WRC-19 update: 23 cm en WRC-23 agenda

WRC-19 update: 23 cm en WRC-23 agenda11 November, Aanvulling op 6 meterband

In het kader van de harmonisatie van de 6-meterband in IARU regio 1 is er nog een aanvulling binnengekomen. Er is namelijk met defensie overeengekomen dat defensie het primaire gebruik van de band behoudt volgens de bestaande footnote 5.164. Defensie zal zoveel mogelijk trachten de band 50.0-50.5 MHz vrij te houden. Radioamateurs zullen niet klagen over ondervonden interferentie door militair gebruik.

8 November, Laatste nieuws

Er is goede voortgang gemaakt rondom de harmonisatie van de 6m-band in IARU Regio 1 (Europa, Afrika en Midden-Oosten). Er is namelijk een akkoord bereikt over een secundaire toewijzing van 2 MHz aan de amateurdienst. Landen die meer of minder willen, vermelden dit als ‘voetnoten’ bij de regelgeving. Inmiddels zijn er 13 Europese landen (inclusief Nederland) die de band van 50.0-50.5 MHz op primaire basis aan de amateurdienst ter beschikking willen stellen. In de werkgroepen is met name veel discussie geweest over de voetnoten die bestaande diensten moeten beschermen.

WRC-23 agenda

Opnieuw is er een voorstel gelanceerd als punt voor de WRC-23 agenda. Het betreft een voorstel om RNSS (Galileo etc) te beschermen tegen het secundaire gebruik van zendamateurs van de 23 cm-band. Voor ons zendamateurs is het complexer en vervelender als dit een punt wordt op het niveau van de WRC, in plaats van een meer lokaal CEPT punt. Op CEPT-niveau is men hiermee al aan de slag.

Ook was er discussie over toekomstige mobiel/IMT (International Mobile Telecommunications) gebruik in de 3-18 GHz (in onze 10 GHz-band). Een ander punt kan gevolgen hebben voor 241-700 GHz. Het zal nog even duren voor er overeenkomst is over de WRC-23 agenda.

5 GHz

Werkgroep AI-1.16 is eindelijk gestart met de details van de 5725-5850 MHz-band. Als er geen restricties meer zijn voor WIFI heeft dat gevolgen voor zowel primaire radar als voor zendamateurs. Sommige regionale groepen vinden hier een “No Change”op zijn plaats. Maar andere groepen willen meer. Dit is een voorbeeld waar de secundaire status van radioamateurs leidde tot uitsluiting van onderzoek over dit punt.

Hoger dan 275 GHz

In werkgroep AI-1.15 strijdt men over deze ietwat esoterische frequenties. Daarbij staan wetenschap en aardwaarnemingen tegenover nieuwe mogelijkheden voor mobiele en vaste toepassingen.

Voetnoten bij toewijzingen

Een altijd terugkerend onderwerp is AI-8. Dat betreft Voetnoten bij Toewijzing. Landen worden regelmatig gevraagd hun voetnoot hierbij weg te halen. Dat zou namelijk de Radio Regels versimpelen. Echter, landen gebruiken een voetnoot graag als achterdeur. Daarmee kunnen ze hun frequentiegebruik uitbreiden. De grootste boosdoener hierbij is meer nationale voetnoten in het 3300-3400 MHz-spectrum. Daarmee breiden landen in Afrika en de Amerika’s hun mobiele toepassingen uit. Dit is een secundaire toewijzing voor zendamateurs in andere regio’s.

50 MHz

Een late sessie met als doel het grote compromis (op basis van een CEPT-voorstel) voor 50 MHZ te verfijnen kwam bijna tot niets. Informele discussies en assistentie werd geboden aan bezorgde partijen. Maar de voorzitter riep ook op op tot meer huiswerk. De tijd is al overschreden. We kunnen de huid nog niet verkopen!

Bron: RSGB