23cm-band en RNSS – compromissen noodzakelijk

In 2022 gaan de ITU-R en CEPT door met hun werk aan de 23cm band en de coëxistentie met de RNSS systemen (GALILEO, COMPASS, GLONASS, GPS…), dus waar zijn we nu en waar gaat het heen? Hierover bericht de voorzitter van IARU Region 1 Spectrum Affairs, Barry Lewis G4SJH. Hij doet verslag van het belangrijke werk dat de belangen van de Amateurdiensten in de 1240-1300 MHz-band verdedigt. Hij vindt voor de coexistentie van onze 23cm-band en RNSS compromissen noodzakelijk.

Propagatiemodellen

De IARU verstrekte al uitgebreide informatie over de toepassingen van de amateur- en amateursatellietdienst in de band 1240 – 1300MHz. Ook operationele kenmerken en gegevens die de dichtheid van actieve zendstations aangeven. Met daarnaast de drukste perioden waarin deze het meest waarschijnlijk operationeel zijn. Met behulp van deze gegevens maakte één CEPT-overheid een uitgebreide reeks propagatiemodelvoorspellingen. Daarbij dede ze een aantal aannames voor het gebruiksscenarios van zendamateurs (waaronder satellietverkeer en EME). Daaruit volgde een voorspelling van een “verstoord gebied” waarbinnen een amateurtransmissie de gedefinieerde beschermingsniveau van een RNSS-ontvanger kan overschrijden. Een ander lid van de ITU-R deed een kleinere reeks voorspellingen met hetzelfde model. Het ontvangen RNSS-interferentieniveau dat de RNSS kan tolereren (beschermingsniveau voor de ontvanger) is gebaseerd op door de ITU-R aanbevolen criteria. Dit hangt onder andere van af of de interferentiesignalen smalbandig of breedbandig zijn.

 

Het propagatiemodel voorspelt dat een gebied met interferentie zich kan uitstrekken tot enkele tientallen km (afhankelijk van het scenario), maar aan de uiteinden van het gebied is de kans dat het beschermingsniveau wordt overschreden zeer klein (1%) en voor slechts 50% van de locaties. Het model gaat echter alleen uit van een continue transmissie met vol vermogen.

Italië

Daarnaast is veel aandacht voor een interferentiegeval dat in Italië optrad. Dat was tussen een Italiaanse 23cm-bandrepeater en GALILEO-ontvangers in het nabijgelegen Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie in Ispra. Daar werkt men namelijk aan het ontwikkelen en testen van toepassingen van het GALILEO-systeem. Ze documenteerden een effect van verkeer via deze zeer lokale repeater (op 12,5 km afstand) op drie verschillende GALILEO-ontvangers. Deze studie suggereert dat de bandbreedte van RNSS-ontvangers een rol kan spelen bij het mogelijk maken van coëxistentie. Maar men rapporteert verder niets dat kan helpen bij het ontwikkelen van criteria voor coëxistentie. Men meldt niet hoe de ontvangers falen, behalve de verslechtering van de C/N. Dit ene geval wordt vaak aangehaald als het “bewijs” dat interferentie kan optreden.

Conclusies uitwerken

Momenteel werkt men de conclusies verder uit in ITU-R en CEPT. De IARU gaat door met haar werk om ervoor te zorgen dat men deze resultaten plaats in een reële wereldcontext om te begrijpen wat zij impliceren met betrekking tot succesvolle coëxistentie.

Amateuruitzendingen vallen vrijwel overal in de band samen met de RNSS-ontvangers van het ene of het andere systeem. Het is daarom duidelijk dat elke RNSS-ontvanger open staat voor elke transmissie van amateurs op dezelfde frequentie. Ook kan een zendamateur op geen enkele manier weten waar of wanneer een gebruiker van RNSS-diensten actief is. Daarom stelt de IARU zich op het standpunt dat voor de ontwikkeling van succesvolle richtlijnen voor coëxistentie enkele compromissen nodig zullen zijn.

23cm-band en RNSS – compromissen noodzakelijk

Naarmate de werkzaamheden in 2022 vorderen, moeten deze compromissen duidelijk worden. Dan weet de amateurgemeenschap hoe zij adequaat kan reageren op een manier die het mogelijk maakt dat onze diverse reeks toepassingen zich kan blijven ontwikkelen. Maar dat tegelijkertijd de mogelijke verstoring van RNSS-diensten tot een minimum wordt beperkt. Naar verwachting zullen de internationale standpunten over de ITU-R studies zich halverwege dit jaar moeten uitkristalliseren om het tijdschema voor de voorbereidende werkzaamheden voor de WRC-23 te kunnen halen. In deze standpunten zullen waarschijnlijk technische en operationele maatregelen staan die dan van toepassing zijn op de amateur- en amateursatellietdiensten en die in de radioreglementen kunnen worden geformaliseerd.

Terwijl de studieactiviteiten naar conclusies toewerken, is het van vitaal belang dat de nationale verenigingen contact opnemen met hun nationale regelgevende instanties om ervoor te zorgen dat zij het belang van deze band voor de radioamateurgemeenschap begrijpen en horen.

Bron: IARU-R1