WPT-EV: IARU luidt noodklok over draadloze autoladers

draadloze lader voor auto

Draadloos oplaadstation (Foto: Wikipedia)

De voorzitter van de IARU-Regio-1 Don Beattie, G3BJ, luidt de noodklok over WPT-EV. WPT-EV staat voor Wireless Power Transmission for Electric Vehicles, draadloze autoladers met groot vermogen (denk dus 20 kW!). Don zegt: “De discussies over WPT-EV hebben een punt bereikt waar ze overgaan van de technische naar de politieke arena. Discussies met een nationale regelgever duiden erop, dat we nu actie moeten ondernemen op nationaal niveau. De amateurdienst, maar ook andere telecommunicatiediensten gaan de gevolgen van WPT-EV ondervinden.”

Laat je horen en doe het nu

Don gaat verder: “Ik vraag de verenigingen om hun nationale regelgever te schrijven en liefst in persoon uit te leggen waarom radioamateurs zo bezorgd zijn. Want door de lange oplaadduur bij WPT-EV, de locatie dicht bij huizen en de grote hoeveelheid geproduceerde harmonischen kan radiocommunicatie in de bebouwde omgeving heel erg moeilijk worden. Modellen laten zien dat dit ook geldt voor de wijde omgeving van een WPT-EV-installatie. Omroepen, stationaire en mobiele diensten delen deze zorgen. Daarvoor hebben ze input geleverd in Report 289.”

IARU luidt noodklok: “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!”

Don Beattie voegt daar nog aan toe: “In het belang van de toekomst van amateurradio moeten we de aandacht trekken van de nationale regelgevers. Dus wilt u alstublieft actie ondernemen?” Don staat klaar om de nationale verenigingen te helpen, mochten zij meer documentatie nodig hebben. “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!”

Discussie al lang gaande

De discussie over WPT-EV is al lang gaande. Wij publiceerden er in 2018 al over en in 2019 ging de discussie door. Met name bij de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) was de interferentie veroorzaakt door WPT-EV een belangrijk agendapunt voor radioamateurs.

Wat doet WPT-EV dan?

Het draadloos opladen van elektrische auto’s gebeurt met grote spoelen. Een daarvan op de grond onder het voertuig, de tweede in de auto. Door die spoelen wordt draadloos typisch zo’n 22 kW overgedragen. Dat gebeurt met een frequenties tussen 79 en 90 kHz. Technische en operationele standaarden voor WPT-EV zijn in ontwikkeling. De resultaten van vroege studies in Europa zijn neergelegd in CEPT ECC rapport 289: “Wireless Power Transmission (WPT) systems for electrical vehicles (EV) operating within 79-90 kHz band”. De boodschap uit genoemd rapport is duidelijk: radiocommunicatie-diensten, niet alleen radioamateurs, zien een grote bedreiging voor hun werk. En dat vanwege het verwachte hoge niveau van ongewenste uitstraling door WPT-EV. In het kort, het ziet er niet goed uit.

Emissies 30-45 dB boven huidig ruisniveau

 

WPT-EV: IARU luidt noodklok

In deze grafiek is te zien dat de door de CEPT en ITU gedefinieerde emissies op 10 m afstand zo’n 30-45 dB boven de huidige ruisniveaus liggen. Stel u daarbij een straat voor, waar om de 10 meter zo’n apparaat een auto staat te laden. Wat denkt u dat dat betekent voor de radio-ontvangst? Helaas vragen de WPT-EV-ontwikkelaars in CISPR om dit soort limieten. Limieten, die een ernstig negatieve invloed hebben op het radiospectrum.

WPT-EV-ontwikkelaars stellen, dat de huidige ruisniveaus al lang boven de ITU-R P.373-13-niveaus liggen. Maar uitgebreide metingen in Duitsland laten zien, dat genoemde niveaus voor het grootste deel nog steeds relevant zijn (zie ook Report 289).

Wat doen IARU en VERON?

IARU, die ook de VERON vertegenwoordigt, praat mee in discussies in CEPT, CISPR en ITU. Daar presenteren zij onderzoeken die duidelijk de bedreiging voor radiocommunicatie aangeven. De bezorgdheid wordt gedeeld door omroepen en mobiele, plaatsgebonden diensten. Ook sommige regelgevers in Europa delen deze zorgen. Helaas geldt dat niet voor de WPT-ontwikkelaars. Zij hebben slechts minimaal deelgenomen aan discussies om wijdverbreide schadelijke interferenties te voorkomen. De VERON is in gesprek met Agentschap Telecom, onze nationale regelgevende autoriteit.

Verder lezen