IARU-R1-vergadering 2020 dag 3: invloed op wet- en regelgeving, contestrobot, bandplan VHF+

Op de derde dag van de IARU-R1-vergadering 2020 is onze invloed op wet- en regelgeving het onderwerp. Daarnaast het VHF+-bandplan en de contestrobot.

SLRC en PRC

Via landelijke verenigingen en de IARU zijn zendamateurs betrokken bij nationale en internationale regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan licentievoorwaarden, beschikbaar spectrum of toegestane modi. De regelgever is voor ons Agentschap Telecom (AT). Samen met andere Europese regelgevers in het CEPT coördineert AT de regels die zij voor Nederland uitvaardigen. Verder doet het CEPT ook voorstellen voor de World Radio Conference (WRC). Op de WRC worden wereldwijde regels opgesteld. De IARU zit aan tafel bij al deze organen. Daarom zijn de Spectrum & Regulatory Liaison Committee (SLRC), en de Political Relations Committee (PRC) van de IARU zo belangrijk. Op CEPT-, ITU- en WRC-niveau behartigen zij onze belangen. In de vergadering vandaag kwamen zaken aan bod die in de nabije toekomst spelen.
Lees meer…

VHF en hoger

De ‘VHF en hoger’-commissie heeft op dag 3 van de IARU-R1-vergadering 2020 de knoop doorgehakt over de contestrobot. Rob, PE1ITR, gaat aan de slag om de robot te verbeteren. Verder zijn er aanpassingen aan de bandplannen. Met name voor breedband-toepassingen op 70 cm en 6 m. Ook is er een nieuwe voorzitter: Dick Harms (PA2DW).
Lees meer…

Van 11-16 oktober 2020 houdt de IARU-R1 haar driejaarlijkse vergadering. Online, omdat de pandemie de in-persoon-vergadering in Novi Sad onmogelijk maakt.

Het beleid voor de komende jaren wordt hier besproken.

Dat in het licht van de opgave waar we voor staan: interesseren van de jeugd, behoud van spectrum, nieuwe licentieregels, nieuwe technieken.

Maar ook vernieuwing van de organisatie van de IARU zelf. Dit gaat over de toekomst van onze hobby. Houd hier dus het nieuws in de gaten!

Dag 2: EMC, ruis, jongeren, intruders en digitale contesten

IARU-R1 2020 dag 2Op IARU-R1 2020 dag 2 kwamen weer veel onderwerpen aan bod. IARUMS bijvoorbeeld, en de contestrobot. Contestregelementen, EMC, achtergrondruis, dit alles passeerde de revue. En dan was er ook nog de vergadering van de Workgroup Youth op zondagavond, waar Lisa, PA2LS afscheid nam.

Lees meer…


SRLC en PRC

Dinsdag 13 oktober 2020. De derde dag van de IARU-R1-vergadering opent met een bespreking van de SRLC en PRC. Zowel de SLRC (Spectrum & Regulatory Liaison Committee), voorgezeten door Dave Court EI3IO, als de PRC (Political Relations Committee) verzetten veel werk, maar zijn vooral actief in de achtergrond. Hoewel dat dit dus buiten ons directe zicht afspeelt, wil dat niet zeggen dat het minder belangrijk is. Sterker nog, juist binnen deze werkgroepen spelen zich zaken af die zeer belangrijk zijn voor de toekomst van amateurradio.

WRC 2027

Deze vergadering is vooral bedoeld om de Member Societies te informeren over de werkzaamheden van deze commissies. Zo is de SLRC nu al bezig met agendapunt 10 van de WRC in 2027 (dat is de agenda voor deze vergadering). Dat klink misschien ver weg, maar daarop is wel te zien welke richting de RTO’s (Regional Telecom Organisations, zoals CEPT, ATU, ASMG en RCC) in de toekomst op willen. De IARU wil daar zoveel mogelijk invloed op hebben.

1240 – 1300 MHz

Maar de band van 1240 – 1300 MHz blijkt de grootste uitdaging te zijn voor de komende WRC in 2023. De Europese Commissie ziet daar graag iets als een super protection voor Galileo RNSS (Radio Navigation Satellite Service). Daarom heeft de SLRC een subgroep in het leven geroepen van 23cm-experts onder leiding van Barry Lewis (G4SJH). Hun taak is het om deze band te behouden voor de amateurradio en de amateursatelliet-dienst. De SLRC is van mening dat het heel goed mogelijk is om deze secundaire band te behouden zonder interferentie te veroorzaken bij de primaire gebruiker.

Consultatie EMC directive 2014/30/EU

De EU houdt op dit moment een evaluatie van de EMC directive 2014/30/EU. Op 24 september 2020 heeft VERON u hierover al geïnformeerd. Echter, vanaf 9 oktober 2020 is deze evaluatie ook voor het publiek geopend. Klik hier en zie hoe ook u gehoord kunt worden via het EU 2014/30 EU evaluation committee.

Barry Lewis (G4SJH) voorgesteld als nieuwe voorzitter SLRC

Tijdens de vergadering is Barry Lewis (G4SJH) voorgesteld als opvolger van Dave Court (EI3IO). Hiertegen waren geen bezwaren en dus zal dit voorstel waarschijnlijk tijdens de plenaire vergadering worden aangenomen. Kortom, grote kans dat Barry een groot deel van zijn vrije tijd gaat invullen om onze banden bij de WRC23 te verdedigen. VERON bedankt Dave voor zijn inspanningen van de afgelopen jaren en wenst Barry heel veel succes als nieuwe voorzitter van de SLRC.

