23 cm band en satellietnavigatie: IARU update

IARU-R1-logoIn de periode 20-29 oktober 2021 heeft de IARU zich verder beziggehouden met de voorbereidende werkzaamheden voor WRC-23 agendapunt 9.1b in ITU-R Working Party 4C (WP4C). Dit betreft onderzoek naar de co-existentie van radioamateurs in de 23 cm band en satellietnavigatie.

Verschillende configuraties simuleren

De werkgroep bestudeert simulaties verstrekt door twee overheden. Die maken een schatting van het interferentiegebied dat rond een 23cm-zender voor amateurs zou kunnen bestaan. Er wordt een aantal configuraties van amateurstations bestudeerd. Die worden aangeduid als “Home Station 1”, “Home Station 2” en “Permanent Station” (b.v. Repeater Station) op basis van door de IARU ontwikkelde en bijgedragen kenmerken.

Zowel smalbandige als breedbandige emissies worden in aanmerking genomen. Voorts zijn twee scenario’s opgenomen waarin “Home Station 1” met antenne-uptilt opereert als een amateursatellietopstraalstation en waarin “Home Station 2” met antenne-uptilt opereert als een E-M-E station.

Meer representatieve stationsparameters

23 cm band en satellietnavigatie coexistentieDe IARU-vertegenwoordigers hebben bijgedragen tot een off-line e-maildiscussie om ervoor te zorgen dat de gebruikte parameters voor amateurstations representatiever zijn dan die welke in de oorspronkelijke bijdragen waren voorgesteld. Op basis van deze besprekingen zijn de studies tijdens de vergadering herzien. Vervolgens is dit verwerkt in het ontwerp-werkdocument. De tussentijdse resultaten laten interferentieafstanden zien tot enkele kilometers. Dit is uiteraard afhankelijk van de antenne en het gebruikte vermogen. De werkzaamheden in verband met deze studies gaan tijdens de volgende bijeenkomst door.

Meetcampagnes 23 cm band en satellietnavigatie

Andere meetcampagnes onderzoeken het effect van offsetting van de zendfrequentie van diverse amateursignalen ten opzichte van de middenfrequentie van het RNSS-signaal. Dit geldt ook voor het effect van de bandbreedte van de RNSS-ontvanger.

De IARU tracht ervoor te zorgen dat de amateurdiensten realistisch vertegenwoordigd zijn in de studies naarmate deze vorderen en consistent blijven met de in WP5A ontwikkelde informatie. Het blijft van vitaal belang dat de nationale amateurgemeenschappen hun standpunten over het belang van deze band op een geconsolideerde en consistente manier aan hun nationale regelgevende instanties kenbaar maken.

ITU

Het werk aan de coexistentie van de 23 cm band en satellietnavigatie zal het hele jaar doorgaan. Zowel in ITU-R als in de regionale telecommunicatieorganisaties. De IARU zet zich in om ervoor te zorgen dat elke groep het standpunt van de amateurs over deze belangrijke microgolfband hoort.

Het samenvattend verslag van de vergadering van WP4C staat hier. De parallelle werkzaamheden in CEPT SE40 volgen de activiteiten in de ITU-R en bevinden zich in een vergelijkbaar ontwikkelingsstadium. Dit valt ook onder de bevoegdheid van de R1 SRLC.

Bron IARU regio 1 https://iaru-r1.org/