IARU, CEPT, ITU, wie zijn dat?

IARURecent kwamen de CEPT-werkgroepen SE24 en SRD/MG bijeen in Roemenië. Het bericht hierover, afkomstig van de de International Amateur Radio Union (IARU), staat vol met afkortingen. Voor ons is dat een goede aanleiding om een aantal van die afkortingen inclusief IARU en CEPT uit te leggen. Tevens een goed moment om even stil te staan bij de IARU en wat zij zoal voor ons doen.

De IARU strijdt voor ons

De IARU strijdt al 94 jaar voor behoud en uitbreiding van de aan zendamateurs toegewezen frequenties. Commerciële partijen zijn bereid om miljarden uit te geven voor een stukje frequentiespectrum. Dus het is niet zo gek dat hun oog vaak valt op ons deel van het spectrum. Daarom is het goed, dat zendamateurs daar gezamenlijk een stokje voor proberen te steken.

Wie is die IARU?

De IARU is gegroeid van een club met individuele leden tot een organisatie van 150 nationale verenigingen van zendamateurs. Daarin vertegenwoordigd de VERON de Nederlandse zendamateur. Het meeste werk wordt door vrijwilligers verricht. Er zijn echter wel kosten die gedragen worden door de verenigingen. En dus door haar leden.

Wat doet de IARU?

Overal waar beslissingen genomen worden die onze hobby beïnvloeden, probeert de IARU aan tafel te zitten. Daar verdedigen zij onze belangen. Maar de IARU probeert ook oplossingen aan te dragen. Oplossingen waardoor de belangen van zendamateurs samen kunnen gaan met de belangen van anderen. Vanwege de grote hoeveelheid kennis bij de IARU en de aangesloten verenigingen is zij daartoe uitstekend toegerust

Maar de IARU doet nog veel meer!  Bijvoorbeeld:

  • organisatie van contesten
  • coördinatie van de frequentietoewijzing voor amateursatellieten
  • ondersteuning van de nooddiensten van IARU-leden
  • organisatie van een wereldwijd netwerk om illegaal gebruik van de amateurbanden op te sporen en tegen te gaan
  • coördinatie van QSL-bureau’s

Recente mijlpalen

Mede door de inbreng van IARU-lid Duitsland (DARC) is recent een voorstel van de Franse overheid afgewezen. Daarin probeerden de Fransen om een onderzoek te laten starten naar het gebruik van onze 2-meterband voor luchtvaartdoeleinden. Een goed onderbouwd rapport van de DARC toonde aan dat dit medegebruik tot onaanvaardbare interferentie zou leiden. En in Roemenië werden stukken van de IARU besproken over draadloze energieoverdracht (WPT, Wireless Power Transmission). Daarbij zat ook een onderzoeksrapport van de IARU naar de emissies van laagvermogen-WPT-systemen.

CEPT en ITU

CEPTDe Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) vertegenwoordigd de Europese overheden bij de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU). De CEPT, met 48 aangesloten landen, coördineert regelgeving en technische standaardisatie. Ook samenwerking op operationeel gebied en met commerciële partijen valt onder hun aandacht.

De ECC

De Electronic Communications Committee (ECC) is één van de drie onderdelen van de CEPT. Zij ontwikkelt gemeenschappelijk beleid en regelgeving voor elektronische communicatie. Bij hen moet je zijn voor frequentie- en spectrumgebruik. Tientallen ECC-werkgroepen werken aan voorstellen en rapporten. Daarbij zit de IARU vaak als gesprekspartner aan tafel.

De Com-ITU

De Committee for ITU Policy (Com-ITU) is een ander belangrijk onderdeel van de CEPT. Dit onderdeel houdt zich in het bijzonder bezig met de voorstellen en standpunten voor de ITU. Ook hier doet de IARU haar uiterste best om de belangen van de radioamateur onder de aandacht te brengen.

ITU

De Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) is een gespecialiseerde VN-organisatie, belast met de vaststelling van internationale standaarden op het gebied van radio- en telecommunicatie. Zij stelt vast hoe het frequentiespectrum wordt toegewezen. Behalve de 196 lidstaten met stemrecht zijn er honderden andere organisaties en ondernemingen lid. Denk bijvoorbeeld aan universiteiten, maar ook Apple, Facebook en Huawei zijn lid. En voor ons is de IARU lid van de ITU.

Bijeenkomst in Roemenië

En recent kwamen dus de CEPT-werkgroepen Spectrum Engineering 24 (SE24) en Short Range Devices/Management Group (SRD/MG) samen in Roemenië. Beide werkgroepen werken aan regelgeving omtrent apparatuur die gebruik maakt van radiogolven over korte afstand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contactloos betalen, oplaadbare tandenborstels en afstandsradar in auto’s. Maar ook een 20 kW draadloos auto-oplaadstation valt hieronder! De IARU heeft hier formeel gevraagd om limieten vast te stellen voor de ongewenste uitstraling van deze WPT-systemen. Tevens besprak men het gebruik van het spectrum rond de 77 GHz-amateurband voor autoradar. Gezamenlijk gebruik van deze band lijkt overigens haalbaar.

Help mee, word lid!

Alle zendamateurs met een licentie profiteren van het werk dat de IARU doet. Of ze nou lid zijn van een aangesloten vereniging of niet. Daarom zou iedere zendamateur lid moeten zijn. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er ook in de toekomst ruimte blijft voor zendamateurs. Als je het nog niet was, word dan lid van de VERON: de Nederlandse inbreng in de IARU.