Radiostoring door draadloze oplaadstations

Storing draadloze oplaadstations

Draadloos oplaadstation  (Foto: Wikipedia)

De verwachting is dat radiostoring door draadloze oplaadstations zal toenemen indien normen niet worden aangescherpt. Dat is een direct gevolg van de toename van dit soort systemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toepassing van draadloze oplaadstation voor elektrische auto’s. De IARU-R1-voorzitter Don Beattie, G3BJ, zal volop aandacht geven aan dit onderwerp tijdens de volgende IARU-R1 Interim Meeting. Deze conferentie is op 27 en 28 april in Wenen.

Storing door draadloze oplaadstations voor elektrische auto’s

Ter voorbereiding van de conferentie schreef Don een artikel over draadloze oplaadsystemen. Hierin presenteert hij een impactanalyse van draadloze oplaadsystemen voor elektrische auto’s op de amateurradiocommunicatie. Hij focusseert daarbij op laadsystemen die werken in het bereik van 79 – 90 kHz. Dergelijk oplaadstations komen op veel plaatsen beschikbaar, bijvoorbeeld op openbare parkeerplaatsen, bij garagebedrijven en pompstation, maar ook bij woonhuizen. Vanwege dit laatste kan de afstand tot de installatie van een radioamateur zeer klein zijn, bijvoorbeeld minder dan 10 meter. Het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat dit vaak zal voorkomen.

Impactanalyse van Don Beattie

In zijn artikel waarschuwt Don voor ernstige verstoring van de radiocommunicatie voor radioamateurs in de buurt van draadloze oplaadstations. Zelfs oplaadstations die voldoen aan de huidige CEPT- en ITU-richtlijnen (SM.329-12), veroorzaken straks toch aanzienlijke hinder. Deze richtlijnen geven onder andere EMC-toleranties voor ongewenste straling binnen een afstand van 10 meter van de storingsbron. Don laat zien dat binnen deze richtlijnen storingsniveaus van 40 – 50 dB boven het gebruikelijke achtergrondruisniveau kunnen voorkomen. Voor radioamateurs is dat desastreus, omdat veel communicatie maar net boven het gebruikelijke ruisniveau plaatsvindt.

Ook laat Don zien dat de hinder zich niet beperkt tot 10 meter van een laadstation. Bijvoorbeeld op 10 Mhz kunnen de harmonischen afkomstig van een laadstation dat voldoet aan de ITU-richtlijn tot meer dan een kilometer sterker zijn dan het gebruikelijke achtergrondruisniveau. Dat betekent dus een aanzienlijke verslechtering van de radio-ontvangst, zelfs tot honderden meters verwijderd van zo’n laadstation.

Conclusie

Don Beattie concludeert dat draadloze oplaadstations voor elektrische voertuigen aanzienlijke en wijdverspreide schade aan het radiospectrum zullen veroorzaken, tenzij geschikte normen en limieten worden vastgesteld die aanzienlijk strenger zijn dan de huidige. De studie toont aan dat bestaande richtlijnen onvoldoende bescherming bieden. Daarom is een aanscherping van deze richtlijnen een essentieel onderdeel van de introductie van systemen voor draadloze energieoverdracht. Hiervoor is het nodig om de verantwoordelijke instanties te benaderen en te beïnvloeden. Tijdens de IARU-R1 Interim Meeting bespreken de deelnemers de mogelijkheden daartoe.