Voetnoot 23cm-band goedgekeurd tijdens de 7e plenaire vergadering van WRC-23

De Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC) van de Internationale Telecommunicatie-unie begon op 20 november. En duurt tot en met 15 december 2023 in Dubai, V.A.E. Dit met als doel spectrumkwesties te herzien die verband houden met het Internationale Radioreglement.
WRC ’s worden elke drie tot vier jaar gehouden en omvatten de toewijzingen voor amateur- en amateursatellietdiensten.

WRC

De agenda met onderwerpen die voor deze WRC moeten worden beoordeeld, werd vastgesteld bij de voltooiing van de laatste conferentie in 2019. Van primair belang voor de amateur- en amateursatellietdiensten is het zogenaamde agendapunt 9.1, onderwerp b. Dit agendapunt omvat het gebruik van de 23 cm-band door radioamateurdiensten. Ook het co-frequentiegebruik door verschillende systemen voor radionavigatiesatellietdiensten (RNSS) in de 1240 – 1300 MHz-band.

IARU

Het werk van IARU begon vier jaar geleden met een voorbereidende studie in ITU -R om dit agendapunt te behandelen en is uiteindelijk ten einde gekomen.
Onze gezamenlijke betrokkenheid bij de ITU -R-werkgroepen, studiegroepen en voorbereidende bijeenkomsten van de WRC zorgde ervoor dat de amateurdiensten naar behoren vertegenwoordigd waren tijdens de ontwikkeling van twee gepubliceerde ITU -R-rapporten, M.2513 en M.2532.
Deze werden gevolgd door een ITU -R-aanbeveling, M.2164, die de basis vormde voor de discussies op WRC-23.

WRC-23

Tijdens de WRC-23– beraadslagingen hebben alle betrokken partijen sterke standpunten naar voren gebracht.
Het resultaat is een goed onderbouwd compromis voor een voetnoot in het Radioreglement met betrekking tot de werking van amateur- en amateursatellietdiensten in het bereik van 1240 – 1300 MHz. Deze voetnoot herinnert overheden en amateurs aan de noodzaak om de primaire RNSS te beschermen tegen interferentie. Tevens biedt het richtlijnen voor overheden om beide diensten in dit deel van het spectrum te kunnen blijven opereren.
Het compromis is op 8 december formeel aangenomen door de plenaire vergadering van de Conferentie. Ook is er verder geen bespreking in de laatste week van de WRC.
Het IARU- team zet zijn werk voort op andere WRC- kwesties, waaronder de ontwikkeling van agenda’s voor toekomstige conferenties.

IARU- president Tim Ellam, VE6SH , merkte op:
“Dit is een zeer goed resultaat voor de amateurdiensten. Het besluit dat op de WRC-23 over dit agendapunt is genomen, verandert niets aan de tabel met toewijzingen. Ook wordt het door verwijzing naar M.2164 niet opgenomen in het Radioreglement. De toevoeging van een voetnoot die richtlijnen biedt aan overheden in het geval van interferentie met de RNSS is een goed regelgevend resultaat voor amateurs en de primaire gebruikers van deze band.”

De WRC stemde er ook mee in om Resolutie 774 te schrappen, die de kwestie afsluit en voldoet aan het agendapunt.

Lees ook de informatie op de blogpost van EI7GL en op de RSGB website.

Met dank aan Ronny ON6CQ

IARU- president Tim Ellam, VE6SH , bedankt Barry Lewis, G4SJH , voor zijn succes leidt hij IARU’s werk op het gebied van AI 9.1b. Kijkend naar (l-r) voorzitter van Werkgroep 5A Dale Hughes, VK1DSH , IARU vice-president Ole Garpestad, LA2RR , Tim Ellam, VE6SH , Barry Lewis, G4SJH , en IARU -secretaris Joel Harrison, W5ZN.