90 jaar PZK en 95 jaar IARU

PSK 90 jaar De Poolse radioamateurvereniging PZK viert dit jaar haar 90-jarige jubileum en tevens het 95-jarige jubileum van de International Amateur Radio Union (IARU). Ter gelegenheid van deze twee gebeurtenissen zal in februari een groot aantal special event stations actief zijn:

3Z90PZK, HF2020PZK, HF90PZK, SN2020PZK, SN90PZK, SP90PZK,SQ90PZK, SO90PZK, SP95IARU, HF95IARU, 3Z95IARU, SN95IARU, SQ95IARU en SO95IARU.

Wie voldoende QSO’s met deze stations maakt, kan het jubileumcertificaat aanvragen. Deelname is ook voor luisteramateurs mogelijk.

90 jaar PZK

Op 22 februari 1930 richtte professor Janusz Groszkowski van de Technische Universiteit van Warschau de Polski Zwiazek Krótkofalowców (PZK) op. De PZK-leden kozen hem vervolgens tot hun eerste voorzitter.

De Tweede Wereldoorlog brak uit in 1939, waarna amateurradio tijdelijk uit Polen verdween. Het duurde nog tot 11 januari 1957 voordat de PZK opnieuw werd opgericht en zendamateurs hun licenties terugkregen. Vanaf die tijd financierde de overheid de PZK-activiteiten. Lidmaatschap van de PZK was overigens voor radioamateurs in Polen verplicht.

Sinds 1990 financieren de leden de vereniging zelf en is lidmaatschap niet langer verplicht.

Jubileumcertificaat

Het PZK-bestuur nodigt alle radioamateurs uit om verbindingen te maken met de special event stations. Als je voldoende verbindingen met deze stations maakt, kan je het jubileumcertificaat “90 jaar PZK en 95 jaar IARU” aanvragen.

Europese stations moeten dan minimaal 63 punten vergaren. Iedere verbinding met een special event station telt voor één punt. Je mag hetzelfde station meerdere keren werken, mits op een andere band en/of in een andere mode.

De te onderscheiden modes zijn daarbij de volgende: telefonie, telegrafie (CW) en digitaal. Onder telefonie vallen FM, AM en SSB. Digitaal omvat alle digitale modes, zoals RTTY, PSK31, PSK63, FT8 en FT4. Dus: als je bijvoorbeeld op de 80m-band hetzelfde special event station zowel in RTTY als in FT8 werkt, dan tellen die twee verbindingen slechts voor één punt. Immers, RTTY en FT8 zijn beide digitale modes. Werk je daarentegen hetzelfde station twee keer op de 40m-band, de eerste keer in CW en de tweede keer in LSB, dan ontvang je twee punten.

Uitsluitend verbindingen die je op de HF-banden in de periode van 1 februari 00:00 UTC tot 1 maart 23:00 UTC maakt, tellen mee voor het certificaat. Let erop dat je je digitale certificaat voor 30 juni 2020 aanvraagt.

Meer informatie

Bezoek de site van de PZK voor meer informatie: 90PZK and 95IARU

 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