Duitsland steunt IARU in verzet tegen Frans voorstel 2m-band

CEPTDat Duitsland geen voorstander is van het opnemen van de 2m-band in een studie naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen, was al bekend. Maar nu komt het met een officiële onderbouwing, in de vorm van een rapport voor de CEPT-vergadering van deze week. Dit is een flinke steun in de rug voor de IARU.

Gisteren startte de CEPT-vergadering waar het omstreden Franse voorstel op de agenda staat. Als de vergadering het voorstel onveranderd zou steunen, dan zal de CEPT het Franse voorstel indienen tijdens de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-2019). Als de WRC-2019 ook akkoord gaat, dan zal de studie naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen starten. Daarin wordt dan ook onderzocht of de 2m-band gedeeld kan worden tussen radioamateurs en de luchtvaarttoepassingen.

Het Franse voorstel

Frankrijk is op zoek naar nieuwe frequenties voor zogenoemde “non-safety aeronautical mobile services” (AMS-toepassingen). Deze frequenties zijn onder andere nodig voor toepassingen die het Franse bedrijf Thales ontwikkelt. Thales brengt namelijk over enkele jaren de Stratosbus op de markt. Deze Zeppelin-achtige ballon kan ingezet worden voor toepassingen zoals grensbewaking, luchtkwaliteit- en omgevingsbewaking, en verkeersbewaking. Frankrijk voorziet een tekort aan frequenties voor deze toepassingen. Daarom stelt het via de CEPT een studie voor naar nieuwe frequentiespectra voor AMS-toepassingen. Uiteindelijk zou dan op de World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-2023) de frequentietoewijzing vastgesteld moeten worden.

Het zorgelijke voor radioamateurs is echter, dat Frankrijk zijn oog heeft laten vallen op de 2m-band als één van de te onderzoeken banden voor AMS-toepassingen. Dat zou kunnen betekenen dat de 2 meter een gedeelde band wordt.

De reacties van de IARU en Duitsland op voorstel 2m-band

De International Amateur Radio Union (IARU) heeft inmiddels aangegeven dat het delen van de 2m-band een heilloze weg is. In een rapport, waarover wij eerder berichtten, tonen zij namelijk aan dat het delen onvermijdelijke tot grote onderlinge interferenties leidt. Frankrijk heeft echter laten weten dat het wil volharden in het onderzoek naar het delen van de 2m-band.

Nu komt Duitsland dus ook met een rapport waarin het laat zien dat het delen van de band onhaalbaar is. In de samenvatting schrijven de Duitsers het volgende (vrije vertaling):

“Duitsland ondersteunt de opname van de 144-146 MHz in het voorgestelde WRC-23-agendapunt over een mogelijke nieuwe frequentietoewijzing aan AMS-toepasingen niet. Dit frequentiespectrum is nu op primaire basis toegewezen aan de amateur- en de amateur-satellietdienst.

De evaluatie van de signaalsterkte van een AMS-zender op verschillende hoogten, variërend van 100 m tot 10 km, toont aan dat een zender met een EIRP van 1 Watt op 500 m hoogte een gebied met een diameter van bijna 400 km zal bestrijken met signaalniveaus van -65 tot -119 dBm. Op grotere hoogten reikt die diameter snel tot 1000 km op 10 km. Dit is zelfs nog een conservatieve benadering, omdat de EIRP van een AMS-zender hoogstwaarschijnlijk veel groter zal zijn dan 1 W EIRP.

Dezelfde situatie doet zich voor bij een AMS-ontvanger. Zelfs een gemiddelde amateurzender met een EIRP van 63 dBm [bijvoorbeeld: 100 Watt plus een antennegain van 13 dB] zal signaalniveaus produceren tussen -47 en -67 dBm op afstanden tot 500 km.

Daarom ziet Duitsland geen enkel realistisch scenario voor het delen van de 2m-band. Alle opties leiden tot ernstige wederzijdse interferenties, wat het gebruik van de 144-146 MHz-band ernstig zou schaden.

Het benodigde onderzoek naar de mogelijkheid van het gezamenlijk gebruik van de 144-146 MHz-band door zowel radioamateurs als de AMS-toepassingen zal zeer waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid werk betekenen voor alle betrokkenen. Dat terwijl op basis van de hier beschreven fysieke/technische situatie het resultaat al voorspelbaar is.

Het vervolg

Aanstaande vrijdag loopt de CEPT-vergadering in Ankara ten einde. Tijdens deze vergadering zal besloten worden of het Franse voorstel – inclusief de studie naar het delen van de 2m-band – aan de WRC-2019 wordt aangeboden. Ook zal besloten worden over het voorstel rondom het reguleren van de 23cm-band. Kortom, het is een spannende week voor radioamateurs. Vrijdag weten we meer…

Meer informatie

Diverse artikelen op deze website: