IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EV

IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EVDe IARU nam op verzoek van de Europese Commissie deel aan een bijeenkomst over WPT-EV. Daarbij waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de automobielindustrie, de standaarden-organisaties en de Europese Commissie. Doel was de huidige stand van zaken door te nemen met betrekking tot de standaarden voor ongewenste uit WPT-EV, wat namelijk staat voor Wireless Power Transfer voor Electric Vehicles. Wij berichtten ook al eerder over de zorgen die daaromtrent bestaan. Recent nog diende de IARU, mede namens de VERON, vier stukken in voor de vergadering over WPT-systemen van de ITU studiegroep Spectrum Management.

Ongewenste uitstraling meten

Tijdens de bijeenkomst was er een goede uitwisseling van ideëen. Daarbij maakte de IARU duidelijk wat de technische basis is voor de zorgen omtrent ongewenste uitstraling door WPT-EV.  De ontwikkelaars van WPT-EV daarentegen lieten hun kant van de zaak zien. Dat baseerden ze op testen die zij verricht hadden. Nadat de verschillende kwesties waren uitgediept besloot de Commissie, dat gezamenlijke testen nodig zijn. De Commissie vroeg CEN/CENELEC dit mogelijk te maken. CEN/CENELEC is namelijk de Europese standaarden-organisatie. De IARU bevestigde daarop, dat zij ermee tevreden waren deel te nemen aan deze onderzoeken. Ook verwelkomden ze dit initiatief. Wel benadrukte de IARU dat testen dient te gebeuren in een electrisch stille omgeving.

Nieuwe bijeenkomst na testen

Een nieuwe bijeenkomst vindt plaats zodra de relevante metingen zijn afgerond. De bedoeling is daarbij toe te werken naar een emissie-standaard. Door deel te nemen aan deze discussie laat de IARU zien onbevooroordeeld deel te nemen aan het werk in de CEPT, CISPR en ITU over hetzelfde onderwerp.

IARU luidde al eerder noodklok: “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!”

In september 2020 luidde de IARU al de noodklok over WPT-EV: “In het belang van de toekomst van amateurradio moeten we de aandacht trekken van de nationale regelgevers. Dus wilt u alstublieft actie ondernemen?” Don staat klaar om de nationale verenigingen te helpen, mochten zij meer documentatie nodig hebben. “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!”

Discussie al lang gaande

De discussie over WPT-EV is al lang gaande. Wij publiceerden er in 2018 al over en in 2019 ging de discussie door. Met name bij de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) was de interferentie veroorzaakt door WPT-EV een belangrijk agendapunt voor radioamateurs.

Wat doet WPT-EV dan?

Het draadloos opladen van elektrische auto’s gebeurt met grote spoelen. Een daarvan op de grond onder het voertuig, de tweede in de auto. Door die spoelen wordt draadloos typisch zo’n 22 kW overgedragen. Dat gebeurt met een frequenties tussen 79 en 90 kHz. Technische en operationele standaarden voor WPT-EV zijn in ontwikkeling. De resultaten van vroege studies in Europa zijn neergelegd in CEPT ECC rapport 289: “Wireless Power Transmission (WPT) systems for electrical vehicles (EV) operating within 79-90 kHz band”. De boodschap uit genoemd rapport is duidelijk: radiocommunicatie-diensten, niet alleen radioamateurs, zien een grote bedreiging voor hun werk. En dat vanwege het verwachte hoge niveau van ongewenste uitstraling door WPT-EV. In het kort, het ziet er niet goed uit.

Emissies 30-45 dB boven huidig ruisniveau

In deze grafiek is te zien dat de door de CEPT en ITU gedefinieerde emissies op 10 m afstand zo’n 30-45 dB boven de huidige ruisniveaus liggen. Stel u daarbij een straat voor, waar om de 10 meter zo’n apparaat een auto staat te laden. Wat denkt u dat dat betekent voor de radio-ontvangst? Helaas vragen de WPT-EV-ontwikkelaars in CISPR om dit soort limieten. Limieten, die een ernstig negatieve invloed hebben op het radiospectrum.

WPT-EV-ontwikkelaars stellen, dat de huidige ruisniveaus al lang boven de ITU-R P.373-13-niveaus liggen. Maar uitgebreide metingen in Duitsland laten zien, dat genoemde niveaus voor het grootste deel nog steeds relevant zijn (zie ook Report 289).

Wat doen IARU en VERON?

IARU, die ook de VERON vertegenwoordigt, praat mee in discussies in CEPT, CISPR en ITU. Daar presenteren zij onderzoeken die duidelijk de bedreiging voor radiocommunicatie aangeven. De bezorgdheid wordt gedeeld door omroepen en mobiele, plaatsgebonden diensten. Ook sommige regelgevers in Europa delen deze zorgen. Helaas geldt dat niet voor de WPT-ontwikkelaars. Zij hebben slechts minimaal deelgenomen aan discussies om wijdverbreide schadelijke interferenties te voorkomen. De VERON is in gesprek met Agentschap Telecom, onze nationale regelgevende autoriteit.

Verder lezen