Geeft Frankrijk 2 meter amateurband weg aan luchtvaartdienst???

Geeft Frankrijk 2 meter amateurband weg aan luchtvaartdienst???“Er ligt een voorstel van Frankrijk om de amateurband van 144 tot 146 MHz primair toe te wijzen aan de luchtvaart mobiele diensten. Dit is deel van een bredere beschouwing van het spectrum dat aan die dienst is toegewezen.”

Bovenstaande tekst is te lezen bij IARU Regio 1 op de pagina met WRC 2023 agenda items. Deze tekst zorgt voor de nodige reacties onder radioamateurs. Geeft Frankrijk inderdaad zomaar onze hele 2 meter band weg? Wat zijn de gevolgen voor omringende landen? Valt dit nog terug te draaien?

Onder het nodige voorbehoud

Even terug naar de bron. De IARU geeft aan dat het bovenstaande één van twee voorstellen is welke ter discussie staan in Europa. En dat deze twee voorstellen wellicht voor de WRC (World Radiocommunications Conference) in 2023 als agenda item kunnen worden ingediend. Met andere woorden, het is nog niet eens zeker dat deze voorstellen ingediend zullen worden. En de exacte inhoud van de voorstellen, als ze al ingediend gaan worden, staat ook nog niet vast.

ProefballonIn goed Nederlands noemen we dit proefballonnetjes. Bovendien is er eerst nog de WRC 2019 eind dit jaar in Egypte. Dus de twee mogelijke agenda items zijn niet voor aanstaande, maar voor de daaropvolgende WRC. En dat is nog erg ver weg.

Wat te doen?

De IARU vraagt haar leden (waaronder de VERON) om deze informatie al wel onder de aandacht van hun leden te brengen. Maar om op dit moment nog even af te zien van verdere speculaties. Eerst moet er de nodig vooruitgang geboekt worden op het gebied van regelgeving betreffende deze voorstellen.

Elk voorstel om de 2 meter amateurband op te nemen in de door Frankrijk voorgestelde studie wordt door de IARU met grote bezorgdheid bekeken. De IARU wil garanties dat het 2 meter spectrum een primaire toewijzing voor amateurradio blijft houden. Men zal dit standpunt verdedigen bij regionale telecommunicatie organisaties en bij de ITU. Immers, ook voor noodcommunicatie is deze amateurband onmisbaar.

Dit alles maakt wel duidelijk dat het enorm belangrijk is voor radioamateurs om zich te verenigen. Samen kunnen we één sterke vuist maken. Op de WRC is de IARU de vertegenwoordiging van radioamateurs. En de VERON is lid van de IARU om op te komen voor de nationale en internationale belangen van de Nederlandse radioamateur. Dus word lid van de VERON om ook jouw stem te laten horen.

Update

Frankrijk heeft bovengenoemd WRC 2023 voorstel ook op de agenda van CPG Project Team A gekregen tijdens de CEPT meeting in Praag eind deze maand! Het voorstel is op deze pagina te vinden. Zoek daar naar “PTA(19)090” in de lijst van meeting documenten. Een klik op het genoemde documentnummer start de download.