2m voorstel Frankrijk ook door AT afgewezen

2m voorstel Frankrijk in Ankera aangepast, toewijzing 2m verwijderdOp 17 juli meldt de VERON nog op de website dat het standpunt van AT (Agentschap Telecom) nog niet duidelijk is. Maar dat het voorstel wel past in het het Nederlands frequentie beleid.  Met als uitgangspunt dat medegebruik en gedeeld gebruik van frequentieruimte wordt gestimuleerd. Uiteindelijk is Agentschap Telecom geen voorstander van het opnemen van de 2m band in een studie naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen.

Daarom is lid zijn van een IARU vereniging van belang

In de eerste plaats wil VERON alle IARU medewerkers die zich hebben ingezet om dit voorstel aangepast te krijgen bedanken voor hun inzet. Hieruit blijkt maar dat overleg met nationale- en internationale overheidsinstanties ook werkelijk zin heeft. VERON voert samen met VRZA op regelmatige basis overleg met de nationale overheden en instanties. Maar alleen VERON is ook lid van de IARU en heeft daarmee ook invloed op het te voeren beleid naar internationale overheden en instanties, zoals CEPT en WRC. In een artikel op de website heeft VERON al eens uitgelegd wat de IARU zoal voor de radiozendamateur doet.

Agentschap Telecom steunt standpunt IARU

Na het horen van de discussie over de 2m band steunt Agentschap Telecom de visie van IARU, om het gebruik van 144 MHz – 146 MHz te verwijderen uit het Franse voorstel. Agentschap Telecom heeft IARU daarbij ook actief gesteund in het verdere verloop van deze discussie. Het document dat dit bevestigd staat op de website van de CEPT maar is nog niet openbaar beschikbaar.

Waar gaat dit ook al weer over?

 • Op 13 juni publiceert VERON voor het eerst over de plannen van Frankrijk. Verschillende bronnen bevestigen dat Frankrijk inderdaad een voorstel heeft ingediend bij de CEPT om de 2m toe te wijzen aan de luchtvaartband (AMS).
 • Tijdens de CEPT CPG (Conference Preparatory Group) van 17 tot 21 juni 2019 komt dit voorstel wel aan de orde. Maar doordat het voorstel kort voor de vergadering is ingediend onthouden de meeste leden zich van stemming en komt het op de agenda van de volgende CPG vergadering.
 • IARU dient een rapport in bij de CEPT met een duidelijke motivatie waarom de toewijzing van de 2m aan de luchtvaart geen goed idee is.
 • Ook komen er reacties bij de CEPT binnen van landen die al stelling innemen tegen het voorstel van Frankrijk. Zo ook van Duitsland met een volledig onderbouwde motivatie.
 • Van 26 tot en met 30 augustus is de laatste voorbereidende vergadering voor de WRC2019. Tijdens deze vergadering wordt de 2m band uit het voorstel van Frankrijk gehaald.
CEPT

Hoe nu verder met de 23cm band

De Europese Commissie vindt het van belang om een agendapunt op de WRC2023 te hebben, om wereldwijde de band 1240 – 1300 MHz (regionale navigatiesatellietsystemen) te beschermen tegen amateur-emissie. Er is overeenstemming bereikt over een ontwerp-WRC-resolutie die het belang van deze frequentieband voor de amateurdienst onderstreept. En tevens expliciet de verwijdering van bestaande toewijzingen als onderdeel van het voorgestelde agendapunt uitsluit.

Meer informatie

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

 • Zelf apparatuur bouwen

  Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

 • Over de wereld zenden

  Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

 • Nieuwe vrienden maken

  Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?