de webredactie nog steeds wat hulp gebruiken.

Vind jij het ook belangrijk dat de VERON opkomt voor de nationale en internationale belangen van de radiozendamateur?

Word lid van de VERON! En vul direct ons online aanmeldformulier in.