IARU volop bezig met studies naar coëxistentie 23-cm-band en Galileo in CEPT

Onze secundaire toewijzing in de 23-cm-band staat onder druk, met name door de komst van Galileo, het Europese satellietnavigatiesysteem. Maar ook door Glonass, het vergelijkbare Russische systeem. Beide systemen maken namelijk ook gebruik van frequenties in de 23-cm-band.

De IARU is volop bezig met studies naar coëxistentie van “onze” 23 cm en Galileo in CEPT.  Het CEPT-projectteam SE40 houdt zich hiermee bezig, onder leiding van de CEPT/ECC-werkgroep voor spectrum-engineering (WG-SE).

In 2020 leverde de IARU zeven schriftelijke bijdragen en twee informatieve documenten aan. Daarmee werden alle noodzakelijke details over amateurdiensten en activiteiten in de 23-cm-band voor de coëxistentie-studie bij SE40 ingebracht.

 

Criteria voor protectie van Galileo-ontvangers

IARU bezig met co-existentie studies 23 cm en Galileo in CEPTDe laatste bijeenkomst van SE40 was van 2 tot 7 december 2020, waarin Barry Lewis, G4SJH, de IARU-R1 vertegenwoordigde. Barry is voorzitter van de SRLC-commissie van IARU Regio 1. Deze commissie bestaat uit experts die namens de IARU de contacten onderhouden met organisaties voor standaardisatie en regelgeving.

Tijdens de bijeenkomst werkten de deelnemers hun werkdocument verder uit. In het bijzonder voegden zij de criteria toe om te beoordelen wanneer aardse Galileo-ontvangers voldoende beschermd zijn. Zonder deze criteria is een zinvolle studie naar coëxistentie namelijk niet mogelijk. Maar nu die er zijn, kunnen in 2021 de technische onderzoeken echt beginnen.

Voorbereiding op World Radio Conference in 2023

Het werk dat de IARU doet naar coëxistentie van onze 23-cm-band en Galileo in de CEPT, is belangrijk vanwege de WRC-23. Daar staat het onderwerp namelijk op de agenda als punt 9.1b. De werkgroepen 4C en 5A van de ITU-R-studiegroep bestuderen dit onderwerp ook, maar dan in een breder kader. Zij kijken namelijk wereldwijd naar alle satellietsystemen voor radionavigatie (RNSS) in de 1240-1300MHz-band.

De IARU ondersteunt de actie om hieraan te werken in de CEPT. Wel vindt zij nog steeds dat de mogelijke interferentie van amateurs en amateursatellieten op de RNSS overdreven wordt.

Galileo is het niet-militaire, wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) dat gebouwd wordt door de Europese Unie (EU) in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.

 

Bron: IARU is fully engaged in the 23cm band/Galileo radio navigation satellite service coexistence studies in CEPT