EMC Directive en Radio Equipment Directive
Draadloos opladen electrische auto

Foto: Wikipedia

Tijdens de presentatie van het Political Relations Committee door Séamus McCague (EI8BP) blijkt dat ook deze commissie veel werk verzet voor de komende WRC. Ook is deze commissie erg actief binnen de CEPT RAFG (Radio Amateur Forum Group). De PRC praat mee over het EMC Directive en Radio Equipment Directive. Hoewel veel onderwerpen niet voor de radioamateurs van belang zijn, steekt er een onderwerp met kop en schouders bovenuit, namelijk de Wireless Power Transportation (WPT). Dit is het contactloos laden van elektrische auto’s en bussen. Dit wordt met een laagfrequent signaal gedaan, die harmonischen kan veroorzaken die in onze amateurbanden kunnen liggen. Dat is een situatie die we niet willen. Dat is de reden waarom de IARU op vele fronten bezig is om hierin mee te denken.

Don Beattie presenteerde zijn bevindingen ten aanzien van storingsniveaus die te verwachten zijn. Niet alleen radioamateurs verwachten storing, maar ook omroepstations. IARU werkt daarom ook nauw samen met de Europese omroepstations.

Johan Jongbloed (PA3JEM) en Remy Denker (PA0AGF)


VHF en hoger (C5)

Contestrobot

Maandagavond duurde de break-out-vergadering over de IARU-contestrobot tot 23:00 uur. Vanmorgen ging het voor mij door met het verder uitwerken van een voorstel.

In het voorstel ben ik verantwoordelijk voor het change management en het contact met de ontwikkelaar van de IARU-contestrobot. Dit moet leiden tot een verbeterde en meer transparante contestrobot. Om 16:30 uur begon de laatste C5-vergadering. Het voorstel werd toen als eerste besproken en aangenomen. Dus nu kan ik aan de slag om deze contestrobot te verbeteren. Er moet hiervoor woensdag in de C2-commissie nog wel een budget worden vastgesteld.

Bandplannen techniekneutraal

Vervolgens ging de laatste C5-vergadering over het onderwerp bandplanning. Zo werd besloten in alle bandplannen kleine verbeteringen en vereenvoudigingen door te voeren. De algemene lijn is om alleen maximale bandbreedte aan te geven en de toepassing van het banddeel op die manier techniekneutraal te omschrijven.

ATV op 70 cm

Wat specifieker is er een voorstel van de RSGB aangenomen dat erop gericht is het satellietverkeer in de 70 cm te stroomlijnen. In dit voorstel worden ook breedband-toepassingen zoals DATV geplaatst tussen 436 en 438 MHz. Er is geen plaats meer voor analoge ATV in het 70cm-bandplan.

Opmerkelijke uitkomst van de democratische besluitvorming is dat dit ook moet gelden voor SATV (Smalband analoge ATV). Hoewel dit signaal niet breder is dan DATV. Blijkbaar wordt analoge ATV als ouderwets gezien. Terwijl er juist op dit gebied ook innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden met SDR-technieken. Vergelijk het eens met een QPSK-DATV-signaal met een symbol rate van 500 kHz. Dit heeft een bandbreedte van 500 * 1.25 = 625 kHz, terwijl een SATV-signaal niet breder hoeft te zijn dan 400 kHz. Overigens is het een uitvloeisel van een in 2014 in Varna aangenomen resolutie om ATV voor 70 cm uit te faseren.

Dit is het voorstel van de RSGB:
Vanaf 1-1-2021 is analoge ATV en SATV niet langer toegestaan in de 430-440 MHz band. ATV-operators worden aangemoedigd waar beschikbaar microgolfbanden te gebruiken. Maar ze mogen smalbandige DATV-modes gebruiken in de 436-438 MHZ-band. Zie 1.5.4 voor verdere uitleg voor DATV en experimenteel datagebruik. In geval van interferentie tussen DATV/Data en de amateursatellietdienst heeft de laatste voorrang.

ATV op 6 m

Ook een voorstel over aanpassing van het bandplan op 6m haalde het. Hier wil men in het frequentiegebied tussen 50.5 en 52 MHz breedband-toepassingen stimuleren. Mooi is dat een bandje is gereserveerd van 500 kHz met als centrum 50.7 MHz voor DATV-toepassingen. Een aantal amateurs experimenteert al met DATV op 6m.

Nieuwe voorzitter

De huidige C5-voorzitter, Jacques Verleijen (ON4AVJ), treed af. Dick Harms (PA2DW) neemt het stokje over, geen onbekende voor ons. Jacques werd bedankt voor het vele werk in de afgelopen jaren en Dick werd gefeliciteerd met zijn nieuwe functie.

Rob Hardenberg (PE1ITR)

Contactpersonen Nederland

C3 General administration: Remy F.G. Denker, PAøAGF, voorzitter@veron.nl

C4 HF: Sjoerd Ypma, PAøSHY, voorzitter.trafficbureau@veron.nl

C5 VHF en hoger: Rob Hardenberg, PE1ITR, voorzitter.vhf-en-hoger@veron.nl

C7 EMC: Jan Jansen, PAøJMG, PA0JMG@veron.nl

Afkortingen van internationale organisaties

CEPT  Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications

CISPR  Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques – International Special Committee on Radio Interference

ETSI  European Telecommunications Standards Institute

IARU  International Amateur Radio Union

ITU Internationale Telecommunicatie Unie

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?