IARU-R1 2020 dag 5: toekomst van amateurradio, QSL-bureau en morse cultureel erfgoed

Op IARU-R1 2020 dag 5: toekomst van amateurradio, QSL-bureau en morse cultureel erfgoed

Commissie Algemene zaken

Weliswaar vergaderde alleen Algemene Zaken (C3) vandaag, maar er kwam veel aan de orde. Zoals de toekomst van amateurradio: hoe verjongen we de verenigingen met hulp van de kennis en kunde van de bestaande leden. Daarnaast was ook het QSL-bureau een belangrijk onderwerp. Veel kleinere verenigingen worstelen namelijk met de steeds hogere posttarieven. Maar een voorstel van de DARC kan hier misschien uitkomst bieden. Daarna kwam ook de ondersteuning van Afrikaanse landen met het ontwikkelen van een radioamateurdienst ter sprake. Tenslotte morse als wereldwijd immaterieel erfgoed, uit te werken in een nieuwe werkgroep binnen HF (C4).


Lees meer…

Van 11-16 oktober 2020 houdt de IARU-R1 haar driejaarlijkse vergadering. Online, omdat de pandemie de in-persoonvergadering in Novi Sad onmogelijk maakt.

Het beleid voor de komende jaren wordt hier namelijk besproken.

Dat in het licht van de opgave waar we voor staan: interesseren van de jeugd, behoud van spectrum, nieuwe licentieregels, nieuwe technieken.

Maar ook vernieuwing van de organisatie van de IARU zelf. Omdat dit gaat over de toekomst van onze hobby. Houd hier dus het nieuws in de gaten!

Dag 4: HF-bandplannen, storingsbronnen en algemene zaken

HF

IARU-R1 2020 dag 4

Don Beattie G3BJ, Algemeen Voorzitter IARU-R1

Op de vierde dag van de IARU-R1-vergadering kwamen in de commissie C4 (HF) vooral de bandplannen aan de orde, evenals ruimte voor breedbandige toepassingen in de 10m-band. Maar ook wereldwijde harmonisatie.
Lees meer…

Algemene zaken

In deze commissie stonden de rapportages over de afgelopen jaren centraal. Onder andere van hogesnelheidstelegrafie, ARDF, noodcommunicatie, en ARSPEX.
Lees meer…

EMC

De EMC-commissie behandelde op dag 4 onder andere het draadloos laden van elektrische auto’s (WPT-EV). Ook digitale stoorbronnen en het cumulatieve effect op het ruisniveau op onze banden kwamen aan bod. Wist u dat het rekenmodel nog uitgaat van één enkele storingsbron op 10 m afstand? Daarnaast was er ook aandacht voor het ruismeetproject van de DARC en de SARL (Zuid-Afrika).
Lees meer…


Algemene zaken (C3)

Toekomst

De SARL stelt voor om een werkgroep technologie op te richten. Die moet zich richten op het creëren van mogelijkheden tot samenwerking tussen radioamateurs en wetenschappers en andere technologie-georiënteerde mensen. Dit moet leiden tot projecten die amateurradio bevorderen, maar ook mogelijkheden bieden voor jonge mensen om radioamateur te worden. De commissie vindt het jammer dat dit voorstel pas in de vergadering waarin de deelnemers elkaar weer in persoon ontmoeten, ergens in 2021, aan bod komt. Daarom wordt nu al een werkgroep opgestart die de precieze opdracht gaat bepalen. Dat moet eind 2020 klaar zijn, waarna het Executive Committee de volgende stap bepaalt.

QSL-bureau

Er is naar aanleiding van een voorstel van de DARC uitgebreid over het functioneren van QSL-bureaus gesproken. De DARC biedt de mogelijkheid aan om QSL-kaarten via hun service te laten sorteren en versturen. Dat kan voor sommige kleinere IARU verenigingen een uitkomst bieden omdat zij niet altijd snel aan een gewenst aantal kilo’s (QSL) kaarten komen om tegen een goedkoper tarief kaarten te sturen. Via de DARC kan dat sneller gaan. Het ingediende voorstel is nu zo geformuleerd dat de DARC haar service in algemene zin aanbiedt.

Support of the Amateur Radio Service STARS

Ook de activiteit van de werkgroep Support of the Amateur Radio Service (STARS) is uitvoering besproken. Deze werkgroep richt zich op gebieden binnen IARU-R1 waar weinig tot geen amateurradio-activiteit is. Bijvoorbeeld in Afrika geeft deze werkgroep veel ondersteuning. In sommige landen is ook interesse om het amateurradio vanuit de overheid te ondersteunen. Zelfs in Somalië, waar het politiek gezien tamelijk onrustig is, toont men interesse. Er is daar bijvoorbeeld sprake van het opzetten van een clubstation. Concluderend is er veel waardering voor dit werk, dat voortgezet wordt onder een nieuwe voorzitter.

ARDF – radiovossenjacht

Er is een IARU-R1-ARDF-contest (Amateur Radio Direction Finding, radiovossenjacht). In het bijzonder om naar buiten toe duidelijker te maken dat het om een Europese ARDF-contest gaat, is intussen een nieuwe naam voorgesteld: IARU-R1 European Open Championship in ARDF.

Morse immaterieel erfgoed

Een voorstel uit de IARU-R1-conferentie in 2011 in Suncity, Zuid-Afrika staat opnieuw op de agenda. Dat voorstel behelst het tot immaterieel erfgoed te laten verheffen van CW. Daar is in de loop der jaren namelijk weinig aandacht aan besteed. In Nederland is de VERON er dus wel in geslaagd om die aantekening te krijgen (in 2015 is het document getekend en recentelijk verlengd). België heeft de nominatie al rond voor Vlaanderen en het Duitssprekende gedeelte. In Wallonië is dat nog niet zover. Besloten is om dit voorstel nu in C4 (HF) in een werkgroep neer te leggen met de bedoeling dat binnen enkele jaren CW als immaterieel erfgoed op de UNESCO-lijst staat.

Deze C3-vergadering was de laatste commissievergadering. Het secretariaat gaat de documenten ordenen en op de server plaatsen, zodat ze voor iedereen beschikbaar komen.

Remy Denker (PA0AGF)

Afkortingen van internationale organisaties

CEPT  Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications

CISPR  Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques – International Special Committee on Radio Interference

ETSI  European Telecommunications Standards Institute

IARU  International Amateur Radio Union

ITU Internationale Telecommunicatie Unie

Contactpersonen Nederland

C3 General administration: Remy F.G. Denker, PAøAGF, voorzitter@veron.nl

C4 HF: Sjoerd Ypma, PAøSHY, voorzitter.trafficbureau@veron.nl

C5 VHF en hoger: Rob Hardenberg, PE1ITR, voorzitter.vhf-en-hoger@veron.nl

C7 EMC: Jan Jansen, PAøJMG, PA0JMG@veron.nl

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?