Bespreking 2m- en 23cm-band op CEPT-bijeenkomst

2m-band CEPTVan 17 tot 21 juni was er een voorbereidende vergadering van de CEPT, waar onder andere de toewijzing van de 2m-band aan radioamateurs aan de orde kwam. De IARU-R1 was tijdens deze bijeenkomst eveneens vertegenwoordigd. De vergadering besprak de volgende twee onderwerpen die voor radioamateurs van serieus belang zijn:

  1. Onderzoek naar de onderlinge interferentie tussen radioamateurs en het Galileo-navigatiesysteem als gevolg van het gezamenlijk gebruik van de 23cm-band (1240 – 1300 MHz)
  2. Het voorstel van Frankrijk om een ​​reeks frequenties voor toekomstige luchtvaarttoepassingen te overwegen, inclusief de 2m-band.

Interferentie op de 23cm-band

Het eerste onderwerp betreft een studie naar interferentie tussen radioamateurs en het Galileo-navigatiesysteem. Vanaf 2020 komt het Galileo-navigatiesysteem wereldwijd beschikbaar. Galileo is het Europese antwoord op het Amerikaanse GPS-systeem. Omdat dit systeem voor de communicatie gebruik maakt van de 23cm-band, is er een serieuze kans op interferentie met het verkeer van radioamateurs. Op dit moment lopen er al onderzoeken in gespecialiseerde CEPT-fora naar deze interferentie.  De volgende CEPT-bijeenkomst, in augustus, zal besluiten of dit onderwerp wordt ingebracht tijdens de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19). De bedoeling is dan dat de WRC-19 besluit om het interferentie-onderzoek internationaal voor te zetten tot aan de World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)Tijdens de WRC-23 zouden dan de richtlijnen voor het gezamenlijk gebruik van de 23cm-band moeten worden vastgesteld.

De IARU ondersteunt dit onderzoek en zal dat blijven doen. Zij is van mening dat dit de meest efficiënte manier is om richtlijnen te ontwikkelen over hoe het Galileo-systeem en radioamateurs op een goede manier de 23cm-band kunnen delen.

2m-band ook voor luchtvaarttoepassingen?

Over het tweede onderwerp berichtten wij al eerder. Het betreft een verzoek van Frankrijk om als CEPT een gezamenlijk agendavoorstel in te dienen voor de WRC-19. Dat agendapunt stelt een studie voor naar frequentietoewijzingen voor bepaalde luchtvaarttoepassingen. Het verontrustende voor radioamateurs is dat de voorgestelde frequenties ook de 2m-band omvatten. Na de studie zouden dan op de WRC-23 de besluiten genomen moeten worden. Dan zou ook duidelijk worden of er iets zou veranderen aan de primaire toewijzing van de 2m-band aan radioamateurs.

De aanwezige overheidsdiensten keurden overigens het voorstel van Frankrijk niet sterk af. Er is echter ook geen besluit genomen om het verzoek in te willigen. Verdere bespreking van het onderwerp gebeurt tijdens een vergadering van de CEPT Conference Preparatory Group (CPG), in augustus.

Standpunt van de IARU

De IARU maakt zich ernstig zorgen over dit voorstel van Frankrijk. Zij zal zich sterk inspannen om de belangen van radioamateurs te verdedigen en zal daarbij steun zoeken bij de autoriteiten.

De 2m-band is wereldwijd op primaire basis toegewezen aan amateur- en amateur-satellietdiensten. Het is de enige wereldwijd geharmoniseerde VHF-band voor de amateur- en amateur-satellietdienst. Daarom is het een belangrijk en veelgebruikt onderdeel van het amateurspectrum.

De 2m-band kent veel gebruikers en systemen, zowel op vaste locaties als ook mobiel. Behalve communicatie via de troposfeer, kent de 2m-band communicatie via onder andere repeaters, EME-verbindingen, satellieten, sporadische E-reflecties, Aurora en zelfs van en naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Om deze toepassingen te realiseren is er een grote variëteit aan commerciële en experimentele apparatuur ontwikkeld. Daaronder bevinden zich ultra-gevoelige versterkers, Software Defined Radio, maar bijvoorbeeld ook zenders met grote uitgangsvermogens om verbindingen via de maan (EME) mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen rondom de 2m-band zijn voor een belangrijk deel een gevolg van de primaire toewijzing van deze band aan de amateurdienst. Het is daarom van groot belang dat deze primaire toewijzing gehandhaafd blijft.

Interferentie door luchtvaarttoepassingen

Door de hoogte waarop vliegtuigen zich bevinden hebben radiosignalen vanaf deze vliegtuigen een relatief groot bereik. Hierdoor is het heel wel mogelijk dat radioamateurs storing ondervinden tot een straal van 1.000 km rond één enkel vliegtuig.

Acties van de IARU

De IARU zal binnenkort dit onderwerp met aangesloten verenigingen (waaronder de VERON) en andere geïnteresseerde partijen bespreken. Daarbij zal zij vragen om het Franse voorstel ruim vóór de CEPT-CPG-vergadering in augustus met hun nationale telecomdiensten te bespreken. De nationale telecomdienst in Nederland is overigens Agentschap Telecom.

Frankrijk probeert nu via de CEPT haar voorstel voor de 2m-band op de agenda van de WRC-19 te krijgen. Het kan zijn dat Frankrijk ook zal proberen om steun te zoeken bij andere regionale telecomorganisaties (RTO’s). Daarom zal de IARU zich niet beperkingen tot de CEPT-landen als het gaat om het verstrekken van informatie over hoe de toewijzing van de 2m-band aan radioamateurs verdedigd kan worden bij nationale telecomdiensten.

Standpunt van de VERON

De VERON deelt de zorgen van de IARU, onderschrijft haar analyse en ondersteunt de acties van de IARU dan ook van harte. Inmiddels is Agentschap Telecom (AT) gevraagd naar haar zienswijze in deze zaak. Afhankelijk van het antwoord van AT bepaalt de VERON haar verdere strategie.

Meer informatie

Het verslag van de CEPT-bijeenkomst waarop dit artikel voor een belangrijk deel is gebaseerd, is na te lezen op de website van de IARU-R1: WRC-23 Agenda Items – update from CEPT. Daarnaast zijn de notulen van de CEPT-bijeenkomst inmiddels beschikbaar: PTA(19)105 Minutes PTA7

Verenigen van radiozendamateurs van belang

Uit deze casus blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat radiozendamateurs zich verenigen en zich nationaal en internationaal laten vertegenwoordigen. De VERON is de enige Nederlandse radiozendamateurvereniging die is vertegenwoordigd in de IARU. Sluit u aan bij de VERON om zo een sterkere vuist te maken naar de nationale en internationale overheden en organisaties. Word lid en maak gebruik van ons online aanmeldformulier.

 

Bron: IARU-R1