Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie: ITU-R WP4C nieuws

IARUDe 23cm-amateurband staat onder druk. Op de agenda van de WRC-23 staat een studie naar de bescherming van satellietnavigatie tegen storingen door radioamateurs. De ITU-R Working Party 4C (WP4C) doet daarom onderzoek naar de co-existentie van de 23cm-amateurband en satellietnavigatie. Nieuwe studies laten zien, dat zelfs met maar 10W op 23 cm storingen tot op 30 km afstand mogelijk zijn.

Barry Lewis G4SJH, is De voorzitter van IARU Regio 1 Spectrumzaken. Hij doet verslag van het werk om de belangen van de Amateurdiensten in de 1240-1300 MHz-band te behartigen.

WRC-23 agendapunt 9.1b

In de periode 4-10 mei 2022 nam de IARU deel aan het voorbereidende werk voor WRC-23 agendapunt 9.1b in ITU-R Working Party 4C (WP4C). Aan de orde waren coëxistentiestudies tussen de amateurdiensten in de 23cm-band en de radionavigatiesatellietdiensten (RNSS). Nieuwe studies kwamen van Frankrijk, China en de Russische Federatie.

Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie

De omvang van het probleem voor de amateurdiensten wordt duidelijk. De studies voorspellen bijvoorbeeld dat zelfs een 10W 23cm-bandstation storing zou kunnen veroorzaken voor RNSS-ontvangers tot op 30 km in de hoofdrichting van de antenne. Het niveau van de amateuractiviteit en de dichtheid van de gebruikers is vrij laag. Vooral vergeleken met andere populairdere banden. Maar de kwestie blijft dat de amateurdiensten vanuit regelgevingsoogpunt geen schadelijke interferentie mogen veroorzaken voor RNSS-diensten.

Storing door smalband en breedband verschillend

Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie: ITU-R WP4C nieuwsDe figuur toont een voorbeeld van een resultaat van een onderzoek dat bij de ITU-R is ingediend. Dit illustreert ook de omvang van het probleem. In dit voorbeeld wordt een station met een 18dBi antenne gebruikt voor zowel smalbandige als breedbandige (ATV) uitzendingen. Ook staan hierin een reeks vermogensniveaus. De beschermingscriteria voor de RNSS-ontvangers verschillen voor smalbandige en breedbandige interferentiesignalen. De figuur toont de afstanden vanaf het amateurstation waar de RNSS-beschermingscriteria in het geding komen in de hoofdrichting van de antenne.

RNSS-beschermingscriteria

Deze resultaten zijn ontwikkeld op basis van het door de ITU-R gedefinieerde beschermingsniveau voor de ontvanger van GALILEO RNSS. Voor de smalbandmodi is dit -134,5dBW en voor de breedbandmodi -140dBW/MHz. Bovendien blijkt uit meetcampagnes dat er een verbetering van het compatibiliteitspotentieel is als de amateursignalen het middengedeelte van de doorlaatband van de GALILEO-ontvanger vermijden.

Potentieel voor interferentie aanzienlijk

Uiteraard kan in de studies geen rekening worden gehouden met alle mogelijkheden om het probleem te verzachten (b.v. clutter, terreinblokkering, enz.). Maar het is duidelijk dat in de co-existentie van amateurradio in de 23cm-band en satellietnavigatie het potentieel voor interferentie aanzienlijk is.

De IARU werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat de amateurdienst zich in deze band kan blijven ontwikkelen en dat alle thans in gebruik zijnde amateurtoepassingen kunnen worden voortgezet. Gezien de zware bezetting van de band door de verschillende RNSS-systemen is het echter duidelijk dat er voorstellen zullen komen om ons vermogen om in bepaalde delen van de band en op de huidige vermogensniveaus te werken te beperken. De IARU is volledig betrokken bij de bespreking van deze overwegingen en deze zullen worden voortgezet binnen de ITU-R (en andere regionale organen).

Het samenvattend verslag van de IARU over de vergadering van WP4C is hier te vinden.

Bron: IARU regio 1