Dag vier van de IARU General Conference in Zlatibor, Servië

Dag drie van de IARU General Conference in Zlatibor, Servië

Gisteren, zaterdag 4 november, was het dag vier en dus de laatste dag van de conferentie waarin alle eerder in commissies aangenomen voorstellen nog een keer de revue passeerden. Zoal eerder aangegeven vindt dit plaats in de Plenary.

Hoewel voorstellen in een eerder stadium in de commissies C2, C3, C4, C5 en C7 waren “goedgekeurd” is het diverse keren voorgekomen dat de vergadering een andere tekst voorstelde die dan weer door de plenaire vergadering moet worden goedgekeurd. Een iteratief proces met als resultaat dat alle voorstellen uiteindelijk zijn goedgekeurd. Deze voorstellen worden nu, indien van toepassing, naar de verenigingen gestuurd om daar uitgewerkt te worden. Het kan zijn dat voorstellen met de lokale autoriteit besproken moeten worden. In Nederland met bijvoorbeeld met de RDI.

Budget

Het budget van de IARU-R1 is ook met de plenaire vergadering doorgenomen en uiteindelijk goedgekeurd. De commissies en werkgroepen weten nu wat zij de komende periode 2023-2026 kunnen uitgeven. De IARU rekent met een budget periode van 3 jaar.

Benoemingen

Tijdens de plenaire vergadering zijn ook voorzitters van commissies benoemd en herbenoemd. Commissie C6, waarvan Theo Koning PA1CW lid van was, is diverse keren in actie gekomen bij de verkiezing van voorzitters. Het Executive Committee is herbenoemd. In die samenstelling is geen wijziging gekomen. Lisa Leenders PA2LS is weer herbenoemd als lid van het EC.

De VERON voorzitter Remy Denker PAøAGF is benoemd tot voorzitter van de STARS werkgroep. STARS staat voor Support to the Amateur Radio Service. Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van amateurverenigingen die zelf niet in de gelegenheid zijn om dat te doen. De IARU-R1 ondersteunt deze verengingen met het opzetten van radio examens, het inrichten van een club station of het ontwikkelen van contacten met de lokale overheid. Kortom een uitdagende functie.

Volgende locatie

Tijdens de plenaire vergadering is ook de volgende IARU-R1 vergader locatie besproken. Er waren drie kandidaat landen die elk hun voorgestelde locatie hebben voorgesteld. Ook hier werd weer een beroep gedaan op commissie C6. Na twee stemronden is gekozen voor een locatie in Wenen. De Oostenrijkse organisatie heeft nu een uitdagende taak.

G2BVN award

In het zicht van de IARU-R1 meeting kunnen verenigingen een amateur voordragen voor het G2BVN award. Er is een commissie die deze voordrachten beoordeelt en een kandidaat selecteert. De genomineerde is Séamus McCague EI8BP. Zijn jarenlange inzet voor de Political Relations Committee wordt met dit award gewaardeerd. Het niveau van dit award kan een vergeleken worden met de benoeming van Amateur van het Jaar met dit verschil dat dit award een keer inde drie jaar wordt uitgereikt mits er voordrachten zijn.

Formaliteiten

Na nog een aantal formaliteiten te hebben doorgenomen nam de President van Regio 1 de tijd om alle deelnemers te danken voor hun inzet deze week. Het waren voor iedereen lange dagen, maar hij was zeer trots op de bereikte resultaten.

Veel delegatieleden gaan op zondag weer naar huis. De VERON delegatie zit rond 5 uur zondagochtend al in de bus. De reis van Zlatibor naar het Vliegveld van Belgrado is zo’n 4 uur en de vlucht vertrekt om 12.30.

Dank voor de enorme inzet!

Als voorzitter van de VERON, die tevens deel uitmaakte van de delegatie, maak ik van de gelegenheid gebruik om de delegatie bestaande uit Theo Koning PA1CW, Rob Hardenberg PE1ITR en Erwin Serlé PE3ES te danken voor hun enorme inzet deze week. We zijn een goed team geweest, we hebben elkaar goed kunnen helpen bij een aantal lastige zaken en de sfeer was zeer goed. Bedankt!!

Dit was het laatste verslag van deze meeting.

73 de Remy PAøAGF

YT26IARU is nog actief tot 31 december 2023, dus probeer het station te werken en deze kart te scoren.

Alle vergaderverslagen op een rij