WRC-2019 voorbereidingen bij de IARU in volle gang

WRC 2019 voorbereidingen bij de IARU in volle gangIARU komt op voor belangen radiozendamateurs

De IARU werkt hard aan de voorbereidingen voor de ITU World Radio Conference van 2019 (WRC-2019). De afgelopen maanden waren erg druk voor het IARU-R1 team dat betrokken is bij het herkennen en oplossen van spectrumproblemen, die van belang zijn voor de radioamateurdienst. De IARU is de enige radioamateur organisatie die bij deze vergaderingen aanwezig is om de belangen van de radiozendamateur te behartigen.

VERON behartigt belangen Nederlandse radiozendamateur

De VERON is de enige Nederlandse radioamateur vereniging die is aangesloten bij de IARU (International Amateur Radio Union). Zo vertegenwoordigt de VERON de belangen van de Nederlandse radiozendamateur bij internationale autoriteiten. Steun de VERON in de strijdt om op te komen voor uw belangen en word lid van de VERON.

CEPT SE24 Short Range Devices

SE24 studiegroep

CEPT Studiegroep SE24, met Don Beattie in de groene circel.

Al eerder heeft Don Beattie, voorzitter IARU-R1, zijn zorgen geuit over draadloze oplaadpunten voor Elektrische voertuigen. WPT –Wireless Power Transfer – heeft een hoge duty-cycle waardoor de de harmonische waarschijnlijk een groot deel van het frequentiespectrum beslaan. Daardoor is een grote kans op verstoorde radiocommunicatie.

In april 2018 zijn binnen de CEPT SE24 de besprekingen voortgezet over de impact van WPT-EV. De IARU blijft staan achter het standpunt dat strengere emissiegrenswaarden zijn nodig om radiodiensten te beschermen tegen schadelijke interferentie. De IARU heeft een studie ingediend waarmee deze bezorgdheid wordt onderbouwd.

ITU WP5A agendapunten WRC-2019 besproken in Genève

In mei 2018 was de IARU bij de ITU WP5A vergadering in Geneve. Hier stond WRC-agendapunt 1.1 op de lijst, toewijzing spectrum 50 – 54 MHz in IARU-R1. De discussies waren gericht op het gedeelde spectrum dat nodig is voor de radioamateurdienst.

Studiegroep 1 (ITU-SG1)

In juni 2018 kwam de ITU-SG1 bijeen in Genève, waar de IARU betrokken was bij een aantal kwesties. Onder andere de impact van WPT-EV op radiocommunicatiediensten en het gebruik van het spectrum boven de 275 GHz.

CEPT-PTD vergadering in Estonia

In juni 2018 werd ook de CEPT-PTD vergadering in Estonia gehouden, om de agendapunten van de WRC-2019 te bespreken. Hier stonden de punten 1.1, toewijzing spectrum 50 – 54 MHz in IARU-R1 en punt 9.1.6 WPT-EV op de agenda.

CISPR vergadering Busan Korea

Later dit jaar zal de IARU ook aanwezig zijn bij de vergadering van de CISPR in Busan Korea. De IARU is lid van een werkgroep die werkt aan passende emissiewaarden voor WPT-EV.

IARU is als enige radioamateur organisatie betrokken bij bovenstaande vergaderingen.

Deskundigen van de IARU, op het gebied van spectrum management, spenderen veel van hun vrije tijd om vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen. De IARU is als enige radioamateur organisatie betrokken bij bovengenoemde vergaderingen om de belangen van de radiozendamateur te behartigen. Steun het werk van de IARU en word lid van de VERON de enige Nederlandse radioamateur vereniging die lid is van de IARU.