IARU-R1-vergadering 2020 dag 1

IARU-R1 2020 dag 1

IARU algemeen voorzitter Tim Ellam, VE6SH

Gisteren, zondag 11 oktober, was dag 1 van de driejaarlijkse IARU-R1-vergadering 2020. Tim Ellam (VE6SH), algemeen voorzitter van de IARU, opende met onder andere:

“Veranderen is niet altijd eenvoudig en verandering is ook niet altijd wat wij leuk vinden en onder amateurradio verstaan. Maar dat is wat de nieuwe radioamateur juist wil.”

Hierna vervolgt Don Beattie (G3BJ), voorzitter van IARU-R1, de vergadering van commissie C3 (algemene zaken). Een deel van de vergadering gaat over aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het gaat dan onder meer over een nieuwe regeling voor het houden van virtuele vergaderingen, zoals die bijvoorbeeld nu nodig zijn door COVID-19-pandemie. Daarnaast komen er diverse andere interessante onderwerpen aan de orde, die echter vaak niet direct van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van de radioamateur.

Toekomst radioamateur

Eigenlijk zou gisteren ook de workshop over de toekomst van amateurradio starten. De aangesloten leden van de IARU-R1 zijn hierover al in een vroeg stadium benaderd. Omdat in deze vergadering de deelnemers elkaar niet persoonlijk ontmoeten, werd deze workshop naar 2021 doorgeschoven. De verwachting is namelijk dat dan wel fysieke vergaderingen mogelijk zullen zijn. Wel werd gisteren het proces rondom workshops gepresenteerd. De VERON steunt de workshop over de toekomst van amateurradio van harte, maar vindt ook dat er meer aandacht moet komen voor het actief uitdragen van onze hobby. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sociale media.

Druk op onze amateurbanden

Matrix coördinatoren voorbereidingen WRC-23 en WRC-27 door IARU-R1, klik voor vergroting

Ole Garpestad (LA2RR), vicevoorzitter van de IARU en coördinator voor de World Radio Conference 2023 (WRC23), presenteerde de stand van zaken rondom de voorbereidingen van de WRC23. In de tabel hiernaast is te zien dat een groot aantal vrijwilligers actief is om de WRC23 voor te bereiden. Veel aandacht is er voor de druk op onze amateurbanden, onder andere door projecten zoals Glonass, Galileo en 5G. Ook blijft het nodig om het voorstel te monitoren over de aeronautical mobile applications. Het uitruilen van frequenties in onze amateurbanden krijgt veel aandacht van de industrie en overheid. We moeten ons hierop goed voorbereiden.

De tabel en andere WRC23-documenten zijn hier te vinden.

VHF en hoger

Speciale aandacht ging uit naar de amateurdienst in de 23cm-band (1240 -1300 MHz) in relatie tot RNSS-systemen (Galileo). De IARU-R1 is van mening dat de potentiële interferentie van de amateurdienst op RNSS-systemen erg laag is. Eventuele wijzigingen in regelgeving moeten daarom in verhouding staan tot het doel en erop gericht zijn de amateurdienst binnen deze band te behouden. De amateurdienst deelt deze band als secundaire gebruiker ook al jaren met andere diensten zonder problemen.

Verder nog een belangrijk punt: het delen van spectrum, sharing. Dit betreft al onze secundaire banden boven de 436 MHz. Het is voor de amateurdienst daarom van belang een beeld te hebben van onze spectrumbehoefte voor nu en in de toekomst. Vanuit de VERON hebben we ingebracht dat we daarin verschillende zaken moeten meenemen, zoals de door de amateurdienst maximaal te accepteren interferentie-niveaus, de toepassingen c.q. experimenten die we willen uitvoeren, enzovoort. Er werd gediscussieerd over modellen hoe dit in kaart te brengen en de organisatie om de benodigde informatie te verzamelen.

Met dank aan Remy, PA0AGF, Johan, PA3JEM en Rob, PE1ITR voor de verslagen van IARU-R1-vergadering 2020 dag 1

Van 11-16 oktober 2020 houdt de IARU-R1 haar driejaarlijkse vergadering. Online, omdat de pandemie de in-persoon-vergadering in Novi Sad onmogelijk maakt.

Het beleid voor de komende jaren wordt hier besproken.

Dat in het licht van de opgave waar we voor staan: interesseren van de jeugd, behoud van spectrum, nieuwe licentieregels, nieuwe technieken.

Maar ook vernieuwing van de organisatie van de IARU zelf. Dit gaat over de toekomst van onze hobby. Houd hier dus het nieuws in de gaten!

Voorbereidingen

Op 4 oktober 2020 vond al een voorbereidende vergadering online plaats.

Omdat dit de eerste grote online conferentie is, moest iedereen kennismaken met het GoTo-vergaderplatform. De voorzitter van de IARU-R1, Don Beattie (G3BJ), verwelkomde, na wat opstartproblemen, de 112 deelnemers. Ook legde hij de vergaderdiscipline uit. Hans Blondeel (PB2T) gaf daarna uitleg over het stemsysteem. Tenslotte zal er de komende week over veel voorstellen gestemd gaan worden.

Lees meer…

Contactpersonen Nederland

C3 General administration: Remy F.G. Denker, PAøAGF, voorzitter@veron.nl

C4 HF: Sjoerd Ypma, PAøSHY, voorzitter.trafficbureau@veron.nl

C5 VHF en hoger: Rob Hardenberg, PE1ITR, voorzitter.vhf-en-hoger@veron.nl

C7 EMC: Jan Jansen, PAøJMG, PA0JMG@veron.nl

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?