Persbericht Franse radioamateurvereniging over PMR tijdens Olympische Spelen

Persbericht Franse radioamateurvereniging over PMR tijdens 2024 Olympische Spelen ParijsHet geruchtmakende bericht over het feit dat 144 en 430 MHz in gebruik worden genomen voor PMR tijdens de 2024 Olympische Spelen in Parijs heeft ook in Frankrijk de nodige wenkbrauwen doen fronsen. Vandaar dat de Franse radioamateurvereniging REF (Réseau des Émetteurs Français) een persbericht heeft uitgegeven om het een en ander toe te lichten.

Dit communiqué over het ANFR (Agence Nationale des Fréquences) besluit is hieronder integraal in het Nederlands vertaald terug te lezen. Dat leest toch net even wat gemakkelijker dan Frans of Engels, zeker met zulke lange volzinnen.

 

REF PERSBERICHT

De ANFR heeft halverwege de week het frequentiebeheersplan dat u aan het eind van diezelfde week gepubliceerd zag aan ons voorgelegd. De uitzonderlijke frequentietoewijzingen welke in dit plan zijn vastgesteld voor het goede verloop van de Olympische Spelen van 2024 in Frankrijk zijn in overeenstemming met het mondiale karakter van dit soort evenementen. Zo is in de VHF-, UHF- en SHF-banden het gebruik van bepaalde segmenten door Franse radiodiensten en radioamateurs gewijzigd overeenkomstig het frequentiebeheersplan voor deze Olympische Spelen. Dit beheersplan is beschikbaar op de https://www.paris2024.org/en/spectrum-management-plan-paris-2024/ website.

Let op dat de eerste frequentietoewijzingen door de ANFR pas in 2023 in zullen gaan. En deze zullen in fasen worden ingevoerd tot de Olympische Spelen. Het agentschap heeft deze informatie nu al gedeeld om iedereen zo tijdig mogelijk te informeren. De ANFR zou graag de steun en medewerking van de radioamateurgemeenschap krijgen voor dit mondiale evenement. Dit maakt een optimaal beheer van de frequentiebanden mogelijk. Over een aantal specifieke punten met betrekking tot onze activiteiten (repeaters en zo…) moet uiteraard nog met het agentschap worden overlegd. Hierover zullen we in de komende maanden meer mededelingen doen. De Hamexpo-tentoonstelling in oktober 2022 zou voor de ANFR een mooie gelegenheid kunnen zijn om deze voorgestelde maatregelen nader toe te lichten.

Het is van belang iedereen er aan te herinneren dat deze maatregelen geografisch beperkt en tijdelijk zijn. En dat het gebruik van de bewuste banden door radioamateurs in deze periode alsmede op deze locaties wordt gematigd. Het agentschap rekent op de gehele radioamateurgemeenschap. Zij doet een beroep op de verenigingen om deze boodschap door te geven.

De REF wil haar leden en de gehele amateurgemeenschap aanmoedigen dit te steunen. Zo kunnen de kwaliteit van de contacten met het agentschap en de partners worden gewaarborgd.

Norman HUBERT
F4HXK
President

Mocht er meer informatie binnenrollen over dit onderwerp, dan leest u dat natuurlijk op de VERON website.

Bronnen: REF, ANFR en Southgate