Belangrijke resultaten in eerste week WRC-19

WRC-19Sharm El-Sheikh, Egypte, 1 november 2019. In de eerste week van de WRC-19 (World Radiocommunication Conference) bereikten de deelnemers overeenstemming over een aantal onderwerpen. Dit waren de makkelijke onderwerpen, want hierover was al consensus vóór de WRC-19. Ontelbare uren werk binnen de sector Radiocommunicatie van de ITU en zes regionale telecommunicatie organisaties (RTO) hebben dit mogelijk gemaakt. Overigens moeten de moeilijke beslissingen nog komen. Zie ook de update onderaan dit bericht.

Drie voor radioamateurs belangrijke beslissingen

47.0-47.2 GHz-band

Op de 1979 World Administrative Radio Conference is de 47.0-47.2 GHz-band exclusief aan de amateur en amateur-satelliet service toegewezen. Maar commerciële partijen tonen interesse in deze band, met name voor internationale mobiele telecommunicatie (IMT). Daarom waren er zorgen, dat een dergelijk voorstel gedaan zou worden voor de WRC-2019. Dat dit niet gebeurde is deels te danken aan het werk van de IARU op de voorbereidende bijeenkomst en in de RTO’s. De WRC besloot tot een “No Change” (NOC) voor de 47.0-47.2 GHz-band.

5850-5925 MHz-band

Ook werd nu al besloten om voor het frequentiegebied 5850-5925 Mhz geen veranderingen door te voeren, waardoor deze band in Regio 2 op secundaire basis aan radioamateurs toegewezen blijft. De beoordeling van de voorstellen over andere delen van de 5 Ghz-band zal overigens meer tijd vragen.

WPT-EV

Tenslotte is de WRC overeengekomen geen frequenties toe te wijzen aan draadloze energieoverdracht voor electrische voertuigen (WPT-EV). Ook andere regels omtrent uitstraling door WPT-EV veranderen niet. Er moet dringend nog veel werk gedaan worden in de ITU en andere normstellende organisaties. Want een adequate bescherming van radiocommunicatie tegen schadelijke interferentie van WPT-EV door de grondfrequentie of ongewenste uitstraling zal nodig zijn.

50 MHz

Overwegingen over een 50 MHZ toewijzing in Regio 1 om de toewijzing in all drie Regio’s te harmoniseren leidde tot verhitte debatten in een subwerkgroep. Die werd voorgezeten door Dale Hughes, VK1DSH, van de Australische delegatie. Want de vier RTO’s in Regio 1 dienden wezenlijk verschillende voorstellen. Ook stelde een kleine groep NOC voor. Drie dagen lang was er geen uitzicht op consensus. Uiteindelijk was er vrijdagmorgen overeenstemming over een voorstel dat landen in Regio 1 meer flexibiliteit biedt om zendamateurs tegemoet te komen.

WRC-23

Een van de moeilijkste onderwerpen voor WRC-19 is het vaststellen van de agenda voor WRC-23. Er zijn tientallen voorstellen voor agendapunten. Daarvoor heeft de ITU niet de beschikbare middelen. Het grote werk om deze voorstellen te beoordelen begon op vrijdagmiddag en moet over twee weken klaar zijn. Sommige bijeenkomsten over de moeilijkere onderwerpen staan op de agenda voor zaterdag 2 november. Delegatieleden zijn gewaarschuwd: verwacht meer en intensiever gebruik van avonduren en weekenden, want de conferentie duurt nog maar tot 22 november.

Op de valreep

Op de valreep bereikt ons nog een bericht. In subwerkgroep 4C1 is namelijk overeenstemming bereikt over de toewijzing van een 2 MHz breed segment in de 50-52 MHz-band aan zendamateurs. Het is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de RTO’s (in ons geval de CEPT).

De huid niet verkopen…

Sharm El-Sheikh, 4 november 2019. Helaas blijken de besluiten over WPT-EV en de 50 MHz-band toch niet definitief. In de subcommissies was overeenstemming bereikt. Maar tijdens de plenaire vergadering bleken er nog zoveel verschillen van inzicht te zijn, dat de zaak werd terugverwezen voor verdere discussie. Echter, haast is geboden, vooral voor de 50 MHz band. Want voor een definitieve beslissing moeten de Werkgroep 4C, de Commissie 4-overall en de plenaire vergadering er nog hun zegen over uitspreken. En dat alles liefst zonder dat het weer terug wordt gestuurd. Verkoop de huid niet voor de beer geschoten is!

Don Beattie, G3BJ (g3bj.don@gmail.com), IARU Regio 1

Met dank aan Hans Blondeel Timmerman, PB2T, IARU Regio 1