Bandbreedtelimieten vervangen symboolsnelheden op Amerikaanse HF-banden

Bandbreedtelimieten vervangen symboolsnelheden op de Amerikaanse HF-bandenDe ARRL bericht dat in Amerika bandbreedtelimieten de oude vertrouwde symboolsnelheden gaan vervangen op de HF-banden. Voor andere banden staat men open voor commentaar.

De Federal Communications Commission (FCC) heeft vorige maand nieuwe regels gepubliceerd die deze symboolsnelheidsbeperkingen op de HF-banden vervangen door een bandbreedtelimiet van 2,8 kHz. De nieuwe regels worden van kracht op 8 januari 2024.

Uitzondering voor 60 meter

De banden en bandsegmenten waarop de wijziging van de regels betrekking heeft, zijn de banden die zijn toegestaan voor datatransmissie tussen 160 en 10 meter. Maar wel met uitzondering van 60 meter (waar geen wijziging is aangebracht).

Bij het goedkeuren van een bandbreedtelimiet in plaats van de baudrate-limiet was de FCC het eens met ARRL dat enige beperking noodzakelijk is. Het argument is alsvolgt geformuleerd:

Deze beperking is noodzakelijk omdat zonder een baudrate- of bandbreedtelimiet, datastations die een grote hoeveelheid spectrum gebruiken voor een enkele emissie dit zouden kunnen doen ten nadele van gelijktijdig gebruik door andere stations die smalbandige emissiemodi gebruiken”.

Snellere en modernere modi

De ARRL pleit al lange tijd voor deze verandering. De stap stelt datacommunicatie voor amateurs open voor snellere en modernere modi. En het herstelt de stimulans voor amateurs om te experimenteren met snellere en efficiëntere datamethoden en deze te ontwikkelen.

Voorheen verkreeg de ARRL van geval tot geval ontheffingen van de symboolsnelheidsregels om communicatie te vergemakkelijken tijdens situaties zoals orkaanbestrijding. Deze vertragingen worden nu opgeheven. Hierdoor kunnen oefeningen worden uitgevoerd met de snellere modes. En zo kan ook sneller worden gereageerd wanneer dat nodig is.

FCC vraagt om commentaar

De FCC heeft ook om commentaar gevraagd over het opheffen van soortgelijke symboolsnelheidsbeperkingen in de regels voor 135,7 – 137,8 kHz (2200-meter band), 472 – 479 kHz (630-meter band), en de Very High Frequency (VHF) en Ultra High Frequency (UHF) banden.

De VHF-banden met baudsnelheden zijn de 6-meterband, de 2-meterband en de 1,25-meterband. De enige UHF-band met een baudsnelheid is de 70-centimeterband (420 – 450 MHz). In de “Further Notice of Proposed Rule Making” (FNPRM) wordt voorgesteld om de bestaande bandbreedtelimieten in de regels van de Commissie voor deze VHF- en UHF-banden te handhaven. Maar er wordt om commentaar gevraagd over de vraag of deze moeten worden gehandhaafd. En zo ja, of de bandbreedten moeten worden gewijzigd.

De Commissie vraagt ook om commentaar over de vraag of bandbreedtelimieten moeten worden aangenomen voor toepassing op de 2200- en 630-meterbanden. En zo ja, wat een geschikte bandbreedtelimiet zou zijn.

In het FNPRM wordt de (Amerikaanse) burger gevraagd commentaar te geven op deze aanvullende kwesties. De commentaarperiode loopt tot 8 januari 2024. Antwoorden op opmerkingen moeten uiterlijk 22 januari 2024 binnen zijn. Als de wijzigingen later worden goedgekeurd, zullen de regels op dezelfde manier van kracht worden als voor de andere banden. Dus na kennisgeving en publicatie in het Federal Register.

Bron: ARRL