ON Contest 2018 reglement

ON Contest 2018; Reglement voor niet-ON stations

ON Contest 2017; Reglement voor niet-ON stationsHet gewest Mechelen (MCL) van de UBA nodigt alle amateurs uit deel te nemen aan de ON Contest 2018.

 • 7 oktober 2018: van 6 tot 9 UTC : 80 m SSB. Gewijzigde tijd
 • 14 oktober 2018: van 5.30 tot 8 UTC : 80 m CW. Gewijzigde tijd
 • 14 oktober 2018: van 8 tot 10 UTC : 6 m Fone en CW. Gewijzigde tijd
 • 21 oktober 2018: van 7 tot 10 UTC : 2 m Fone en CW. Gewijzigde tijd

Reglement

 • Men mag enkel ON stations werken.
 • Uit te wisselen code : RS(T) + QSO nummer vanaf 001.
 • De ON stations geven ook nog de afkorting van hun UBA gewest, vb: 59001 MCL
 • Elk QSO met een Belgisch station telt voor 3 punten.
 • De vermenigvuldiger is de som der verschillende gewerkte UBA gewesten.
 • In elk contestdeel ontvangen de winnaars van elk land een getuigschrift, als ze minstens 25 geldige QSO’s in de contest gemaakt hebben.
 • De logs in Cabrillo formaat moeten ten laatste 3 weken na de contest verzonden worden naar:

Welters Leon ON5WL
Borgstraat 80
B 2580 Beerzel
Belgie

e-mail : ubaon@uba.be