Standpunt VERON over het Franse voorstel voor de 2m-band

Eerder berichtten wij al over het voorstel van de Franse overheid om de primaire toewijzing van de 2m-band aan de radioamateurs ter discussie te stellen. Frankrijk kwam namelijk in juni, tijdens de laatste CEPT-bijeenkomst in Praag, met het voorstel om een studie te doen naar frequentietoewijzingen voor bepaalde luchtvaarttoepassingen (AMS, Aeronautical Mobile Services). Daarbij is de 2m-band één van de gesuggereerde frequentiebanden.

Hierover is internationaal onder radioamateurs ongerustheid ontstaan. De CEPT-vergadering kwam overigens niet tot een besluit over het voorstel, maar schoof het onderwerp door naar de volgende bijeenkomst in augustus.

Terechte bezorgdheid

Ook onder de meer dan 12.000 Nederlandse radioamateurs is er onrust. Remy Denker (PA0AGF), algemeen voorzitter van de VERON, begrijpt dat maar al te goed: ”Ik kan mij de bezorgdheid en zelfs verontwaardiging van veel radioamateurs heel goed voorstellen. De 2m-band is voor radioamateurs de belangrijkste VHF-band, die voor veel verschillende activiteiten wordt ingezet. Voor veel amateurs is het de band waarop zij met de hobby startten. Vrijwel ieder van hen beschikt over de mogelijkheden om op  2 meter uit te komen. Daarnaast fungeert de band ook als een soort springplank naar de hogere banden. Dat er onrust ontstaat wanneer de Franse overheid de toewijzing van deze band ter discussie stelt, is niet meer dan logisch.”

De VERON zal zich dan ook tot het uiterste inspannen om de primaire toewijzing van de 2m-band aan de amateurdienst te verdedigen, stelt Denker. ”Eerder hebben wij Agentschap Telecom (AT) al naar haar zienswijze over het Franse voorstel gevraagd. Inmiddels hebben we AT ook in een brief het belang van de 2m-band voor de amateurdienst uitgelegd. We beëindigen die brief met het uitdrukkelijke verzoek om in augustus het Franse voorstel af te wijzen.”

Het besluitvormingsproces

Momenteel worden de onderwerpen voor de agenda van de World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) voorbereid. Tijdens de komende WRC-19 in Sharm el-Sheikh (Egypte) wordt die agenda definitief vastgesteld. Het Franse voorstel om een studie te doen naar frequentietoewijzingen voor bepaalde luchtvaartdiensten staat nog niet op de agenda en dus ook niet op die van de WRC-23.

CEPTDat gebeurt pas als de voorbereidende CEPT-bijeenkomst in augustus akkoord gaat. Daartoe dienen tenminste tien van de 48 CEPT-landen voor het voorstel te stemmen en mogen er niet meer dan zes tegen zijn. Tijdens de CEPT-bijeenkomst (CEPT Project Team A) in Praag werd het Franse voorstel voor het eerst besproken. Alleen de Duitse afvaardiging maakte toen duidelijk tegen te zijn.

Dat betekent overigens niet dat de andere landen het voorstel omarmen. De Franse overheid had namelijk pas vlak voor de vergadering in Praag de 2m-band toegevoegd. Andere Europese landen hadden daardoor niet echt de gelegenheid om intern het gewijzigde voorstel te bespreken, laat staan om een positie te bepalen.

Als de CEPT-vergadering in augustus akkoord gaat, dan komt het onderwerp op de agenda van de WRC-19. Mocht men daar ook akkoord gaan, dan zal de studie naar de frequentietoewijzingen, inclusief de 2m-band, starten. Tijdens de WRC-23 zal men dan de resultaten van die studie bespreken en de eventuele besluiten nemen. Mogelijke consequenties voor de toewijzing van de 2m-band weten we dus pas op dat moment, tenzij het voorstel eerder wordt weggestemd.

Reactie IARU

De International Amateur Radio Union (IARU) wendt inmiddels al haar invloed aan om de primaire toewijzing van de 2m-band te behouden voor de radioamateurs. De IARU is daartoe onder andere in de gelegenheid omdat zij deelneemt aan de vergaderingen van de CEPT. Daardoor kan zij ter plekke de belangen van radioamateurs verdedigen.

Ook via de aangesloten nationale radioamateurverenigingen, zoals de VERON, probeert zij de nationale telecomdiensten ervan te overtuigen om de 2m-band exclusief voor de amateurdienst te behouden. Deze nationale telecomdiensten, in Nederland is dat Agentschap Telecom, kunnen immers in augustus hun stem uitbrengen tijdens de CEPT-bijeenkomst. Slechts zeven tegenstemmen zijn nodig om het voorstel van tafel te krijgen.

Over Agentschap Telecom, CEPT, ITU en WRC

Op wereldniveau worden frequentiebanden toegewezen aan bepaalde diensten, waaronder de amateurdienst. Dat gebeurt binnen de International Telecommunication Union (ITU), een organisatie van de Verenigde Naties. De ITU organiseert ongeveer om de vier jaar een World Radiocommunication Conference (WRC). Zo wordt van 28 oktober tot 22 november van dit jaar de World Radiocommunication Conference 2019 gehouden. Tijdens deze conferenties worden studies naar frequentietoewijzingen besproken en toewijzingen uiteindelijk vastgesteld.

Op Europees niveau maken de Europese Unie (EU) en de European Conference of Post and Telecommunications Administrations (CEPT) afspraken over de verdeling van frequenties. De CEPT kent 48 deelnemende landen. Agentschap Telecom neemt namens het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken deel. De CEPT behandelt onder andere voorstellen van individuele lidstaten. Zo gebeurt dat ook met het huidige voorstel van de Franse overheid. Indien de lidstaten tot overeenstemming komen, kan zo’n voorstel als gezamenlijk CEPT-voorstel ingediend worden bij een WRC.

Meer informatie