Let in België op als je in de auto een mobiel apparaat met scherm hanteert

Let in België op als je in de auto een mobiel apparaat met scherm hanteert

Let in België op met het gebruik van mobiele apparatuur in de auto tijdens het rijden!

Soms rijden Nederlandse radioamateurs door België, bijvoorbeeld op weg naar een vakantiebestemming of anderzijds op weg naar een evenement. Zo vindt bijvoorbeeld DIRAGE plaats op 1 april in Diest. Op 6 april is er het BIPT morse examen.

In België staan strenge straffen op het gebruik van de smartphone achter het stuur. Dezelfde wetgeving geldt eveneens voor het gebruik van een mobiele transceiver in de auto. Wie betrapt wordt riskeert een hoge boete.

Het parket gaat strenger optreden

In de pers lazen we onlangs dat het parket in een aantal Belgische provincies strenger gaat optreden tegen het gebruik van de smartphone achter het stuur. De smartphone gebruiken achter het stuur is immers één van de grote oorzaken van zware verkeersongevallen. Volgens studies is er in acht procent van de dodelijke verkeersongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dit 50 doden en 4.500 gewonden op jaarbasis in België. Het parket wil zo een duidelijk signaal geven en bijdragen aan een veilig verkeer.

Iedereen weet inmiddels dat het gebruik van de smartphone achter het stuur streng verboden is, tenzij het toestel in een geschikte houder zit. Het is een zware overtreding die kan leiden tot een geldboete, een rijverbod en ook de intrekking van het rijbewijs. Het is ook erg gevaarlijk, want het gebruik van de smartphone achter het stuur verhoogt het risico op ongevallen door afleiding.

Daarom is het absoluut een noodzaak om je toestel voor het vertrek in de houder te doen en te verbinden met je auto. Zo kan je je beter concentreren op de weg en veiliger rijden.  Het is dus noodzakelijk je gps of muziek in te stellen en je toestel niet te manipuleren tijdens het rijden.

Intrekken rijbewijs

Het parket in een aantal Belgische provincies gaat vanaf 1 februari 2024 systematisch het rijbewijs voor 15 dagen intrekken als een bestuurder de smartphone gebruikt terwijl hij of zij rijdt. Dit liet een woordvoerder onlangs in een persbericht weten. Deze beslissing is genomen omdat af en toe een actie voeren niet blijkt te volstaan, aldus nog het parket. Ook in de andere provincies gaan politiediensten en parket strenger optreden tegen gebruik van de smartphone achter het stuur.

Let in België op als je in de auto een mobiel apparaat met scherm hanteertLet dus zeker goed op als je één of ander mobiel apparaat met een scherm hanteert in de auto. Of met andere woorden: bedien nooit je 2 meter / 70 cm portofoon of een soortgelijk mobiel toestel achter het stuur. Voor radioamateurs is dit erg belangrijk. Ook het gebruik van deze mobiele toestellen achter het stuur geven namelijk aanleiding tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs wanneer deze niet in de daarvoor bestemde vast in de auto gemonteerde houder zitten. Pas dus op voor het onbewust hanteren van de microfoon van je mobiele transceiver. Een portofoon in de hand, of een (draadloze) microfoon met display zijn niet toegestaan.

Zet je gsm alsook je 2 meter / 70 cm transceiver op stil of niet-storen voor je vertrekt. Zo kunnen binnenkomende meldingen je helemaal niet meer afleiden.  Gebruik je een gsm-toestel, een gps-toestel of ander mobiel scherm, bijvoorbeeld voor navigatie? Dan moet het toestel altijd in een vaste houder zitten die aan de auto is bevestigd.

Dit is wettelijk verplicht. En deze vaste houder mag het zicht niet belemmeren. Zet je andere meldingen uit voor je vertrekt. Je ogen blijven zo altijd op de weg gericht en je ziet tijdig alles wat er rondom jou gebeurt. Zo hou je eveneens je handen de hele rit aan het stuur en je rijdt meer ontspannen en een pak veiliger met volle focus op de weg.

Een zeer hardnekkige gewoonte

Politiediensten hebben in de Belgische provincie Limburg de afgelopen jaren geregeld een actie gevoerd tegen gsm-gebruik achter het stuur. En telkenmale werden heel wat bestuurders betrapt. “Dat bevestigt ons vermoeden dat we te maken hebben met een zeer hardnekkige gewoonte en dat af en toe actie voeren niet zal volstaan om gedragsverandering te voorkomen.“, zo luidt het bij het Limburgse parket.

Daarom hebben politiediensten beslist voortaan systematisch over te gaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs als iemand betrapt wordt op het gebruik van de smartphone achter het stuur. Een bestuurder die een mobiel apparaat hanteert terwijl hij of zij aan het rijden is, zal vanaf 1 februari 2024 zijn of haar rijbewijs onmiddellijk 15 dagen moeten inleveren, waarna een boete volgt.

Aanvullende informatie

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ voor dit artikel.


Naschrift en toelichting Belgische Dienst Verkeersreglementering

Een Belgische professional in draadloze telecomminicatie heeft na de publicatie van de betreffende wettekst contact opgenomen met de Federale Politie in België en die verwezen door naar de FOD Mobiliteit. Deze laatsten is de volgende vraag gesteld:

Een ‘walkie-talkie’ lijkt me te vergelijken met het manipuleren van een GSM toestel dus daarvoor veronderstel ik dat het gebruik niet is toegestaan.
Echter voor het gebruik van een microfoon die verbonden is met een vaste radio-zendontvanger vind ik geen verwijzing in de wetteksten. De microfoon is geen GSM en heeft ook geen display (de wettekst vermeld deze criteria).
Mag ik hieruit afleiden dat het toegelaten blijft om een microfoon van een vast radio zend-ontvanger te gebruiken ? 

Het antwoord dat hierop binnenkwam van de juridische dienst van de FOD Mobiliteit gaat alsvolgt:

Volgens ons kan het microfoon niet los gezien worden van het radiotoestel zelf. Indien het radiotoestel een display heeft, dan moet het toestel vast met het voertuig verbonden zijn of zich in een hiervoor bestemde houder bevinden. Dan is het gebruik van een microfoon toegestaan.

Attaché-Jurist, Dienst Verkeersreglementering

Echter, hou er altijd rekening mee dat zelfs wanneer je apparatuur en bediening aan alle wettelijke eisen voldoet, een politieagent altijd kan beoordelen dat jouw gebruik van deze apparatuur jouw rijgedrag negatief beïnvloed. En dan volgt toch die zware boete…